Промяната на човешкото съзнание - СТРЕМЕЖ КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕ в брой 17

Промяната на човешкото съзнание - СТРЕМЕЖ КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Категория: Сърцето, душата

Да заработим за промяната

Няма прегради пред чистото сърце. Мъдро са го наричали кораб, но корабът не може без кормчия. Чистото сърце е като РОЗАТА, чийто цвят се състои от множество листенца – откъсването на част от тях поврежда цялото цвете. Чистото мислене, постоянството и доброжелателството задвижват енергията на сърцето.

Представете си какво би станало, ако знаещите Истината се съберат и обединят мисли. Каква мощ ще се получи тук, на Земята, без оглед на смазващия атмосферен натиск! Трябват много искри, за да бъдат пробити тъмните облаци, създадени от нашите мисли. Сърцето, като огнище на обновяването, би трябвало да посочи всекиму огромното налягане на духовната атмосфера. Да не мислим, че сърцата ни страдат само за нас самите. Те болеят за обхванатия от разруха свят. Дори онова сърце, което не е достатъчно изпитано, ще прибави в общата чаша ценна енергия.

Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род.

Ние наистина живеем във време на велики промени и трансформации. Всеки, който живее на Земята в този момент, има шанса да направи избор. А той е: да видиш, признаеш и обикнеш в себе си своята Божествена светлинна природа, да я видиш, признаеш и обикнеш в другите, така както е в теб самия, или да се откажеш от нея и отново да се потопиш в бездната на страданията, драмите, жестоките и неумолими правила на причините и следствията. Сега не е възможно да се наложат никакви ограничения върху душите, въплътени на планетата Земя, не е възможно да се задържа тяхното себеосъзнаване, ако те проявяват намерение да осъзнаят себе си. В предишни времена, в условията на старите енергии, е било възможно да се наложат такива ограничения върху свободата на избора, тъй като Божествената светлина на тази планета е била недостатъчна за това, душите да могат да осъзнаят своята изначална светлина вътре в себе си. Тук са се въплътили много души, които никога преди не са живели на Земята, дошли отдалече специално да изпитат върху себе си това разкритие на вътрешната светлина. Съзнанието на планетата ги приема в по-голямата им част. Всички тези, които са дошли тук, които са получили тяло по един или друг начин, които са получили право да ходят по тази земя и да изпитат върху себе си изливащите се на нея нови енергии, всички те се намират тук само защото това е съгласувано с Божествения замисъл и им дава великия шанс да се изменят. Над какво действително си струва да се работи в този период – това са страховете и емоционалните блокажи, защото именно те са това, което пречи на нашия Дух в управлението на тяло ни. Трябва да избегнем негативите и да заработим за промяната. Човечеството е с бъдеще.
Ще намалее като количество, но ще се извиси като качество.

Ето някои от симптомите, които може да изпитаме през преходния период:

1. Започваме да страним от социални активности и събития, които са били приятни за нас в миналото. Силните шумове, тълпите и бурните светски събития ни уморяват и ние копнеем за уединение и вероятно за ведростта на природата. Тъй като вибрационните ни честоти се издигат и ние ставаме по-хармонични, започваме да отбягваме общуване с хора, събития и места, които включват по-ниски, дисхармонични вибрации. Постепенно губим връзка с някои приятели и роднини, особено с онези, които са негативни, осъдителни и нелюбящи към другите.

2. Изпитваме интензивни изблици на енергия, при които едва смогваме да останем спокойни и понякога може да се чувстваме толкова леки отвътре, че почти да не усещаме физическата си форма. В друг момент може да се почувстваме много тежки, едва ли не потънали в земята и да изпитаме крайно изтощение. Нашата телесна форма преминава през интензивна метаморфоза на етерно и клетъчно ниво и някои от трансформационните симптоми не са приятни.

3. Тъй като Кундалини започва да се надига по гръбначния ни стълб, възможно е да изпитваме от време на време силна вътрешна топлина, докато външно тялото ни е хладно. Това е причината, поради която първоначално е по-добре да се стремим към постепенно освобождаване на огъня на Кундалини, съхраняван в коренната чакра в основата на гръбнака, така че да можем бавно да интегрираме по-високите вибрации на Божествената Светлина.

4. Хранителните ни навици може да се изменят драстично. Каквото и да избираме, нека да следваме вътрешното си ръководство и наблюдаваме как тялото ни се чувства след усвояване на приетото.

5. Възможно е да изпитаме много странни болки и неудобства, за които няма определена диагноза. Тъй като по-високите честоти на Светлината се опитват да протичат през тялото ни, те срещат съпротива в някои възлови пунктове и това може да причини дискомфорт. Една от най-честите проблемни зони е областта на горния гръбначен стълб, между двете раменни плешки.

6. Може да се чувстваме все едно си губим ума или паметта. В мозъка ни има нива от различни измерения, така че когато повишим честотните си модели, по-долните нива постепенно ще бъдат усъвършенствани. Ето защо повече няма да имаме нужда да получаваме достъп до негативните си записи от миналото, които сме съхранявали там. В замяна на това ще получаваме достъп до по-високите нива на мозъка – там където обитава Свещения ни разум. Обединяването между Свещения Разум и Свещеното Сърце е съществена част от процеса.

С развитието на събитията през тази година ще видим много доказателства за приготовленията. Ще продължим еволюцията си във все по-високи измерения, всяко едно по-красиво и по-изпълнено с Мир от предходното.

Из „Промяната на човешкото съзнание – стремеж към просветление”, лекция, изнесена на Научно-духовна конференция на тема: „Чрез сътрудничество - към Новата епоха”.

02.04.11 г., Русе

Статията е прочетена 1914 пъти
Назад към брой 17Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024