Творците могат да бъдат новите лечители в брой 164

Творците могат да бъдат новите лечители
Категория: Сърцето, душата

Христо Танев: Единствено в българското слово е отразен целият честотен спектър на човешката реч

Ключът на мъдростта и предреченият модел за човешко развитие са в нашия език

Известният наш художник-хералдик и изследовател на глаголицата, автор на книгата „Азът на българите” Христо Танев, казва, че  ако светът узнае за открития от проф. Васил Йончев свещен ключ-модул, с който Константин-Кирил Философ  и брат му Методи създават  глаголическата азбука и в който е вложена  космогонията на нейните букви, би следвало датата 24 май да се превърне в световен ден на фонетичната писменост. Тогава светът ще научи също, че единствено в българското слово е отразен целият честотен спектър на човешката реч

А първата буква от глаголическата азбука Аз-ът  отразява равновесието в света, в нея е вложен кръстът - хоризонталната черта е словото, а вертикалната е Творецът. В него Константин Кирил-Философ е показал равновесието между духа и материята. Защото човек никога не може да бъде щастлив, ако остане само в духовната област, нито пък ако остане само в материята. Затова Ключът на мъдростта е у българите, в нашия език, но с него може, както да се съзижда, да се гради, така и да се разрушава. Затова ние трябва да бъдем много отговорни в използването му и да дадем на Европа предречения модел за човешко развитие. Всички империи, като се започне от арабската, византийската, османската, австро-унгарската и съветската се разпадат, когато спират да помагат на българите. Това ще се случи и със задокеанската империя САЩ, казва Христо Танев. Но първо ние самите  трябва да стигнем до дъното, да извървим пътя си на пречистване  в личен, обществен и политически план  чрез покаяние и прошка. Лявото и дясното трябва да се уравновесят, така както става с духа и материята. Много е добра идеята на проф. Драгомир Драганов да се организира Поход на паметта,на помирението, нещо като Безсмъртния полк за Деня на победата в Русия. И ключът на това помирение е в нас. Но, явно, трябва да изпаднем в пълна безизходица, да изпием докрай горчивата чаша на фалшивата демокрация, за да намерим Пътя. Както и да го покажем на Европа и света. Вярвам, че България ще бъде спасена чрез новото си поколение.Че  ще се пробудим най-после, като повярваме първо на себе си. И тогава ще успеем във всичко друго. Пълната промяна  ще стане в новата ера, ще дойде с новия начин на мислене. В нея творците могат да бъдат новите лечители, защото изкуството им носи равновесие, медитация, прозрение. И  нашето историческо наследство ще помогне особено много в тази посока. Изследвалата го 20 години Мария Гимбутас,  стига до извода, че на Балканите единствената щастлива цивилизация на Великата богиня майка, сме ние.

Статията е прочетена 915 пъти
Назад към брой 164Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024