Пръстенът от Атлантида в брой 136

Пръстенът от Атлантида
Категория: Сърцето, душата

Пръстенът от Атлантида, включен в тайните енергийни линии на земята и космоса

Желязко Танев, Стара Загора

Старозагорец променя вибрацията на своя град към по- добра.   

Наука за вълните. И тук великият Луи Тюрен с гордост описва как най после имат нов, по-сложен и по-точен уред, който са патентовали с голяма гордост в тази област . Този му уред е имал възможност да се настройва на 10 вида вълни (позиции).

Както видяхме, универсалният уред на Луи Тюрен е можел да се настройва на 10 позиции. И с тези 10 позиции той е направил милиони изследвания в много области на живота. С това си постижение Луи Тюрен прави качествен скок в науката радиестезия. Всички, които се занимаваме с тази наука, знаем колко велик е този човек. С право го наричаме „баща на радиестезията”, въпреки че и преди него са работили с махало и багети. Мисля, че тук е моментът да споделя и своята радост, че ми бе „дадено” и аз да направя нещо за тази забравена, както казва Луи Тюрен, наука. Или, както е казал Исак Нютон: ”Виждам по-далече, защото съм стъпил на раменете на великани”. Аз няма да откривам топлата вода, но се опитвам да продължа и допълня делата на великаните.

Имах шанс, даде ми се възможност да конструирам уред, с които може да се измерват стотици пъти повече вълни от вече споменатия уред на Луи Тюрен. В момента работя с над 150 вида вълни (позиции на уреда), благодарение на селективността на уреда и моето желание, мога да влизам в неизследвани до сега ниши.

Третият принцип на Херметизма гласи: „Нищо не е в покой: всичко се движи, всичко трепти”. Според Луи Тюрен  „Когато едно тяло е способно да изпитва трептения с даден период, то може да влезе в резонанс, като го подлагаме на повторяеми възбуждания, имащи същия период, или периоди, кратни на него”. Законът за подобието, следователно не е нищо друго, освен израз на закона за резонанса. ”Всяко еднородно материално тяло има собствена честота на механично трептене f (брой трептения за една секунда).

Освен всичко известно до тук по темата за резонанса има и други закони, трептения и вълни, които могат да бъдат регистрирани с новия уред УЗЕ –Уред Замерващ (определящ) Енергията, който съм конструирал преди двадесетина години.

Именно с УЗЕ регистрирах трептенията на Голямата пирамида в Гиза. Със същите позиции на УЗЕ се установи, че и Мегалита „Богинята Майка” около с.Бузовград (южно от гр. Казанлък) вибрират с една и съща честота и имат еднакво вълново измерение.

Освен това с УЗЕ се установи, че ПРЪСТЕНА ОТ АТЛАНТИДА има същите показатели като ПИРАМИДАТА В ГИЗАи БОГИНЯТА МАЙКА.

Стана ясно, че е от голямо значение за излъчваната енергия от даден обект е неговата форма и размер.

С моите възможности нито мога да направя друга пирамида, равна на тази в Гиза, нито Мегалит Равен на този в Бузовград. Единствената ми възможност остана , ако исках да продължа с изследванията си, е да направя по- голям макет на                ПРЪСТЕНА ОТ АТЛАНТИДА.

Направих един макет на пръстена и с голямо удовлетворение установих, че той е в резонанс с Пирамидата в Гиза и Мегалита в Бузовград.

Вълните, които „пройзвеждаха” тези съоръжения бяха от „ЖИВИТЕ” вълни. Нарекох ги живи, защото  тези вълни с които регистрирах живите същества бяха същите вълни, които пройзвеждаха и тези съоръжения.

До тук добре с изледванията . Каква да бъде ползата от тези живи вълни, които „пройзвеждаше” този макет на пръстена ? Познавайки закона с УЗЕ за РЕЗОНАНСНА СТЕНА между два еднакви обекта, реших да направя още един макет на пръстена и да видим въздействието на РЕЗОНАНСНАТА СТЕНА върху човека.

Резултата надхвърли и най- дръзките ми очаквания.

Оказа се, че човек като мине само веднъж през тази стена между двата макета му се изчиства аурата и му се отварят чакрите. Това означава, че има уникален ефект за човешкото здраве. А ако човек бъде по- дълго време в тази стена   и извършва някакви физически действия, аурата му значително се увеличава, замерена с УЗЕ.

Но нека да научим повече за този уникален пръстен:

Намерен при разкопките около пирамидите в Луксор, Египет този пръстен е истинско чудо на микровибрационната физика и няма нищо общо с религиозните култове или разни магии. Върху него има релефни геометрични фигури разположени в строго определен геометричен порядък, който създава с вибрациите си специфична бариера предпазваща всеки които носи този медальон. С него той става недосегаем. Бариерата задържа и неутрализира всички зли сили, които могат да застрашат човека. Пръстена излъчва вълни, които влияят на вибрационната атмосфера около конкретната личност. Така се повишава нейната издържливост към опасностите независимо дали те са от геофизическо или магическо естество.  Такъв човек не може да стане жертва на пътно транспортно пройзшествие, нападение от физически или астрални същества, нещастни случаи, дори и да иска да се самоубие по някакъв подобен начин. Пръстена въздейства и върху психиката на този които го носи и го лишава от подобни мисли, които могат да бъдат пагубни за здравето и живота, повишава интуицията, ясновидските и телепатични способности, лекува и възстановява нарушените функции на различните органи, възстановява и подкрепя имунната система, но не може да предпазва от болести от органичен характер.

   Не чакайте злото, кодирано в планети и звезди, в между човешките отношения, храната, водата и въздуха, който дишате  да ви навести. Станете недосегаеми за магии  и чужда злоба, както и за Вашите погрешни мисли и действия.

  Помислете за себе си и хората, които обичате.   Ефекта на формата е това, което пройзвежда такива вибрации.

    Когато две хармонични честоти притежават резонансен ефект, тогава те създават ред в структурата на молекулите, което от своя страна води до лечебен ефект на тялото.

    Автора  лично има такъв пръстен и е направил на всички мъже от рода си такива пръстени. А на жените от неговия род е направил такива плочки от  Злато.

При направените изследвания установих че, вместо обикновени триъгълници е по- добре триъгълни пирамиди, ЕФЕКТА НА ФОРМАТА се увеличи многократно.

  С  УЗЕ може да се замерва енергийната система на човека до параметри такива, каквито се виждат на схемата,. Известният израз от библията че:„Каквото е горе – това е и долу” ярко е изразен в тази схема. Човека с енергийната си система представлява „такава” антена. Според изследванията ако с такава система сме „потопени” в такава силно положителна енергия, имаща връзка с Космоса ще се чувстваме и живеем наистина по човешки и подобни на НЕГО.

  На физически план увеличаването на АУРАТА освобождава човек от болести и страдание и създава високо енергийно пространство, изпълнено с най-висши вибрации на радост и любов, което може да пречиства, лекува и зарежда всичко наоколо. То буквално ни превръща в господари на живота си.

  Разработена е система от няколко уголемени макета, които генерирайки енергия, която е идентична на тази от пирамидата в Гиза и мегалита „Богинята Майка” край Казанлък, (с. Бузовград) построени по определена от автора  схема, могат да превърнат дадено селище, местност, град, държава в идеално място за живеене без сериозни катаклизми, както в между човешките отношения, така и промяна на природата в положителен план. Реколтата на плодове и зеленчуци може значително да подобри своите параметри, както в количествен план, така и в качествено

   Един макет на този пръстен с размери десет метра ще може да генерира енергия по мощност равна на енергията генерирана от пирамидата в Гиза.

   Автора е разработил система за построяването на шест (6) такива макета край своя град Стара Загора, където той е убеден, че ще бъде град с намаляване на заболяванията, агресията, пътно транспортните произшествия, нещастните случаи и други негативни прояви на незачитане живота на другите. Той вярва, че след построяването на такива съоръжения около града ще доведе до раждането на значително повече и по- умни деца, бъдещото на нашата нация.

   С такава енергийна система (показана по-долу)на човека ние постоянно сме във връзка с Космоса и тънкия свят.

ЛИНИИТЕ НА МОЩТА НА ЦЕМЯТА

С тайнствените енергийни линии на Земята се занимава науката ГЕОМАНТИКА. Естествените  енергийни източници дават витална сила, премахват умората, успокояват организма. Енергията действа и на подсъзнанието и помага за съсредоточаването, молитвата и медитацията. Линиите с най – силната енергия се събират в Гиза, където би трябвало да се намира центърът на тази тайнствена енергия. В Залата на фараоните на Хеопсовата пирамида излъчването BSM достига 170 000 единици, което е най – високата  регестрирана досега стойност благодарение на своята ФОРМА. Трудно е да се измери  тази енергия с помощта на науката. Затова се прилагат и имперични методиц

   Една от десетте главни свещени линии на Земята , пресичащи се в Хеопсовата пирамида, преминева и през Стара Загора.

   България се пресича и от още няколко силови лини или по – нови култови места – църквата  Александър Невски , Велико Търново, Мадарския конник и още енергиини источници из България.

   И защо ние от Стара Загора да не се «ВКЛЮЧИМ» световните енергийни линии на Земята и Космоса  след като имаме «ГОТОВИ ГЕНЕРАТОРИ»?!

При демонстрация за въздействието на два макета се установи, че човек само веднъж да мине между тях, веднага му се изчиства аурата и му се отварят чакрите, което от своя страна показва уникалният ефект от излъчваната вибрация на макетите, която е равна на пирамидата в Гиза.

Ако ние осъзнаем, че притежаваме такава аура, каквато е показана на схемата по- горе и попадайки в поле с такава положителна енергия, която е същата като на пирамидата в Гиза, дали и на нас би ни се променило мисленето за света и връзката ни с тънкия свят! Кой маже да каже със сигурност, докато не сме пробвали.

Опити в тази посока има и те са положителни.

„Едно ново научно познание обикновено не може да бъде представено така, че противниците му да бъдат убедени. По-скоро те трябва да изм¬рат и едно следващо поколение още отначало да бъде запознато с истината.”

Макс Планк

  Вече на няколко места в страната са проявили интерес за построяването на такива „пръстени” , по пропорциите и размерите от Желязко Танев. Дори има построен такъв с размери около пет – 5 метра дължина в средна България.

Представетe си 6 такива макета с големина пет или 10 метра. Всеки един от тях генерира една и съща положителна енергия със знака плюс, и се намират на 10- 15 км. един от друг. Всеки един е в резонансен ефект с останалите 5 и образува стена от същата вибрация, която е висока до .... и надолу в земята до ........ Освен това всеки един от тези макети е в резонанс с пространството  между всичките други.

Статията е прочетена 6130 пъти
Назад към брой 136Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024