Промяната на човешкото съзнание стремеж към Просветление - част 2 в брой 16

Промяната на човешкото съзнание стремеж към Просветление - част 2
Категория: Сърцето, душата

Учението на Живота се е изливало върху Земята непрекъснато, през всички епохи. Земното съществуване е немислимо без тази връзка с невидимия свят. Учението е спасителна котва, водеща светлина в мрака. Сред пороя на Благодатта се откроява вълнообразен ритъм, характерен с особени благоприятни нараствания. Тогава се появяват Ученията. Ритъм на световни извисявания и спадове очертава еволюцията на Мирозданието.

Много са условията, които нарушават ритъма. Надмогвайте ги чрез тържествено обръщане към Нас и ще намерите решение на всеки проблем. Както песъчинката може да спре огромно колело, така нарушаването на ритъма прекъсва тока. Но ето че удари часът на великото напрежение. Възможностите са близо. Възелът на събитията вече се заплита и ужасът ще се яви като спасение.

Ако можеха поне отчасти да доловят колко особен е настоящият момент, хората биха Ни оказали неоценима помощ. Дори без ясна представа за ставащото, те биха засилили магнита на волята със своето общо настроение. Лишеното от съзнателност безцелно съществуване значително усложнява световното устройство. Сърцето - огнище на обновяването – би трябвало да посочи всекиму огромното налягане на духовната атмосфера. Не мислете, че сърцата ви страдат само за вас самите.Те болеят за обхванатия от разруха свят. Съединете сърца в хоровода на съгласието. Дори онова сърце, което не е достатъчно изпитано,

ще прибави в общата чаша ценна енергия.

Сърцето усилва Нашите пратки, пробивайки път през гъсталаците. Много са неизпитаните сърца, още повече са засипаните. Трябват много искри, за да бъде пробита студената пепел.
Дори действителното, дори очевидното е недостъпно, ако чувствознанието спи. Нищо не е в състояние да накара хората да съзрат явното, пък било то и поразително ярко. А после казват: „Щом невидимият свят съществува, защо не го виждам и чувам?” Нещо подобно правят болните, отхвърлящи провежданото лечение. Те искат да оздравеят, но същевременно насочват съзнанието си срещу лекаря. Съпоставката между духовно зрящите и духовно слепите би разкрила причината за успеха на едните и разлагането на другите. Сравнявайки очевидното, ще решим много от въпросите, касаещи взаимодействието между световете.

Всъщност невидимият свят е напълно зрим за незапрашените очи. Не трябва да си медиум, за да усетиш Светлината на Висшия Свят, стига да търсиш извисяване в единствено възможната посока - към висшето. Насилствените хитрини на низшата магия са нищо в сравнение с първостепенната светлина на сърцето. Малцина познават сърдечните огньове, а те са светилници, които всеки трябва да разпали. Хулата срещу духа и отказът от Учител натрупват тежка карма. Мислете дълго, преди да си изберете Учител, но сторите ли го, не отстъпвайте! Осмислете основите на строителството.

Насърчавайте разговорите за духовното - те носят голяма полза. Духовната беседа предпазва от мръсотията и раздразнението, а осъзнаването на духовните прояви ще стопи ненавистта към невидимия свят. Около мястото на чести духовни беседи се натрупва особена аура. Дори и несъвършени, тези разговори са пробен камък заприсъстващите.

Претворяването на духовните начала - критерий за готовността на сърцата - ще се прояви уникално у различните народи.

Избягвайте споровете за безспорното. Неотдавна Ме учуди спорът между последователи на Жана дАрк, Сергий и Мойсей. Всеки твърдеше, че неговият Покровител не се съгласува с другите. Тъжно е на знаещия истината да слуша тези измислици, съчинени за разединение. Дори и да не са в съюз, нека хората поне не си блъскат челата, че ще им покарат рога!
Представете си

какво би станало, ако знаещите Истината се съберат и обединят мисли.

Каква мощ ще се получи тук, на Земята, без оглед на смазващия атмосферен натиск! Тържествуващият духом е вече Наш.
Съветвайте хората да развиват мисленето и наблюдателността си. При наличието на мисли-бълхи и къртича слепота, сърцето не може да изпълни своето предназначение. С такива спътници не се стига далеч! Времето, в което живеем, изисква задълбочено мислене, иначе получените съкровища ще останат неизползвани. Свръхпроизводството говори за недалновидна мисъл и ненаблюдателност. В училищата трябва да бъдат въведени часове по усъвършенстване на мисленето и наблюдателността. Сърцето не може да се подхранва само отвън; то трябва да бъде поддържано и със земен устрем. Проницателното познание придава устойчивост на устрема.

Има проповедници, които ревностно събират костите на чужди писания, а после така и потъват в забрава заедно с натрупаното. Разсъдъкът издига камари от доказателства, но мълчанието на сърцето ги обезсмисля. Такива индивиди наричаме хора с мълчащи сърца. Обсипвайки другите със съвети, самите те малодушно отстъпват още при първото противодействие. Наистина, единствено сърцето дарява безсмъртие. Осмислилите значението на сърцето отварят вратата на бъдещето. Онези, които сочат предписанията на разсъдъка и същевременно треперят пред тях, са далеч от сърцето. Древните Учения споменават понятието свещено безумие. Разбирайте го като противодействие срещу вледеняващата пресметливост, като жизнено начало, издигнало се над мъртвите условности.

Отхвърлящите Учението лесно се сриват в бездната. Обратно - дори несъвършени, утвърждаващите Истината крачат по верния път, а когато преминат в Тънкия Свят, няма да съжалят, че са вдъхнали живот на сърцето си.

Участваме в гигантска битка.

Посрещнете смело отдавна възвестения час. Не мислете, че се прокрадва нещастие - бушува битката за Светлината. Помнете: преследването подготвя най-големия успех. Само обтегната струната звъни.

Не е преувеличено да се каже, че богатството поражда повечето сърдечни заболявания. Приобщилите се към Учението се оттеглят от богатството или остават само негови пазители.

Както знаете, внушение може да се прави на всеки език. Условните наречия не влияят върху смисъла и същността на сърдечното разбиране. Смятам, че неговото постигане е необходима стъпка за приближаването към Нас. Чрез езика на Тънкия Свят се сбъдва мечтата за взаимно разбиране, но за да се използва, тази възможност трябва първо да се осъзнае.

Философският камък е реалност с духовен и материален аспект. Духовното състояние, нареченокамък, е съзвучие от всички наслоения на психичната енергия. Физическият препарат е твърде близък до този на Парацелз, но в него ученият е допуснал съществена грешка, около която напразно е упорствал. Що се отнася до останалото, арабските източници, от които е черпел Парацелз, са съдържали доста вярна информация.

Внушението се постига чрез мисъл, звук или поглед и може да бъде усилено с дълбоко дишане. Всички тези действия предлагат забележителни възможности за научни наблюдения! Нека например се проследи до каква степен дълбокото дишане увеличава въздействието на звука и на еманациите на очите. Различните свойства на човешкия поглед са забелязани отдавна. Чрез редица опити би могло да се установи на какви разстояния достига неговото физическо излъчване, самостоятелно и в комбинация със силата на мисълта. Само чрез задълбочени изследвания можем да оценим невидимия свят на човешките въздействия. Веднъж излъчена, мисълта продължава да живее в пространството и да тъче сложни паяжини. Физическите частици на погледа също не изчезват. Учейки се на наблюдателност, пак ще си спомним за сърцето и ще разберем символа на пронизващата го стрела.

Много стрели пронизват сърцето. Виждаме ги и в древните изображения на огнени сърца. А може би, ако ги нямаше пронизващите стрели, нямаше да има и пламък. Със сигурност обаче основа за неговата проява е ударът, който поражда нов ритъм. Учителя иска ритъмът ви винаги да бъде акселерандо.

Не предрешавайте възможностите. Невъзможното днес ще стане възможно утре.

Приближаващите се към Нас трябва да осмислят що е пълна свобода. Страхът и търсенето на изгоди носят ужасни последствия! Чистият и необременен устрем разкрива истинския път. Само сърцето, неподкупно и неподдаващо се на никакви уловки, е способно да прецени деликатната граница, от която започва тази свобода. С какво ли обаче не обременяват хората фината сърдечна тъкан! Щом сравнително грубата ни кожа усеща от значително разстояние излъчваната от ръката топлина, представете си какви вибрации предизвикват човешките излъчвания у чувствителното сърце, откликващо дори на далечни земетресения! Съвременната наука подценява този проблем.

Из „Промяната на човешкото съзнание – стремеж към просветление”, лекция, изнесена на Научно-духовна конференция на тема: „Чрез сътрудничество - към Новата епоха”.

02.04.11 г., Русе

Статията е прочетена 800 пъти
Назад към брой 16Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024