Идва времето Човешката божественост да представи Божията човечност в брой 143

Идва времето Човешката божественост да представи Божията човечност
Категория: Сърцето, душата

28-ят Събор на Общество „Път на Мъдростта” постави участниците в него, повече от всякога, в аурната прегръдка на Единението.

По време на 28-я Събор на Общество Път на Мъдростта цели 6 дни се изсипваше благодатният дъжд на Духовността над нашата свещена земя в курортния комплекс Пампорово. Почти през цялото време се проливаше обилно енергетичната сила на дъжда, на астралната светлина, за да се приближат до нас новите вълни, идеи и уроци на Менталния свят. И така да се поосвободим от силата на земното притегляне и да се възземем към звездите. Така 28-ят Събор на Общество Път на Мъдростта, основано и водено от Ваклуш Толев, се превърна в един сбор-сборнина́, в една огнена духовна клада и ласкаво огнище за изпичането  хляба на Мъдростта и на Живота. Така и с разнообразните си лекции, срещи и иницитиви той се превърна в едно всезвучие, сътрудничество и в една съгласуваност, нагласена от Вселенския камертон, в която все по-властно ще звучи и ще ни води Гласът на Бога, най-вече вътре в нас, в духовния ни храм, където се съхранява Книгата на Живота, написана от Този, Който ни е родил и Който ни е вписал в Себе Си. В която и ние ще  можем да пишем и да свещенодействаме със служение към всяко боготворение, чрез вътрешната си обреченост, чрез Кундалини/Диханието на Бога в нас/. За да преминем един ден и по свещения Път към Дървото на Живота, намиращо се в сърцевината на Причинния свят, както и към Културата на Единосъщието с Бога, към осъществяването на Човешката божественост, дадена ни да представи Божествената човечност.

В духовния хоровод на Събора на Мъдростта 139 участници, изповядващи и симпатизиращи на Учението, събрани в горницата на Единението, за 28 пореден път вкусиха от причастната нафора на знанието, изразиха и голямата си преданност към своя Учител - Ваклуш Толев и с напътената от него  вяра още от десетия Събор, че обгръщащият кислород на Мъдростта ще обхване социалността. Стига тези, които й служат, както до сега, продължават да го правят с неуморна воля, готовност за работа без себе си, със съвест и жертва.

В семинарните занятия подробно се разгледаха и дискутираха различните аспекти на основната тема „Пътят на Кундалини – доктрината на Живота”. В програмата на Събора всеки можеше да проследи и видеопрожекциите със слова на Ваклуш Толев под надслов: „Пътят на Боготърсенето“, „Бог в човека – борба за истина“, „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена“, „Събожникът – същност на Учението на Мъдростта“, „Битката между мисъл и откровение“, „Мъдростта - предпоставки за нова култура“ и др.

В материалите на участниците в Събора на Мъдростта бяха изведени някои акценти, поставени от Ваклуш Толев:

Човекът е един неизбежен бог.
Човекът е Богосезаема необходимост.
Тайната на Съсътворителя е човекът бъдещ Бог и бъдеща Вселена.
Божията човечност се освидетелства от Човешката божественост.
Съдбата е ликът на Бога у нас, Който иска да се изведе в живот.
Вътрешното откровение е силата, с която Творецът  иска да му бъдеш съсътворител.
Синът е Премъдростта Божия – вибрационността. Адам е енигмата, човекът е тайната. Образът е предопределението, а Подобито е Предназначението.
Само съзнанието прави промяната, а силата на Словото активира Кундалини.
Само Кундалини, като Дихание на Абсолюта, може да даде Път на живота.
Само в Духовната вълна на Мъдростта човек се себеосъзнава като богосезаема необходимост.
С благодарността човек се освобождава от отминалите богове и реалности.
Духовната революция е вътрешна молитва – битие на душевността, на Духа!
Открийте бъднината си в Книгата на Живота!

Статията е прочетена 731 пъти
Назад към брой 143Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024