Ние не сме роби на гените си в брой 133

Ние не сме роби на гените си
Категория: Сърцето, душата

Искам да споделя някои мисли с цел разширяване на съзнанието в  областта на образованието, което също е насилие в запазването на състоянието на „ Табула  раза” - бял лист, дефиниран от Джон Лок, което се отрича от новата биология, защото чрез химическите посланици от кръвта на майката се придобива памет за преживяванията в утробата от шаблонните повтаряеми емоционални преживявания на майката. Това е много полезно, ако емоциите са свързани с любов, но е много печално, ако са свързани с нестабилност. Това програмиране е особено важно да се осмисли от осиновителите, когато детето започне да демонстрира проблемното поведение на биологичните си родители.Последните изследвания в областта на произхода на ембриона показват, че преднаталното развитие в човешката еволюция има големи последствия върху формирането на мозъка, интелигентността и темперамента ни, които остават за цял живот. След раждането, от 2 до 6 години бебетата и малките деца благодарение на тета и делта (от -5 до 8 херца) ритъма имат възможност да свалят излючително бързо невъобразим брой поведенчески модели и убеждения. Децата записват огромни масиви информация, необходима за оцеляването им в околната среда, но нямат капацитета съзнателно да я оценяват и я приемат като чиста истина. Посъзнателните програми  действат 95 % от времето, като несъзнателно създават поведение на автоматичен режим как  се чувствате, въпреки отчаяните усилия на съзнателния ни ум да реализира копнежите си. Децата внимателно наблюдават и слушат  родителите си, след това имитират поведението им, като го копират в подсъзнанието си. Тези изследвания разкриват големи перспективи за ученето, но и ни отварят очите за ужасните последствия за децата, които растат в проблемни семейства. Това налага необходимостта от обучение на самите родители и учители.

При реализацията на новородения еталонен човек на Земята този процес започва още с наслагването и съвместяването на информационните матрици на потенциалните бъдещи майки и бащи в продължение на една и повече години, с изискванията за живот  без сексуални контакти (за концентриране и трансформиране на сексуалната енергия), при наличието на съвършено здраве и живот в една хармонична природна среда. Всичко това е  малко засегнато в учебните програми и още по-малко на практика се прилага при съзнателната еволюция и създаване на здрав индивид, семейство, род и народ.    

Индивидуализмът на образованието трябва да включва: Съчетание на компетентност и знание, в това число на лично здраве и дълголетие на обучаемия, с цел придобитите знания, умения и опитности да бъдат дълготрайно прилагани в полза на личния, родовия и обществен  живот на обучаемия през целия му съзнатален живот.

Още в предучилищното и начално обучение, децата трябва да разберат, че за собственото си здраве и потенциална възможност за дълголетен живот, те отговарят сами.

Обучението по това собствено здравеопазване трябва да бъде съчетано както в теоритически, така и в практически план. Децата трябва да се научат как да използват природните дадености въздух, вода, слънце, различни видове енергии. Трябва да имат задълбочени познания за физическата култура и устройство на своето тяло, за да могат съзнателно да работят за укрепване на тяхното  здраве и намаляване на възможностите от различните физически заболявания и духовни увреждания. Удоволетвореност от това, че те сами могат да определят правилно, какво да бъде тяхното физическо здраве, естествен   ще бъде стремежа им към обучение и ще се предотвратява отпадането им от учебните занятия.

Нравственото физическо възпитание трябва да бъде съчетано  с нравствено патриотично възпитание, тъй като уникалната природа на България много помага за физическото и творческо изграждане на личността на българина през целия му живот.  Демонстрацията на различните таланти на българските деца на световната сцена на науката и културата може заслужено да ни кара да се гордеем, че сме българи.

След зачеването, което се отразява в съответната индивидуална памет, могат да бъдат реализирани контактите на майката и бащата на бъдещия човек, не само интуитивни, но и вербално, както и чрез чувствата, пеенето и танцуването в обкржаващата среда на семеЙството и фамилията. Личния пример като визия и действие на възрастните е въпрос на пренос на култура. Какво семейно възпитание ще даде постоянно пияния или дрогиран родител. С  коя ръка ще подаде книжката, като едната е заета с бутилката , а другата  с цигарата,

Спомням си, на един семинар , проведен в зала 1 на НДК  с  над 3000места, български научен работник пред 150 души включително и представители на световната научна общественост, докладва своите резултати за необходимата култура на преднаталното възпитание на детето.  Положените усилия да се предадат тези знания на широк кръг хора бяха напразни.

Това е резултата на реалната жалка картина 100 000 аборта годишно в България  от безотговорното отношение към понятието любов и ниската култура за съхранение и трансформиране на сексуалната енергия в ежедневния живот на българите. Трябва да се отбележи, че истинското и осъвременено знание, за върховите постижения на науката и техниката на 21 век, не се отразява в учебните образователни програми. Още по страшна е констатацията, че много от децата знаещи да четат и пишат, не могат да осмислят прочетения текст.

 За съжаление всички от обкръжението на новия човек в фамилията, включително и бабите и дядовците, са много заети със своите лични и егоистични ангажименти, за да могат да се ограмотят и съзнателно да помогнат в трудния път към съвършенство, определян  от чистата кръв(заложена от прабългарските принципи-„ Не лъжи”, „Не кради”, „Не убивай” и наследяване на положителния родов опит, който не се предава между поколенията поради служебната заетост и некомпетентност на пазителката на рода-майката и духовната ограниченост на бащата .

 За този сблъсък между възпитанието на поколенията в къщи и на улицата, в кръчмата и дискотеката, с деструктивираща музика, никои не споменава.Тази черна хилядолетна прокоба върху българския народ,, според  според Лейла Владимировна Пугачова, наследница на българската Княгиня Олга( първата руска християнска светица) вече отмина и тя  заедно с други представители на чиста българска кръв в Киевска Рус изпълняват вече 1061 години завета на Княгиня Олга за продължение на българския род и съхранявайки традициите на родовия опит.

Ние, представителите на българите на 21 век, не можем да осъзнаем, че израстването на нашите деца не се измерва с многото килограми свръх тегло за възрастта им и шепите лекарства, които гълтат ежедневно, а с любознателността, безстрашието и способността да разкриват своята индивидуална надареност, от която не се интересува никой.  Техните напразни опити да изпитат сами себе си, самонаблюдението и самореализирането на това, което ги омагьосва, музиката, пеенето, рисуването, танца, вложените чувства, играта на страстите, индивидуалния им жизнен тонус се отличават от картината на реалния обкръжаващ ги свят (който не е светийски, а корумпиран). Така детето е принудено  само си създава свой собствен виртуален свят в които  иска да живее.

 Никой не учи децата, че щом физическото им тегло навлиза в рамките на природната норма, значително се подобрява здравословното им състояние. Никой не ги учи, че те получават даром едно голямо богатство-здраве, на което са собственици и трябва да го съхраняват и ежедневно да се грижат като отговорни добри стопани за неговото процъвтяване.

Образователната система също може много да бъде полезна с редица  мероприятия, включително и с ежедневната физическа зарядка преди учебните занимания( което помнят някои предишни поколения).В това отношение секцията „Здраве и спорт” на АНОК  може да бъда много полезна, ако и се възложи такава задача.

 Също така, не трябва да се пренебрегват такива фактори като дишане, качество и количество на храната(жива храна обработена с температура до 37.5 градуса), движение в естествена и хармонична природна среда(включително и босоходство), съзнателна работа с природните стихии вода, земя, слънце и различните  видове биологично активни енергии.

За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много и да се трудиш много.

Работейки, всеки мускул тонизира мозъка. Всяко ново движение е тласък към нов живот. За съжаление, фанатичното подчинение на целта, чувствата и мислите за олимпийски медали на всяка цена  е явно нарушение на мярката за човешкото мислене, поведение и ежедневно действие.

Всеки от нас чувства в  себе си нещо изключително, според своята индивидуалност, но тя не трябва на никого другиго, а и ние не се самоизтъкваме. Всеки го има това, но ние го подтискаме, с цел за приспособяване към живота и за сметка на това, губим своята индивидуалност. Резултата е обикновен светски живот, в който душата се разкъсва от самата себе си и не изпълняваме своята земна мисия. В разликата на това, което правим и това, което би трябвало да правим съгласно нашата свободна воля, ние поставяме неразрешима логическа задача на нашия подчинен помощник-квантовият биокомпютър, който зацикля и цялата наша биологична енергия отива напразно, Ние не можем да командваме хармонично нашите клетки,органи и системи и се разболяваме съгласно законите на Квантовата физика. Ние не можем да управляваме заложената в нас програма за саморегенерация на физическото тяло чрез стволовите клетки, поради разхищение и небалансиране на своите емоции, биоенергия, биоинформация. Ние не можем съзнателно да променим нашите гени( епигенеза) и да ги предадем на своите поколения и оставаме роби на гените си, без да използваме поради своя мързел своите 5 % творчески ум (работещ с 40 бита/сек) и  разум в реален мащаб на времето, а предпочитаме автопилота ни  работещ  един милион пъти по- бързо, но със стара информация.

Моите лични наблюдения върху продължителността на живота на съвременните българските родове са, че всяко следващо поколение е по-малко жизнеспособно и живее много по -малко и по-непълноценно от своите родители. Ако преди един век българите са били обект на изследване от Европейската научна общност като най-дълголетните  в Европа, сега сме на последно място по продължителност на живота и на първо място по детска заболеваемост и смъртност.

Поредната конференция за образованието в България ще се проведе на 28.10.2017 г.

Статията е прочетена 927 пъти
Назад към брой 133Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024