Човекът като сложна биокомпютърна автономна биологична система в брой 129

Човекът като сложна биокомпютърна автономна биологична система
Категория: Сърцето, душата

Човекът като сложна биокомпютърна самоинформираща се, самоенергизираща се, самоконтролираща се, саморегулираща се и саморегенерираща се автономна биологична система

Изследвайки човека като биологично активно същество при реализацията му ТУК и СЕГА на Земята, може да се констатира :

1. На физическо ниво гениалният Творец ни е предоставил всичко необходимо за нашето оцеляване, стига да можем да приложим нашето духовно зрение, за да видим наистина какво ни е необходимо за нашето хармонично съществуване. Това е определено от нашата православна религия като понятието - Надежда, а от кибернетична гледна точка може да се формулира като ХАРДУЕР (някои го наричат човешки БИСКАФАНДЪР), като част от общото понятие среда (за някои древни мъдреци пет елемента), включващи екологично чиста земя, животни, растения и хора, живеещи в мир и по законите на безкористното служене и единното съзнание на любовта. Нашия човешки биокомпютър може да се разглежда като автономен самоусъвършенстващ се изкуствен интелект. За съжаление човечеството превърна своят физически живот в БОРБА за никому ненужните, измислени от нас пари, власт и слава, което ни отклонява от нашата предопределена еволюция и води до изкривяване и прекъсване на правата и обратна връзка с висшите космически йерархии, които ни водят и пазят от нашите неразумни действия поради неправилно приложение на нашата свободна воля. Нашето несъвършенство и нечисто съзнание  поражда шумове и неразбиране на информацията по каналите на връзка, както и недостатъчната концентрация при работата ни в среда на хаос и електронен смог, пречи да разберем това, което ни се казва и ни отдалечава от личната ни програма, създадена за нас от Твореца. Появяват се признаци на дисхармония, стрес, болести, а когато разберем при втория 21 годишен цикъл на възрастта-самоосъзнаването (след 42 години) ,че за нищо не ставаме, сами си пускаме програмата за самоунищожение. Чрез възможностите за работа с нулевото поле можем да премахнем линейните връзки на причина и следствие, потвърдено от Квантовата физика и да направим квантов преход в правия път по вертикалата на своето еволюционно развитие. От нас зависи дали да останем пътя на живите мъртъвци във физическия свят, за които живота е БОРБА и преминаването към пранично дишане е задължително, а праничното хранене – НЕДОСТИЖИМО (което ние сами можем да определим биолокационно по 100 процентната скала и е обикновено много под 80.5).

2.Душевното ниво на реализация, което може да се определи като ВЪЗМОЖНОСТ за права и обратна информационна връзка с нашите духовни водачи и пазители на информационно ниво, в следствие от това , че сме хибрид между материя и дух. Усъвършенстването (изчистването и увеличаването на каналите на права и обратна надеждна връзка) и разширяване на обхвата на енергийни и информационни взаимодействия с висшите духовни (нематериални от човешка гледна точка) същности, което е резултат от системна и целенасочена дейност на предишните поколения за тяхната съзнателна еволюция, както и на самия индивид тък и сега, определя софтуерното ниво на нашата биоенергоинформационната система в Космическата Ноосфера (според академик Вернатски или Акашевите записи на древните индуски мислители, където са отразени всички биологични процеси). В нашата православна религия това включва понятието ВЯРА в Бога (твореца) и предполага възвишен начин на живот.

От чистотата на канала за права и обратна връзка и надеждността на нашия биокомпютър зависят самоконтрола на нашите мисли, а от там и постъпки и дела, съобразно уникалната ни възможност за приложение на свободната ни воля и в зависимост от тях, ние сме в правия път като бъдещи творци или управляващия ни биокомпютър зацикля и нашата биоенергия отв напразно.

Поради ниската чистота и честота на вибрациите на нашето тяло, то синхронно привлича негативизми и става гостоприемник на ниски същности, които ни използват за свои користни цели(бактерии, вируси, глисти и още десеки хиляди други). Цялата наша биоенергоинформационна система се използва за чужди на нашето еволюционно развитие цели, които ни правят живи мъртъвци и роби във физическия свят и мъртви души в душевния/информационния/ свят поради липса на енергия и истинска информация. Макар да имаме висок процент пранично хранене, ние сме енергоинформационно гладни, взимаме неверни решения и правим неразумни постъпки и действия, за които след критична преценка направена даже и от самите нас по отношение истината, на времето и пространството съжаляваме.

3. Духовната човешка реализация тук и сега зависи от надеждността на работата на нашата интуиция (уникалното възприемане на специално подготвената и хармонична за нас информация ), която определя и изпълнението на нашата предопределена мисия на Земята, като творец и сътворец на твореца (защото ТУК  и СЕГА на Земята, няма нищо случайно!). В зависимост от синхронната ни работа като колективи от хора, работещи под ръководството на възвишени разумни същества, които имат възможност да следят и контролират всяка наша мисъл и действие, след като приложим възможността за свободна ВОЛЯ, ние преодоляваме поредните изпитания, трупаме опит в Космическото училище Земя и вървим по пътя на предопределената ни еволюция. Това се отнася само за тези, които се интересуват от необикновеното, като търсачи на истината, безпристрастни наблюдатели (поетично казано-сетивата на Бога) и изследователи на себе си, обществото, планетата Земя и Космоса.

Многобройните примери за самоосвобождаването на хора  от материалните окови на автоматизираните системи на нужда от храна и вода, управление на  някои от подсъзнателните системи на нашия биоскфандър като другото дишане, друго хранене (балансиране на енергиите), невероятните от медицинска гледна точка „спонтанни изцеления” като това на изследователя на човешкия мозък Джо Дасена, който регенерира сам за 9 месеца своето тяло след тежка автомобилна катастрофа, потвърждават нуждата за създаване на нова парадигма за възможностите на хармоничния човек на 21 век да управлява своят биоскафандър и даже обкръжаващите ни природни стихии и реалността, както и хармонично вписване в деградиралото българско образование. (Деградация на образованието-причини и следствия-Петя Почкова, сборник ОАНОК, София май 2016 г.).

За в. Квантов преход подготви

Божидар Даскалов

снимка: https://medpedia.framar.bg

Статията е прочетена 883 пъти
Назад към брой 129Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024