Откриха оригиналния ръкопис на първата българска история на Петър Богдан в брой 135

Откриха оригиналния ръкопис на първата българска история на Петър Богдан
Категория: История

Откриха оригиналния ръкопис на първата българска история, писана от българин. Досега нейното съществуване е било само предположение. Историята предшества с повече от век «История славянобългарская» на Паисий Хилендарски. Откритието е на проф. Лилия Илиева, а автор на историческия документ от 17-и век е католическият архиепископ Петър Богдан. Сега екип от филолози и преводачи подготвят ръкописа за печат.

Просто легенда. Така учените приемали идеята за съществуването на историята, по-стара с век от тази на Паисий. Първите съмнения, че е истина, се появяват в края на 70-е. В архивите на Ватикана се открива препис на няколко страници.

Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: "Мнозина са описвали българската история, всеки както е смятал за вярно или похвално. Поставих си за цел да не се разпростирам по-нашироко, отколкото е редно, нито любовта ми към родината да преувеличи нещо."

Падре Бойл - префект на Ватиканската Апостолическа библиотека: "Между ръкописите и документите на Ватиканската библиотека има много данни, които съдържат факти за историята на България."

Божидар Димитров в интервю за филма „Името на свободата“, БНТ, 1988 г.: "Това е една силна, бихме казали от съвременна гледна точка научна история на България, тъй като Петър Богдан е познавал изключително добре историческите извори."

Минават почти 40 години, в които ръкописът изг­лежда безвъзвратно изгубен. До момента, в който проф. Лилия Илиева от Югозападния университет в Благоевград го открива в Университетската библиотека на Модена. Откупен наскоро от частна колекция.

Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: "Мен ме роди българската земя, сега почти грохнала от старост, същата родина ме крепи като разпадащ се кораб след дълги и разнообразни пътешествия." «За древността на бащината земя и на българските неща».  От Петър Деодат Чипровски. 200 страници, 70 глави.

Петър Богдан е имал е съзнанието, че се обръща към българския народ. Изключително е значението на ръкописа за историята на Чипровец, Клисура, Копиловец и Железна и борбата им срещу поробителите. Самият Петър Богдан има активна роля в подготовката и избухването на Чипровското въстание. Той за пръв път представя и българския герб - лъв с императорска корона.

Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: Всеки като частица от света да съдейства за общото благо, да се стреми да принесе някаква полза и особено да се старае да бъде уважаван от съгражданите си. Петър Богдан от Чипровци - революционер, книжовник, духовник. И автор на първата българска история, написана от българин.

Статията е прочетена 952 пъти
Назад към брой 135Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024