Безопасна ли е АЕЦ „Козлодуй“? в брой 143

Безопасна ли е АЕЦ „Козлодуй“?
Категория: Екология, здраве

Интервю на Георги Петров с Александър Николов, бивш изпълнителен директор  на АЕЦ „Козлодуй“

- Господин Николов, да поговорим за АЕЦ „Козлодуй“.

- Да, с удоволствие!

- Бихте ли ни казали накратко какво се случва в АЕЦ „Козлодуй“ в последно време?

- Ще Ви кажа това, което знам. Но дали ще е 100% истина, не мога да гарантирам, защото наближават 4 години откакто не работя в АЕЦ, макар и да следя какво се случва там.

- Напоследък в някои СМИ се заговори за проб­леми с ядреното гориво, за рискови експерименти и пр.

- Добър въпрос. Но няма нищо вярно, поне засега. Няма никакви проблеми с ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй“. Няма експерименти, няма рискови дейности.

- Как така? Ами договорът с „Уестингхаус“? Договорът със Стефан Гамизов?

- Няма договор с „Уестингхаус“. Има обявена обществена поръчка, пряко договаряне, на която удължиха срока до края на месеца. А договорът с Гамизов, по-точно договорът с един консорциум, който се представлява от Стефан Гамизов, беше някакво недоразумение, което вече е отстранено.

- Едно по едно, ако обичате. Разкажете ни по-подробно за „Уестингхаус“.

- „Уестингхаус“ е име в световната ядрена енергетика. Вярно, че в последните години изпитват огромна криза. Купуваха ги, продаваха ги, но „Уестингхаус“ си е „Уестингхаус“. Техният реактор АР-1000 е може би най- добрата технология, която се предлага на пазара, но като всичко ново и авангардно все още не е напълно усвоена. Може би това е и една от причините, поради която стигнаха дотук. Реакторостроенето е сложна технология, бих казал космическа. Реактори и съпътстващото оборудване се произвеждат само от няколко фирми в света, а в последно време „действащите играчи“ се броят на пръстите на едната ръка. Ще ви е интересно да спомена, че преди месец първият АР-1000 вече заработи. В Китай. АЕЦ „Санмен“.

- В Козлодуй какво се случва?

- Както вече казах, има обявена обществена поръчка, на която удължиха срока до края на месеца. Процедурата на тема „Разработване на Технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козодуй“ ЕАД при работа на мощност 3120 MW“. Това не е доставка на ядрено гориво, не е и експеримент, както беше написано от някои ваши колеги. Вярно е, че така се започва и че целта е реална доставка в бъдеще, но аз се съмнявам, че ще се стигне дотам. Дори се съмнявам, че и сега ще се стигне до договор.

- А Гамизов няма ли да им помогне?

- Нека това да го оставим за накрая. Всички обществени поръчки се съпътстват от т. нар. техническо задание. В техническото задание възложителят на високопрофесионален език поставя своите изисквания към потенциалните изпълнители. Конкретно това техническо задание е подготвено преди повече от година и в него са поставени изисквания, на които „Уестингхаус“ не може да отговори... И „Мерцедес“ да са, когато искаш да доставят части за „Тойота“ или БМВ, няма как да стане!

- Обяснете по-подробно.

- В техническото задание, което, както казах, е подготвено преди повече от година, има изисквания за обосноваване на съвместната експлоатация с руското гориво, по-точно с току-що внедреното в АЕЦ “Козлодуй” гориво тип ТВСА-12, експлоатационен опит на референтен блок, включително съвместимост със системата за контрол и пр. Задачи, които на този етап са невъзможни за изпълнение. Не по принцип, а именно на този етап.

- А защо се стигна дотук? Защо въобще беше обявена тази обществена поръчка?

- Правилен въпрос, но би трябвало да го зададете на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“. Все пак ще опитам да отговоря по следния начин: Европейската общност за атомна енергия „Евратом“ е поставила условие на България като страна членка на Европейския съюз, да създаде условия за диверсификация на доставките. Принципно това е правилно и би трябвало да доведе до конкурентност и независимост на пазара. Но пътят за решаване на задачата не е този, според мен. „Евратом“ изисква диверсификация на доставката в „предния край на ядреногоривния цикъл“. Така е написано и в точка 1.3. от техническото задание. Това означава, че АЕЦ „Козлодуй“ трябва да търси различни доставчици на т.нар. ядрен материал - обогатен уран. В АЕЦ „Козлодуй“ се притесняват, че по този начин цената на ядреното гориво, на руското ядрено гориво, ще поскъпне с 20%. Според мен това са необосновани притеснения, наложени от някои. Напротив, логично е в условията на конкуренция цената на обогатения уран да падне. А обогатеният уран е основната съставляваща при ценообразуването на крайното изделие касетата.

- Какво стана с договора на Гамизов?

- Няма договор и със Стефан Гамизов. По-точно, имаше подписан договор с един консорциум, който се представляваше от Стефан Гамизов, но го прекратиха. Според мен това беше някакво недоразумение, някаква грешка. Но я изправиха. Случват се и такива неща.

- Последен въпрос: Безопасна ли е АЕЦ „Козлодуй“?

- Разбира се, че е безопасна!!! АЕЦ „Козлодуй“ се управлява от екип от знаещи и можещи специалисти.

- Благодаря за отделеното време.

- И аз благодаря!

Статията е прочетена 802 пъти
Назад към брой 143Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024