Фондация „Зографче“: България е място, в което изкуството отваря нови хоризонти за децата и за всички, които се докоснат до него! в брой 168

Фондация „Зографче“: България е място, в което изкуството отваря нови хоризонти за децата и за всички, които се докоснат до него!
Категория: Сърцето, душата

На 22 септември в деня на Независимостта на България, съдбата ме срещна с художника Стойчо Зерлиев – завършил Художествената академия в София при проф. Александър Поплилов – приложна графика и при проф. Бойчо Григоров – живопис, и педагогика при проф. Лозенски.

Стойчо Зерлиев е основател на НПО – за осъществяване на обществено полезна дейност, фондация „Зографче“ България, Детски център по изкуствата, която съдейства за духовното, интелектуалното и творческото израстване на децата чрез всички жанрове на изкуството. В детския център е средище за създаване на мотивация у децата за развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности, на спорта, образованието, науката, музиката и театъра, и оформяне на социални умения у тях. Тя съдейства за социалната интеграция чрез изкуството на различни етноси в република България.

Тя работи и съдейства за социалното включване и развитие чрез изкуството на деца и възрастни в неравностойно положение. Организира и провежда различни творчески занимания и инициативи с деца насочени към техните умения и таланти, и социалното им приобщаване. Организира и провежда различни публични артистични прояви като изложби, пленери, фестивали, конкурси, музикални и литературни дни. Популяризиране дейностите и целите на фондацията, които са в обществена полза. Откриване на постоянна художествена галерия с детско творчество като приятел и покровител на талантите. Децата и тяхното изкуство са във всеки от нас. Така е било с онези, които са живели преди нас, така е с нас, така ще бъде с нашите деца и внуци. Техния талант, тяхното изкуство ще бъде необходимо докато ни има, докато има България. Ако наистина има вечност, то инвестицията в изкуството я създава. Защото имам урока на много българи преди нас, посветили себе си на Отечеството – България. Техните дела бяха толкова явни, че достигат до всеки, който милее за България.

Първата грижа на българите, след като се замогнат, е била да образоват децата на родния си град. Затова първо създавали училище. Търговецът Васил Априлов построил гимназия в Габрово. Банкерите Христо и Евлоги Георгиеви са дарили пари за построяване на българското висше училище – Софийски университет. И днес има богати българи тук и по света. Нека си подадем ръце и изградим една художествена галерия с детско творчество и колеж по изкуствата.

Фондация „Зографче“ – България е място, в което изкуството отваря нови хоризонти за децата и за всички, които се докоснат до него.

Няма нищо по-свято от Родината – скъпа, привличаща, приказно красива България. България е почетена от Бога повече, отколкото целия останал свят на планетата Земя. Всеки талант, който страната ни ражда и дава на света, е съкровище по-голямо и вечно от всички печалби и земни богатства. Кой българин би могъл да види тези картини, без да трепне от радост и възхищение от детското въображение и талант? А делото добро за децата кой би могъл да го спре?

Ако не е добро за децата, аз не бих го подкрепил.

В името на това да творят децата, да действаме като отговорни хора. Всеки човек има роля в това дело. Нека проявим повече съпричастност и човешка мъдрост. Нека у нас се възроди желанието за духовно и образователно израстване.

Академик Атанас Панчев

Ако искате да дарите средства на „Зографче-България“, можете да го направите на сметката на фондацията:
Титуляр: Фондация Зографче – България Детски център по изкуствата
ЕИК: 177124517
IBAN: BG82UNCR70001522811391
BIC: UNCRBGSF

Статията е прочетена 834 пъти
Назад към брой 168Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024