Древен Ефес - люлка на християнството в брой 139

Древен Ефес - люлка на християнството
Категория: История

„Винаги с вълнение влизам в този магичен град. Наричат го „градът на богинята-майка”, а според легендите Ефес е основан от амазонките. Според хрониките, градът носи името на съпругата на един от генералите на Александър Македонски, а най-ранните заселвания по тези места датират от бронзовата епоха. След многобройни преселения на йонийци и нашествия на кимери, Ефес се развива като един от най-богатите градове на Средиземноморието. През 129 г. до  н.е. градът е провъзгласен за римска провинция и е важен търговски и пристанищен център. Античен Ефес наброява 200 000 жители. Градът между Изтока и Запада се развива интелектуално благодарение на философската школа в този край. Свети Павел и Йоан Богослов се заселват там и проповядват християнството. Култът към богинята Артемида е свещен. В града се строят множество църкви – на св.Йоан, на Дева Мария, храмът на Адриан. В Ефес са проведени християнските събори през 431 и 449-а година.

Разкопките в Ефес започват сравнително късно – 1869 г. от учени на Британския музей, които откриват част от храма на Артемида. Около 30 години след това членове на Австрийския археологически институт откриват театъра, Целиевата библиотека, агората /пазара/. Това, което се разкрива е изумително както по мащаб, така и като стойност – апотеоз на християнството, елинистичната и римската култури. По време на Първата и  Втората световна война разкопките са спряни. Възстановени са през 1960 г.

В Ефес се влиза през два входа. Минимум два часа са необходими, за да се премине през града пеша. Гледката е зашеметяваща – в императорския град се влиза по булеварди, покрити с гранит и мозайки с ширина 11 метра от двете страни с колони, които служели за заслон при дъжд и силно слънце, а през нощта са били осветявани с факли. Най-главният булевард свързва театъра с пристанището и носи името на император Аркадиан. Няколко римски императори са взели участие при построяването на пищния театър, който събира 25 хиляди зрители. Тук, пред Нерон, Клавдий, Траян и Север са се играли драми, комедии и сс се провеждали гладиаторски турнири. По времето на император Нерон е построен стадион с размери 228х38 м. До него е Гимназията /спортна зала/, рибният пазар, византийският фонтан, църквата на Дева Мария, където се провеждат двата църковни събора, римската борса.

Мраморната улица свързва театъра с библиотеката. По продължението й може да се види, че градът е бил с изградена канализация. На мраморна плоча откриваме първата в света реклама, указваща мястото на публичния дом. Впечатляващ е откритият пазар до който се стига като се премине през вратата на Мазеус и Митридат.

За културния живот в Античен Ефес съдим от величествената библиотека на Целиус и концертната зала /одеон/, за политическия живот и градското управление черпим сведения от сградата Пританеон /построена през 1-ви век от император Август/, за социалния живот информация ни дават баните, пазара, публичния дом, стадиона, обществените тоалетни и други подобни места, които са служели за обмен на контакти и информация.

Толерантността на местните жители към другите религии се забелязва в храма на Серапис /гръцко божество/, а широтата на мирогледа им може да открием в Траяновия фонтан, Вратата на Херакъл, паметникът на Мемиус, Храмът на Домициан. Богатството от архитектурни стилове включва коринтски, елински, римски, византийски, заедно с  прекрасни художествени произведения – статуи, колони, мозайки, релефи. Богатото културно-историческо наследство  дава завършена представа за високо развитата цивилизация и култура в Ефес, която му отрежда достойно място на величествен императорски град и духовен център на християнството.

ефес

Статията е прочетена 1041 пъти
Назад към брой 139Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024