Словото Христово дава своя плод в човешките души в брой 132

Словото Христово дава своя плод  в човешките души
Категория: Сърцето, душата

Излизаме от своя личен и общ кръстопът и правим избор как да се включим в предопределеното да се случи

И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът.

 “и няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца”. Откровение 21:23,27

Много хора очакваха някакво знамение на небето на 23 септември, което ще предизвести нещо невиждано и нечувано. Защото само на тази дата звездите се подреждат така, както е описано в библейското Откровение на Св. Йоан Богослов, 12 гл. И то на 8000 години веднъж. Това число регистрира изгонването на Адам, според летоброенето на древните юдеи. Ето какво се казва в него:

1. И яви се на небето голяма поличба - жена, облечена в слънце; под нозете й - месечината, а на главата й - венец от дванайсет звезди;
2. тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.
3. След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му - седем корони;
4. опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето й.
5. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола Му.
6. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дена.
7. И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,
8. но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.
9. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена - свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.
10. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
11. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
12. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.
13. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете.
14. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията.
15. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката.
16. Но земята помогна на жената; и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си.
17. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа.

Да, този текст предупреждава за предстоящо преминаване на земята ни и нейните обитатели през много тежък период, за да се откроят през него всички ценности и добродетели в сърцата ни, но и да избуят скриваните до този момент пороци и недостатъци. Та, нали Апокалипсис, освен разкриване и развитие, означава и диференциация, разграничаване, самоопределяне на коя стара е всеки един от нас – на страната на доброто или на злото. Т.е. вече излизаме от своя и общия кръстопът и избираме с кого да се идентифицираме - с Христа или да загинем в пламъците на невежеството и самоунищожението. Това имаме да решим в близките дни и месеци. Излизаме от своя личен и общ кръстопът и поемаме към предопределеното да се случи, защото вече изтича срокът на всичко старо, довело до днешните печални последици.

Това се потвърди и от астрологическия  небесен символ, наричан “Жената, облечена в звезди” /Слънце на раменете й, 12 звезди на главата, Юпитер в утробата, Луната в нозете й, според Откровението/.

Много и различни са тълкуванията, които са направени досега на това астрологично явление. Едни вещаят глобална планетарна катастрофа, други, че Христос ще слезе да поеме своите и така Земната и Небесната Църква да се слеят в една самостоятелна монада. Под Дева в християнството се разбира самата Църква, облечена в Небесна чистота. Тя е непразна, чака да роди. А Църквата би трябвало да роди Словото Христово в човешките души и То би трябвало вече да даде своя плод. Затова Библията казва, че то ще бъде проповядвано из всички краища на планетата до самото второ идване на Христос. Това пророчество вече се изпълни. Цял свят научи за живота и делото на Христос. Църквата изпълни своята задача. И е време вече за Второто Пришествие на Христос, което, обаче, е предшествано от много трудности и изпитания, което също е съвсем закономерно, защото те работят за самоосъзнаването ни и самоопределянето ни. Но завършекът на поличбата е ясен. Змеят ще загуби за пореден път войната с Архангел Михаил, но и ще повлече всички онези, които не останат верни на Господаря на духовете - Иисус Христос. Вероятно, ще бъдат  погубени много човешки души. Затова трябва да бдим и да останем будни за оня ден и час, който ще дойде като крадец и ще ни изненада. Да бъдем подготвени за него чрез общуване с Божието Слово, чрез пост, молитви, изповеди и причестяване. Но и с надежда, доверие в справедливия Божий промисъл. В идването на новото небе, новата земя, новия Йерусалим, който ще бъде огряван и осветяван от Божията слава и чието Светило ще бъде Агнецът.

Статията е прочетена 671 пъти
Назад към брой 132Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024