Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 4 в брой 16

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 4
Категория: Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Как се управляват Свободните пари

След като Свободните пари бъдат в обръщение, а металните пари изтеглени, единствената функция на Националната парична служба е да наблюдава отношението, при което се разменят парите и благата, и чрез увеличаване и намаляване на паричното обръщение да стабилизира общото равнище на цените. Вършейки това, Националната парична служба се ръководи от статистиката за изчисляване на средната цена на благата. Според резултатите от тези изчисления, които показват дали равнището на цените се стреми към вдигане или спадане, се намалява или увеличава паричното обръщение. (Вместо да променя паричния обем, Паричната служба може да променя бързината на обръщението му чрез намаляване или повишаване на процента на обезценяване на 5,2%. Но първият предложен метод е за предпочитане).

За да се увеличи паричното обръщение, Паричната служба плаща нови пари в обществената съкровищница, която ще ги изразходва чрез пропорционално намаляване на облагането с данъци. Ако данъците, които се събират, възлизат на 1000 милиона, а се издават 100 милиона от новите пари, данъците се намаляват с 10%.

Това е прост пример, но и намаляването на паричното обръщение е по-просто. Тъй като сумата в обръщение от Свободните пари намалява с 5% годишно чрез обезценяване, всичко, което Паричната служба трябва да направи за намаляване на обема на парите, е да не прави нищо. Всеки излишък се потребява от само себе си автоматично*. Ако това не е достатъчно, обемът на парите би се намалил чрез нарастване на облагането и използване на получения излишък за унищожаване на банкнотите на Свободните пари. Обемът на парите може да бъде регулиран и чрез покупка или продажба на държавни облигации от Паричната служба.

Затова посредством Свободните пари Паричната служба има отличен контрол върху предлагането на инструмента за размяна. Тя абсолютно контролира производството на пари и предлагането им.

Паричната служба не се нуждае от здание-дворец със стотици служители, подобно на Германската национална банка. Паричната служба не извършва банков бизнес от никакъв вид. Тя няма гишета, нито дори каси. Парите се печатат в националната печатница; издаването и размяната на парите се извършва от обществените хазни; общото равнище на цените се изчислява от статистическото бюро. Всичко, което е необходимо, е един човек, който взема парите от печатницата до обществените хазни или унищожава парите, събрани от данъците, с цел да се регулират парите. Цялото заведение се състои от печатарска машина и печка. Просто, евтино, ефикасно!

С този прост апарат можем да заменим тежкия труд за изкопаването на злато, изобретателните машини в монетния двор, работещия капитал на банките, изморителната дейност на Емисионната банка и все пак да направим да е сигурно, че днес, утре и завинаги, в добри и лоши дни, нито пени повече или по-малко няма да бъде в обръщение. А можем да направим повече, отколкото просто да заменим сегашната организация. Можем да установим постоянна парична система, модел за подражание на целия свят.

*Това се отнася до оригиналния план на Гезел, публикуван през 1891, за прилагане на принципа на Свободните пари, в който той предлага да се намали номиналната стойност на банкнотите от 100 в началото на годината на 95 в края, вместо да се запазва номиналната стойност от 100 и към банкнотата да се прикрепват марки за сметка на държателя.

Превод от английски:

Георги Е. Андреев

Статията е прочетена 680 пъти
Назад към брой 16Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024