АКАДЕМИК МЕДИКОВ СРЕД ПРИЯТЕЛИ в брой 14

АКАДЕМИК МЕДИКОВ СРЕД ПРИЯТЕЛИ
Категория: Сърцето, душата
Неделя, 15 май 2011 година. В този хубав слънчев ден гостоприемният столичен клуб „Катарзис” на Георги и Росица Каракашеви едва побра прииждащите люде, дошли да видят и чуят акад. Виктор Медиков. Медиков е широкоизвестен не само в София, но и в други градове на България - сред академичните научни среди, университетските преподаватели, сред представители на художествената, техническата и просветната интелигенция и др. С една дума - сред хората на ДУХА и ИНТЕЛЕКТА. Част от тях го знаят още от 1-2 октомври 2005 г., когато той активно участва в Международната научна конференция „Планетарното значение на родовите имения” (София, Централен военен клуб). Неговият реферат на същата тема предизвика тогава със своите доводи, логическа структура и убедителни примери от реалната руска действителност голям интерес. На следващата година акад. Медиков взе участие и в Десетия международен симпозиум на Седемте рилски езера. Там двете му лекции дълбоко впечатлиха и обогатиха присъстващите с новаторския си дух, конструктивен характер и аргументираност. Тематично те бяха посветени на Родовите имения и на... олигарсите и президентите (половин година преди това „книжлето” на Медиков под същото заглавие – „Олигархи и президенты”, М.; 2005 г.; 30 страници в малък формат! – предизвика истински бум в Русия и извън нея – рядко съдържателен и интересен труд, наситен с необорими факти и доказателства за нерадостното ни настояще и за жизнената необходимост от битуването на родовите имения. Тук по същество той маркира в „снет” вид онези прекрасни за човечеството фундаментални идеи, които сетне пространно разви в книгите си „Разкритията на влъхвата” и „Влъхвата на рода”).

Едва ли „откривам Америка”, ако кажа: Виктор Медиков е обдарен от Бога с умението да говори (и пише!) ясно, разбираемо и увлекателно за сложни и трудно понятни неща и с обаятелната си усмивка и топлота да приковава вниманието на аудиторията. А тя (аудиторията) отлично знае още, че Медиков е член на три академии, професор, доктор на икономическите науки. С леко и плодовито перо – автор е над 200 научни и 150 публицистични труда. Бил е депутат във Върховния съвет на СССР, както и в Първата и Втората Държавна дума на Русия, работил е известно време и като съветник на руския президент. Именно той, Медиков, е председател на руската Родова академия. Интересът към него неимоверно нарасна след издаването на книгите му у нас „Путин, Мегре и бъдещето на света”, „Икономика и власт на миналото и бъдещето” и „Дядо Мраз се връща” – дело на Издателска къща „Новата цивилизация” с директор акад. Атанас Панчев.

И ето, сега ни предстоеше жива среща с човека, твореца, приятеля, комуто принадлежи проникновената мисъл: „Вече доста хора са осъзнали, че Любовта, Щастието, Родът, Родината не могат да се купят с пари”. А с какво? На този въпрос „усмихнатият професор”, както го наричат, ни отговори на срещата със силата на личния си пример (всъщност отговорът е налице в книгата му „Влъхвата на рода”, богата с много автобиографични елементи) – на 250 км от Москва Медиков живее и работи със своето семейство в уютната си къща, в родовото си имение, което е едно прелестно кътче от ЦЯЛОТО, потънало в зеленина Родово селище. Нашите приятели Атанас Панчев, Мария Стаева, Сергей Инджов, Тодор Ялъмов ни разказваха и писаха неведнъж за къщата, кладенеца, езерото и градините (зеленчукова и овощна) на Медикови и на другите обитатели на селището; за прекрасната хармонична среда, където растат и се развиват на воля децата и юношите; където всички живеят и творят в съгласие по законите Божии, космически. Ето отговорът и на Медиков в книгата „Влъхвата на Рода”, чрез мислите на главния персонаж – Стареца, в който рефлектират много характерологични черти на академика: „Само тук, в родовото имение, не може да се засели нещо лошо, в това число и негативните мисли. Всичко живо – всяка буболечка, пчеличка, всяка тревичка, най-незначителното камъче стоят на стража на одухотвореното Пространство на Любовта – малката Родина... Но той знаеше – нищо не се случва просто така. Целият този рай той беше замислил и въплътил заедно с близките си, заедно с жена си, с децата, с внуците и с Небесните учители. За всички хора, за спасяването, за запазването и процъфтяването на Рода” (стр. 8).

В отговор на въпросите: „Как се чувствате в родовото си имение при положение, че сте бил 3 пъти депутат в руската Дума... и като интелектуалец, почти „скъсал” с цивилизацията?” Медиков обясни, че не е скъсал с достиженията на цивилизацията, а ги ползва в имението си рационално: компютър, интернет, телевизия, телефон... С колата отива до Москва, свършва си задачите – обществени, научни, преподавателски – и бърза отново да се върне в родовото си имение. Същевременно той отбеляза, че хората в СЕЛИЩЕТО не ползват онези цивилизационни достижения, които увреждат човешкото здраве и природата (например, химикалите в земеделието, изкуствените материи и пр.). И още нещо много важно – в съзвучие с мислите на Анастасия, записани и публикувани в знаменитите книги на Вл. Мегре „Звънтящите кедри на Русия” (вече преведени на 30 езика в милиони тиражи) – академикът подчерта: Хората, живеещи в родовите имения, се променят не само физически от храната, водата, въздуха и в пряк досег с природата, но и ДУХОВНО и ИНТЕЛЕКТУАЛНО. Самият Медиков – това видяхме с очите си – пращи от здраве, младее за годините си, излъчва енергия и светлина. И всичко това – след дългото пътуване с кола от Варна (където е участвал в Международна конференция за нанотехнологиите) до София за срещата си с нас, която започна веднага. Колкото до неговата продуктивност, тя е повече от очевидна: книгите на Медиков се множат и стават все по-съдържателни, по-мъдри и увлекателни, успоредно с преподавателската му дейност в Московския икономически институт и работата му в руската Родова академия.

В последните си две книги – тематичен обект на нашата среща – авторът ясно и категорично с факти и аргументи сочи, че старата система в света не работи, „боксува”, настъпва времето на сливането на човека с Майката–Природа, на промяна на хората към добро. Казано иначе, днешният преходен период е арена на две противоположни цивилизации: старата, която агонизира във всички сфери на общественото битие, белязана е с много рискови фактори за живота на всеки от нас, и новата - която цели възстановяване на хармонията между душата и тялото, духовното и материалното под знака на ЛЮБОВТА. Новият човек живее и твори по законите на БОГА, Космоса, а не по измислени волунтаристки закони. Впрочем, Медиков в „Разкритията на влъхвата” пише за откритията на проф. Н. В. Маслова и проф. Б. А. Астафиев. По подобие на Менделеев и периодичната му система Маслова е открила периодичната система на Всеобщите закони на света. „След това открила не по-малко важната периодична система от Общи закони на човешкото общество, периодичната система от Общи закони на познанието и постиженията” (стр. 143). Астафиев е открил Генома на света (вж стр. 138). „Откритията на Маслова и Астафиев позволяват да се използва потенциала на мозъка не на 2-3%, както е сега при повечето хора, а напълно. На 100% (стр. 144).

В двете си книги авторът разказва за бъдеще, в което ние преоткриваме своя изгубен земен рай. Как да не му вярваме, когато самият Виктор Медиков се е докоснал вече до този рай!

В аналогичен сбит, синтезен вид академикът (отговаряйки на друга група въпроси), разкри същината на Квантовия преход, в който сега се намираме, положително оцени изявите на ежеседмичника „Квантов преход” с издател Атанас Панчев и дружелюбно даде автографи на многобройните си почитатели.

...Една прекрасна, наистина незабравима среща! На добър час, Виктор!

Председател на Националния комитет „Петър Димков”
Статията е прочетена 999 пъти
Назад към брой 14Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024