За неизвестното документално наследство на проф. Марин Дринов в брой 142

За неизвестното документално наследство на проф. Марин Дринов
Категория: История

ПИСМО ОТ ПРОФ. М. ДРИНОВ ДО ХРИСТО СТОЯНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ КАТО СЪВЕТНИК ПО ДЪРЖАВНИТЕ РАБОТИ ПРИ СВИЩОВСКОТО ГУБЕРНАТОРСТВО И С ПОКАНА ДА ПРИЕМЕ ДЛЪЖНОСТТА СЪВЕТНИК ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В НОВАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

С. БОГОТ, 12 ДЕКЕМВРИ 1877 Г.

Любезни Стоянов!(1)

Благовествую тебе радость велию!

Отваря се Софийский санджак, - Орханийската и Златишка кази са вече в ръцете ни; има надежда, че скоро щат се отърват и другите. За софийски губернатор се назначава агентът на Словенский комитет Алабин(2), человек, който, до колкото могох да го разбера, подава добри надежди. За вицегубернатор тука щат мене, само за два-три месеца, доде се тури редът. Ти знаеш, как гледам аз на София, та недей се чуди, че поемам на себе тая длъжност. Най-голямата ми грижа ще да е, да се приберат в София колкото е възможно повече и по-скоро добри деятеле. Захващам от тебе и с настоящото си ида да те питам, пристаяш ли да станеш за сега „Съветник по казенным делам“ в бъдащата, ако е рекъл Господ, българска столица? Ако пристаяш, отговори незабавно, по телеграфът, та да ти пратим официална калеска. След една неделя ние с Алабина търгаме за Орхание, та е желателно до тогава да ми стигне отговорът ти. Преводваче трябват пет-шест души, - потърси из Свищов и, ако намериш, яви ми незабавно.

Твой М. Дринов

Тука се очаква Мелетий(3), който, може би, ще търгне с нас наедно за в Орхание и по-нататък. Зная, че вие сте скарани с него, но в тая кавга не сте виновати - нито той, нито ти, - турците направиха да се смразите. Заедно с турците нека изчезне и вашата омраза. Мелетий ще замине през Свищов, - постарай се да се видиш с него, та да се разговорите добре за софийските работи.

ЦДА, ф 111 К, оп. 1, а. е. 1324, л. 1-2. Оригинал. Ръкопис.

 

ПИСМО ОТ ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ ДО СТРАШИМИР ДОБРОВИЧ, НАЧАЛНИК НА ТАЙНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД, ЗА ЗАСЛУГИТЕ НА ПРОФ. М. ДРИНОВ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА СОФИЯ ЗА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, 1 АПРИЛ 1906 Г.

Любезний Добрович,(19)

Пращам ти исканата скица за телеграма.

Идеята на Господаря, да се изпрати специална депутация от Негово име и името на народа, е отлична. Само едно не се знае, кога ще стане погребението. Телеграфирах до ректора на Университета да ми съобщи.

Господарят навярно знае, че Дринов има между друго и тая заслуга, че по негово настояване се избра за столица на България София, като средище на целия Балкански полуостров.

Ето защо мисля, че и Кметството трябва по някакъв начин да засвидетелствува своето съболезнование.

Във всеки случай; ако за бивши министри държавата прави всичко, за да даде на погребението им характер на народен траур - Дринов заслужава най-много тая чест и като частна личност и като човек на науката и като глобок патриот.

Твой предан

Ив. Шишманов(20)

ЦДА, ф. 3 К, оп. 8, а. е. 829, л. 17-18. Оригинал. Ръкопис.

Статията е прочетена 653 пъти
Назад към брой 142Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024