Англичаните за Българската цивилизация в брой 172

Англичаните за Българската цивилизация
Категория: История

В Британската библиотека в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангелието на цар Иван Александър. Под него има надпис „Bulgarian Empire“ или с други думи англичаните казват, че България е била Империя!

Нещо повече в английската „Историята на народите“ на Арнолд Тойнби се казва, че в света има общо 21 цивилизации, една от които е българската.

Българите са били най-многобройният народ, който благодарение на привлекателната си култура е увеличавал границите си от Крим до Белград и от Карпатите до Бяло Море в древността наричано Тракийско!

Във Византийски Тропарх от края на първото хилядолетие пише следното: „Те, българите, някога бяха най-справедливи от всички народи и от всичко на света най-много почитат добродетелите и сами достигнаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно.“

По-късно големият английски историк проф. Норман Дейсви потвърждава и доказва с редица факти, че българите са най-старата нация в Европа и създатели на цивилизацията на Стария континент. Негови са думите: „Когато България е била държава, Европа е ходила права под масата“!

Президентът на Франция генерал де Гол благодари на българите за това, че „Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация”.

Дори това се потвърждава от друг френски президент Франсоа Митеран, който по-късно казва: “Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета.”

Известният френски историк Алфред Рамбо казва: „Цар Симеон за българите е това, което е Карл Велики за нас, но по-образован и много по-щастлив, защото е успял да създаде една национална литература.“

Магнус Енодий в своето Похвално слово за крал Теодорих пише: „Българите ‒ това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Те вярваха, че светът е открит за тях. те никога не се съмняваха в победата си, това е народът, който учудваше света“.

Тези са думите и на италианския президент Карло Чампи: „Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация“.

А италианския професор Санте Грачоти казва: „Една от основните заслуги на българите е, че задържаха няколко века турците далеч от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура от онова време“.

Световноизвестнияj византолог професор Геза Фехер казва: “Българите бяха оня народ,който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията на цяла Източна Европа.“

Други световни учени и общественици за България:

Посланикът на Украйна в България Вячеслав Похвалски произнася следните думи: „Украинците, белорусите и руснаците си спомняме, че писмеността, културата ни и православната вяра произхождат от България. Искам да припомня на всички факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан“

Японският професор Шигеоши Мацуяма твърди, че: “Българската държава е между седемте световни цивилизации”.

Румънецът Деншиану казва, че румънците са живели толкова дълго в контакт с българите, които са простирали своята власт отвъд дунавските земи, че на този съвместен живот дължат своята цивилизация през Средните векове.

Руския академик Дмитрий Лихачов пише:

„…И чуждите завоеватели не са могли да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита на Българската нация в плътен строй стоят българският език, писменост и култура!…

Тази държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския, защото старобългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Това е първият държавен литературен език в Европа използван още преди да възникнат литературния немски, френски, италиански, английски и руски език“.

„…Българската нация е най-древната от съществуващите културни нации не само в Европа, а и в целия свят. Миналото погълна античността, древния Рим, Елада и прочие, но България остана като жива отломка от древната Европейска култура.“

P.S. И за това трябва да спасим България, да я съхраним да не бъде само последна отломка от миналото, а цивилизационна култура, която ще прекрачи третото хилядолетие и ще я понесе към бъдещето…“

Статията е прочетена 821 пъти
Назад към брой 172Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024