Приложно-практически знания, с цел запазване на специфичните български традиции, родов опити знания за оцеляване през 21 век в брой 153

Приложно-практически знания, с цел запазване на специфичните български традиции, родов опити знания за оцеляване през 21 век
Категория: Сърцето, душата

Приложно-практически знания, с цел запазване на специфичните български традиции, родов опити знания за оцеляване през многото и динамичните климатични промени и критични години за българския народ през 21 век

В океана на информационния потоп от истинска и лъжлива информация, във виртуалния свят, където обикновения трудов човек, не може да се ориентира, кои са неговите лични приоритети и ценностна система, знание и неговото приложение, които той да приложи в своя ежедневен живот, с цел да опази своето здраве, да се реализира в постоянно променящите се условия на околната среда и да бъде успешно и щастливо реализиран в обществото ЧРЕЗ СЕМЕЙСТВОТО, ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА РОДА И ОЦЕЛЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ НЕ САМО КАТО ТЕРИТОРИЯ , НО И КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ НАРОДИ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, КОЙТО Е В ОСНОВАТА НА СВЕТОВНАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОТ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 6700 ГОДИНИ

За постигането на тази цел са нужни:

Сила - във физическия свят на пари,власт и слава

Здраве и БЕЗКОРИСТНА душевна (информационна) работа извън времето И ПРОСТРАНСТВОТО на моментния човешки живот НА БАЗАТА НА РОДОВИЯ ОПИТ.

а/ значението на постигнатото от предишните 7 превъплъщения, решаване на кармичните проблеми.

б/ физическо здраве и култура на комуникации с природните стихии, Земята, растения, животните и космическото обкръжение.

в/ душевно (психическо здраве) и култура на комуникации, е околните човешки и висши йерархии. Самоконтрол на мисълта, чувствата и действията в реалния информационен свят и тяхното приложение за благото на цивилизацията..

г/ Работа със съзнанието и осмисляне на информацията от подсъзнанието, интуиция и повишаване на надеждността на интуитивни решения на Човека като участник и инструмент на Космическото програма, работещ извън времето и пространството.

д/ Човешкия квантов биокомпютър, като работна станция в космическата информационна система, с права и обратна надеждна връзка(Ноосферата на академик Вернатски или Акаше- вите записа на древците индийски мислители) и надеждност на правата и обратна връзка с Твореца с цел да стане СЪТВОРЕЦ.

3.Особености и възможности на човешкия живот, като хибрид между духовното и материалното:

а/ Човешкото тяло и живота му тук и сега на планетата Земя, като моментна обвивка, ограничено от естеството на гъстата материя и космическото пространство.

б/ Освобождаване от материалните окови на ччовешкия био- скафандър и нуждата да се балансират земната и всички други енергии, нуждата от храна, топлина и вода за дейността на командваните от подсъзнанието много сложни ЧОВЕШКИ АВТОМАТИЗИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ. Съзнателна работа с Биофотони и останалите видове енергия, емоции,чувства и информация,с цел хармонизиране и постигане на дълголетен 120 години) живот на человека - древното българско познание да се живее 100 години .

в/ Съзнателен контакт и работа с висшите хуманни йерархии, по пътя на съвършенството и съзнателната еволюция. Осмисляне на Съзнателната Свободна Воля на човека в трите свята:физически, душевен и духовен. Изпълнение от всеки от нас на своята индивидуална уникална човешка мисия през своя живот на земята като Сътвворец на Твореца.

г/ Възможност за работа като безсмъртен дух, извън времето и пространството и постигане на живот Вечен в служба на хармоничното му общество.

4. Знание, образование съзнание, самосъзнание, колективно съзнание и свръхсъзнание:

а/ Училища: за създаване на синхронни, синергични, съин- формационни, хармонични разнополови двойки, с цел раждане на здраво поколение и предаване на родовия опит, преднатално възпитание на родители и деца, детски градини за кристални деца с директен достъп до истинска информация, валдорфски и подобни на тях училища за народни будители, за народни представители, за личности тръгнали по пътя на съвършенството, за гении и светни, живеещи и работещи в правилния път на Земната евплюция.

б/ Методи за работа на търсачите на истина и верифициране на получените резултати, (не по пътя на проба -грешка, а с отчитане на реалното човешко участие, не само като наблюдател, но и на творец).

в/ Методика на работа със Съзнателно сънуване и запазване, верифициране и усъвършенстване на получаването на информация.

г/ Индивидуална работа в Квантовия преход, извън дуалния свят на противоположности, в нулевото поле на балансирания индивид съгласно Квантовата физика и формиране на необходимите събития в ускореното сегашно време.

д/ Съзнателна творчество и създаване на синхронни творчески колективи, групи по интереси, клубове за сътрудничество на хора, работещи с разум, воля, съвест, чистъ намеренияя, мъдрост и любов.

е/ Духовните взаимодействия като: наблюдател, изследовател, водач, пазител и духовна личност, която се занимава приемане и предаване на информация извън човешките понятия за време и пространство според възможностите на родовата си памет.

ж/ Човекът като сложна биокомпютърна самоинформираща се, самоенергизираща се, самоконтролираща се, саморегулираща се и саморегенерираща се автономна биологична система, с възможности за неуязвимост и самодостатьяност, която може да преодолее изпитанията на 21 век.

Откъс от книгата на Божидар Даскалов

"Човекът: хармония по пътя към самоусъвършенстване"

Статията е прочетена 985 пъти
Назад към брой 153Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024