За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много! в брой 139

За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много!
Категория: Сърцето, душата

Имах възможността през дългите години на своя живот да наблюдавам  какви деца-ангелчета влизат в българската образователна система и какви странни човекоподобни същества излизат след завършването на средното си образование - ТАТУИРАНИ, ИЗКУСТВЕНО СЪСТАРЕНИ И НЕЕСТЕСТВЕНИ. Някои от тях имат органична ненавист към четенето и науката въобще, вкъщи нямат нито една книга, може и да не знаят таблицата за умножение и деление, защото си имат калкулатор, познават буквите и цифрите, но не могат да осмислят и осъзнаят написаното.

Въпреки големите възможности на детската памет да запомня огромни по обем масиви от информация се проявяват синдромите на информационната болест поради необходимостта да се обработват още по-големи обеми информация за още по-кратко време. В резултат се получава зацикляне на детската информационна система, апатия при обмяната на информация  и енергия за животоопределящи процеси в детското тяло, включително и унищожаването на елементарното любопитство и любознателност.

В повече от 70 страни в света се прилага менталната математика, като в Япония и Китай тя  е в задължителната учебна програма на деца на 5-6 годишна възраст. Макар че методиката е позната на човечеството във Вавилон отпреди 3000 години преди Христа - Абакусът се счита за едно от най-важните изобретения на света и сега като „Система за бързо смятане” и в специализирани центрове, по специални методики се развива вниманието на децата, фотографска памет,  наблюдателност, въображение, точност и бърза реакция и възможност да се работи и с двете мозъчни полукълба.

Чрез практиката на „Успешното учене” може да се постигне вяра в способностите, изключване на негативните нагласи и усвояване на много по-голям обем учебен материал за много по-кратък срок. За трайно съхраняване на информацията в паметта се прилагат различни дълготрайни връзки

Индивидуалният подход в  образованието трябва да включва: Съчетание на компетентност и знание, в това число на лично здраве и дълголетие на обучаемия, с цел придобитите знания, умения и опитности да бъдат дълготрайно прилагани в полза на личния, родовия и обществен  живот на обучаемия през целия му съзнателен живот. За съжаление в нашето общество се разиграва играта на „Употребен и изхвърлен след пенсионна възраст.

Още в предучилищното и начално обучение децата трябва да разберат, че за собственото си здраве и потенциална възможност за дълголетен живот те отговарят сами. Децата са длъжни да осъзнаят, че сега в детската възраст те полагат основите на своето бъдещо хармонично съществуване в тази разнообразна колаборация между природа и човешка дейност.

За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много.

Всеки от нас чувства в  себе си нещо изключително, според своята индивидуалност. Но ние го подтискаме, с цел приспособяване към живота, като  губим своята индивидуалност. Резултатът е обикновен светски живот, в който душата се разкъсва от самата себе си и не изпълнява своята земна мисия. В разликата на това, което правим и това, което би трябвало да правим съгласно нашата свободна воля, ние поставяме неразрешима логическа задача на нашия подчинен помощник - квантовият биокомпютър, който зацикля и цялата наша биологична енергия отива напразно. Ние не можем да командваме хармонично нашите клетки,органи и системи и се разболяваме съгласно законите на Квантовата физика. Ние не можем да управляваме заложената в нас програма за саморегенерация на физическото тяло чрез стволовите клетки поради разхищение и небалансиране на своята биоенергия.

Документираният пример за спонтанно изцеление на детенцето Саша, растящо в непосредствен допир с живата природа и необременено от знанията на изкривената цивилизация, гледайки как на гущерчето му израства нова опашка на мястото на вече откъснатата, при изпитанието в реалния живот на загуба на крака, има спонтанна регенерация на целия орган.

Моите лични наблюдения върху продължителността на живота на съвременните българските родове са, че всяко следващо поколение е по-малко жизнеспособно и живее много по-малко и по-непълноценно от своите родители. Ако преди един век българите са били обект на изследване от Европейската научна общност като най-дълголетните  в Европа, сега сме на последно място по продължителност на живота и на първо място по детска заболеваемост и смъртност. 

От „Училище страшилище и мъчилище” ми се иска да го превърнем в „Училище Творилище”, където децата чрез изкуството ще формират умения да забелязват детайли, да мечтаят, да създават общност с ценности, както и спортуване в хармонична природна среда. Ще се опитам чрез богатството на българския език да тълкувам думата „добродетел”: Добро + ДЕТЕ + НА ЛЮБОВТА, ШИРОКО ПРИЛАГАНО В ДУХОВНИТЕ ПРАКТИКИ.

инж.Божидар Даскалов - ст. научен сътрудник

Статията е прочетена 803 пъти
Назад към брой 139Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024