Състав и структура на Въоръжените сили на Русия в брой 137

Състав и структура на Въоръжените сили на Русия
Категория: История

През 1874 г. въоръжените сили на Русия са в процес на основно преустройство в съответствие с военната реформа на военния министър генерал-лейтенант Дмитрий Милютин. Въведена е всеобща военна повинност. Служат 25% от военно-задължените, определени по жребий. Останалите мъже от 20 до 40-годишна възраст са зачислени направо в опълчението. Срокът на военна служба дава възможност да се създаде значителен резерв от обучени войници.

През 1876 г. списъчният състав на Руската армия е 1 474 498 войници и 25 953 офицери. Състои се от:

  • редовни полеви войски: пехота, кавалерия, артилерия, инженерни части, свързочни части и флот;
  • тилови войски;
  • запасни войски;
  • спомагателни войски;
  • нередовни войски: казаци, части от неруски националности, опълчение.

Основна тактическа единица в пехотата е пехотен батальон. Съставен е от 5 пехотни роти по 168 войници във всяка. Четири от ротите са линейни, а петата е стрелкова, съставена от най-добрите войници.

Пехотният полк е съставен от 3 пехотни батальона. Пехотната бригада е от 2 пехотни полка. Пехотната дивизия е от 2 пехотни бригади.

Гвардейската пехотна дивизия има по 16 пехотни батальона (по 4 пехотни роти във всеки), като броят на войниците е равен на броя в пехотната дивизия.

Конната дивизия се състои от 2 конни бригади. Конната бригада е от 2 конни полка. Конният полк е от 4 конни ескадрона по 128 войници във всеки. Донският казашки полк е от 6 конни сотни.

Пешата артилерийска батарея има 8 оръдия. Конно-артилерийската батарея е с 2 оръдия. По-голямото формирование е артилерийската бригада.

Армейският корпус е най-голямото съединение. Състои се от 2-е пехотни дивизии, 1-а конна дивизия и 2-е артилерийски бригади.

Черноморският флот поради ограниченията на Парижкия договор (1856) се състои от 2 броненосеца, 4 корвета, 20 парахода, 14 шхуни, 1 баркас, 5 катера, 7 миноносеца и 22 мобилизирани граждански парахода.

Войнишкият състав е добре подготвен, храбър и самопожертвователен. Подофицерският състав, който командва най-малките тактически подразделения, е сравнително добре обучен и с малък боен опит. Офицерският състав е 60% от необходимия за случай на война. Две трети от него са с добра и задоволителна обща и специална подготовка. Добре подготвените офицери служат предимно в гвардията, артилерийските и инженерните части и по-малко в армейската пехота и конницата. Щабните офицери, средният и висшият команден състав притежават солидна подготовка и много често са завършили военни академии.

Статията е прочетена 753 пъти
Назад към брой 137Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024