Армията на Злото

Вселенската война между Доброто и Злото Армията на Злото

Земната армия на Злото -Извънземни, високо еволюирали същества, по-древни от човечеството, но не притежаващи морал, състрадание, любов.В Библията ги наричат демони. Прераждат се от хилядолетия на Земята, създават империи, хаос и войни,за да убият любовта и доброто в хората, да увеличат егоизма и омразата им и да ги оформят като роби,притежание на Вселенската империя на Злото. Разрушават образованието и културата. Държат хората в невежество,за да забавят и спрат еволюцията им - нарастването на силата и светлината им - защото слаборазвитите се побеждавати контролират по-лесно. Духовната сила и светлина на човек зависят от възрастта на душата му, от степента на развитие му,от знанията и опита, натрупани в предишните му животи, от тънките тела, които си е изградил в по-висшите светове.Крайната цел на Армията на Злото е затварянето и поробването на човешките души, за да й служат като войници за поробванена галактиката и на Вселената. Това е така наречената „война между космическото Зло и космическото Добро”.

Близката цел на Армията на Злото е:

  • да попречи на издигането на съзнанието на човечеството по време на квантовия преход;
  • да го остави неподготвено за предстоящи природни бедствия;
  • да организира по интернет граждански безредици и граждански войни, които да разрушат обществения ред, цивилизацията, средствата за производство и производствения процес;
  • Да запали трета световна война след поредица от икономически, политически, екологични и морални кризи,довеждащи до анархия, до увеличаване на бедността, престъпленията и страха сред населението на планетата,да имплантира чипове в човешките тела под предлог, че така ще се намали престъпността.Чрез чиповете ще има възможност да контролира чувствата и мислите на всеки индивид.
  • Да покаже Антихриста (висш демон) и Дявола (най-висшия демон на Земята) и да излъже,че Антихриста е Христос Спасителя, а Дявола е Бог, и така да накара хората да им продадат душите си.Важен закон във Вселената на свободната воля е, че никой не може насилствено да създава изживяванията на друга душа,затова демоните се стремят да измамят човечеството да им се подчини доброволно. В Библията Дявола често енаричан „Лукавия” заради двуличието, подлостта и коварството си, с които подкупва и оплита невинните.За съжаление, някои личности вече са отдали душите си и работят за Злото.

Днес голяма част от Армията на Злото е въплътена в световноизвестни политици, които говорят уж за демокрация и мир,но с действията си, с интриги, лъжи и коварство, всъщност провокират и осъществяват религиозна и етническа нетърпимости военни конфликти, разрушават икономики, разоряват държави, назначават свои пионки в правителствата, опорочават отвътресоциално организираните общества и народи, елиминират евтини екологични енергийни източници,развиват вредни производства, които отравят природата и увреждат здравето, за да намалят умствените способностина хората и продължителността на живота им.

Армията на Злото винаги е воювала срещу Русия - център на Армията на Доброто. Руската душа е пазител на Добротои докато съществува, любовта ще побеждава и човечеството ще върви свободно напред в развитието си.

вестник Квантов преход 2011 - 2022