Стара Загора е мястото за световен Музей на писменостите! в брой 144

Стара Загора е мястото за световен Музей на писменостите!
Категория: Изкуство, култура

Идеята в Стара Загора да се изгради уникалният за света Музей на писменостите не е наша презумция и в това е надеждата. Още преди Ирина Бокова да заеме престижния си пост, е взето решение по многопрофилната програма „Диалог на цивилизациите“ на ООН и ЮНЕСКО такъв световен музей да бъде изграден. Случайности няма и в избора тази идея да се реализира на подходящ терен на територията в днешна България. Такава е истината!

А колкото до инициативата чудото да се случи в Стара Загора, пак не се дължи на някой местен фактор, а на д-р Росен Милев, един от най-авторитетните ни изследователи на писмените култури по света.

Точно този учен няма и никаква роднинска връзка с града ни. Има обаче поредица от лично негови исторически открития, които са пряко свързани с факти и събития, станали в града ни.

На него са известни и голяма част от причините защо и сега историческото достолепие на Стара Загора „демократично“ е пренебрегвано и потъпквано! Никой обаче досега не е оборил твърдението на д-р Милев, че град Берия не се отнася за град Бер от Гърция, а за Берое в Тракия, в България!

Тази теза, касаеща изключително важната християнска роля, която е имал нашият град през първите векове след р. Хр., всеки може да провери в Библията! Достатъчно е внимателно да се препрочете Деянията на апостолите (гл. 17:10-13) от Новия завет. Там няма как да не бъде направено ново библейско тълкувание, където вместо „град Берия“ се налага да прочетем „град Берое“! За корифеите в тази област остава въпросът – къде е имало и нямало епархии? Няма и кой да обори д-р Милев за констатацията, че основаният през 343-344 г. манастир „Св. Атанасий“ до с. Златна ливада, Чирпанско, е Първият християнски университет на Европа!

Безсмислено е да се търси опонент и в твърдението на изследователя, че в този „университет“, т.е. манастир, е ръкоположен за епископ Оурфила, станал впоследствие свети Вулфила! Делото на родения през 311 г. сл. Хр. в Никополис ад Иструм наш светец е известно. Той е създателят на т.нар. „Свещена готска азбука“!

Предложена беше публична среща на д-р Росен Милев със старозагорци, но тя учудващо се осуети. Мисля, че върху този деликатен човек е упражнено чуждо вмешателство. Не бива да забравяме действителността – живеем в корумпирана среда, възпроизвеждаща вехтозаветни егоисти и мазохисти.

Така или иначе обаче промяната на човешкото съзнание е на ход, а на европейците им предстои чрез нас първи да се освободят от тази патологична диагноза. Лекарството е известно и отдавна предречено. Това е ново възраждане на ведическата култура на предците ни, живели по нашите земи, в т.нар. от чужди изследователи щастлива цивилизация! Оказа се, че точно този предхристиянски период е пряко свързан с мъдростта, запазена в ортодоксалното християнство. Тази наша духовна култура, оцеляла чрез Словото и Песента, Образа и Танца, както и чрез законите на обкръжаващата ни среда, днес е жизненонеобходима на света. Нашето призвание е не само да ги популяризираме, но и да ги прилагаме като лечебна терапия.

Такава е констатацията и на редица учени по света, които много добре знаят, че на Балканите и най-вече в България са се родили първите пет фонетични азбуки! На тях отдавна е известна и просветителската роля на първите християнски манастири в Европа.

Най-доброто място за изграждането на Световен музей на писмеността е бившата кариера Гьоновец край Стара Загора. Причините са комплексни. Теренът е достатъчно голям и със своята амфитеатрална форма дава възможност всяка страна да изгради свой модулен изложбен павилион. Пейзажът към Тракия, както и възможността в безкрайността да се наблюдава изгревът на Слънцето и раждането на Новия ден превръщат цялата местност в своеобразно тракийско светилище.

Водоснабдяването на комплекса е подсигурено от няколко възможни водоизточника.

Така с придобития от човешка дейност облик този терен край града ни е без аналог и представлява предизвикателство за всеки творящ архитект. Общият модулен силует с множеството си павилиони ще подсказва на посетителите общочовешкото единство в екстериора. В интериорите обаче ще може да се демонстрират националните особености на културите по света.

Облекчени ще са и възприятията на зрителите, които чрез етажността ще проследяват етапите от развитието на всяка култура. Технически е възможно и нещо друго. От всяка експозиция ще може не само да се види отделният буквен или йероглифен образ, но и да се чуят и специфичните фонетични изрази или понятия. Същият демонстративен ефект може да се търси и в другите приносители на Словото и Образа, като Песента и Танца, музикалните инструменти и човешката мимика и жест.

В този смисъл Музеят на многоликото творящо Слово ще се превърне в своеобразен Университет, с прилежаща към него Библиотека на обединените нации (БОН).

Така всеки посетител, било то изследовател или любител, ще може да осмисли законите на човешкото битие! На зрителя-студент ще стане ясно и защо Словото е „създало“ Бога (Йоан гл. 1:1) и каква е предопределената Мисия на човешкия живот на Земята!

Новите върхови технологии, доказващи, че Водата е чувствителен информационен носител, т.е. може да „чува“ и „вижда“, могат да допринесат за Музея и с нови демонстративни чудеса. Налице е всепризната българска технология, чиято ползотворност все още не е осъзната от аналфабетните ни елити. Нейното многопосочно приложение е неоспоримо и спасително за всички.

Затова е редно да се вслушаме в мненията на специалистите, както от изследователско общество „ЗИЕЗИ КАНАЗ“, така и от академичните, и културните среди.

Свои писмени становища по темата и мястото вече дадоха изследователи като инж. Димитър Д. Димитров и Илко Стоев от Стара Загора, както и г-жа Елена Димитрова от София. За екстериора и интериора на Комплекса свой принос имат и нашите съграждани арх. Иван Иванов и инж. Никола Нешев. Могат да се прибавят и препоръките на д-р Николай Тодоров, утвърден лингвист със съществени открития в разчитането на древните езици на Европа. Негово е предложението в непосредствена близост до Музея на писменостите да се изгради хотелски комплекс с лекционни и читателски зали, както и самостоятелни работни кабинети. Съществена добавка към предложенията направи и д-р Гено Йорданов, икономист. Той предложи още в началото на бъдещия Комплекс да бъде изградена многофункционална зала с 5000 места не само за концерти, прожекции на филми и спорт, но и за международни конгреси, конференции и семинари. Близостта на Тракийския университет подсказва, че тази зала може да бъде ползвана и като студентска аудитория. Днес авторитетът на този университет щеше да бъде многократно по-голям, ако неговото ръководство преди 10 години беше изградило лаборатория за анализ на честотните вибрации в молекулата на водата.

Там е и мястото да се открие факултет за практическо приложение на човешката реч и писменост.

Отделно от Музея на писменостите се оформи и идеята за оригинално представяне на всички зародили се по тези земи европейски азбуки. За всяка буквена система с фонетичната им подредба нашите експерти предлагат да се изгради индивидуален Храм. Естествено, че първият храм ще бъде посветен на най-древната предорфическа азбука

Вече е известно, че Орфей и Омир не са чакали гръцкото писмо, а са имали свое! Още по-известно е, че точно тази азбука стои като графичен първообраз не само на Кирилицата, но и на Латиницата. Тук няма как да не се изтъкне и необяснимата все още сакрална космогония на Свещената Глаголическа азбука, пресътворена от Константин-Кирил Философ

Оказа се, че тази ведическа знакова система със своя универсален модулен Ключ стои в основата на съвременната хералдика, семантика и език на символите. Нещо повече. Първият образец за герб на Ватикана е сътворен „по образ и подобие“ на завещаната мъдрост от нашия посветен Светец. Естествено, че и разчитането на вложените символи стана с въпросния свещен Ключ!

Подобна е истината и за т.нар. европейска хералдика, която отдавна е разчетена от наши специалисти.

Тези експерти предлагат всички писмени храмове да бъдат разположени в подходяща обединителна манастирска среда. Естествено във всеки Храм ще бъде представена подредбата на всяка азбука, като всяка икона ще носи своя буквен образ.

От тях зрителят ще придобие представа за формата на буквата, но и ще може да чуе чистата й интонация. Технически е възможно и всеки поклонник да набере и прослуша с ясно изразени честотни вибрации своето послание, молба, призив или име. Безспорно този личен ритуал, съчетан с християн­ските и орфически практики на медитативно освобождение, винаги ще има здравословен ефект. Той ще е много по-голям, ако храмовете са съобразени с акустиката и целия честотен спектър на Словото, с неговите само 28 вибрации на човешката реч. Не друг, а нашият език, въпреки аналфабетните агресии срещу Словото ни, притежава все още всички възможни качества. Светите братя Кирил и Методий и техните ученици са знаели за това българско езиково съвършенство, като са обозначили буквите със съответстващи цифрени стойности, музикални тонове и дори цветове.

Няма съмнение, че този първи в Европа Храмов комплекс на Словото ще послужи като образец за общочовешко духовно обновление! От него ние, българите, няма да търсим „вечни“ патентни права. Нашият екип е убеден, че точно сега е времето да извършим като белязан народ нашата многократно предречена мисия!

Тя е еднакво спасителна както за нас, така и за света, потънал във вехтозаветен егоизъм и антихристиянска и антиислямска приматщина. При нас – българите, е не само Ключа към Словото и Образа, но и към оздравителните ведически практики на Почистването и Пречистването в личен план, както и на Покаянието и Прошката в обществените отношения. Те, както е известно, са родова, селищна, етническа, национална и религиозна основа, за която лечението е в една посока – Любов, Чест и Достойнство. Всичко останало е вавилонски мазохизъм с „леви“ и „десни“ деменции!

Време е точно ние – старозагорци, да се освободим от собствените ни мазохистични комплекси! Време е да осмислим оцелялото по чудо 83-вековно историческо достолепие на града ни, което така или иначе е без евроазийски аналог. Време е да възстановим моста от миналото в бъдещето, прекъснат от всякакви имперски вехтозаветни „присъствия“!

Днес светът е в тотална безизходица, която вече е осъзната дори от „вечните“ богоборци. Комисарите от Брюксел нямат никакъв полезен ход, ако не приемат мащабна програма за възстановяване на моралните и културни ценности.

Нашата многократно предречена мисия като народ, преминал през всякакви пъклени изпитания, е да бъдем спасители.

Имаме и всички доводи да обединим усилията си и сътворим Музея на писмените култури. С това ще бъдем полезни на себе си, Балканите, Европа и света. Досега слушахме празнословията на „похитената“ Европа. Време е обаче и тя да чуе, че Ключът за промяна на обреченото статукво е в нас – българите! Все още при нас – българите, е търсеното от две хилядолетия „Велко неизвестно“, което вече е известно! То няма как да бъде приватизирано, защото има кой да го пази. Неговата безспорна лековитост е необходима за болния ни свят.

Затова е време да попитаме нашите политици имат ли желание да бъдат спасители на Европа и света? Ако отговорът е позитивен, те, а не други посредници, трябва да донесат вестта, че

ЕК е осигурила 240 милиона евро за инфраструктурата и цялостното изграждане на Храмовия комплекс на европейските свещени азбуки.

Няма съмнение, че ако Европа направи този духовен център, ще пречисти себе си и ще помогне на света да преоткрие верния Път! Такъв е залогът.

Художникът-хералдик Христо ТАНЕВ, автор на герба и знамето на Стара Загора

Христо ТАНЕВ, художник-хералдик, автор на герба и знамето на Стара Загора

Статията е прочетена 1135 пъти
Назад към брой 144Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024