Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2Само между тези, чиято съдба е била изключена от търговския живот, така че те знаят за търговията, спекулата и печалбата само по слухове, само между надничарите теорията за стойността е намерила посл...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:23:17

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2

Така наречената „СТОЙНОСТ” част 1Изразите, използвани без определение от двамата автори върху паричния стандарт, които цитирахме в началото, в разговорния език в известна степен имат следното значение: Златото има „свойство&rdqu...


Автор: Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-08 23:17:36

Така наречената „стойност”

Така наречената „стойност”

„Германските златни пари имат пълна стойност, т.е. стойността на парите е напълно покрита от стойността на материала. Чистото сребро има стойността само на половината от монетния талер, а същото е и с нашите сребърни пари; те са подценени, т.е....


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-21 14:43:12

Необходимостта от пари

Необходимостта от пари

На разделението на труда дължим това, че произвеждаме повече, отколкото потребяваме. Освободени от принудата на непосредствените нужди, можем да посветим време, подготовка и работа за усъвършенстване и умножаване на средствата за производство. Без ра...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-13 13:46:47

Как се разкрива природата на парите

Как се разкрива природата на парите

Ако се предположи, че надписите върху монетите дават някаква информация за природата на парите, трябва да се допусне, че информацията е оскъдна. Надписите са „10 марки”, „10 франка” или „10 рубли” и ако не успеем д...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г

Дата: 2015-01-23 13:29:47

ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ

ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ

Металната монета днес е съществено нещо, идентично на парите, с които са обменяли продуктите в античността. Златните пари, изравяни от развалините на Атина, Рим или Картаген, са приемани повсеместно и циркулират свободно заедно с парите на съвременни...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1911 г

Дата: 2015-01-15 00:05:51

Прудон: Какво е собствеността?

Прудон: Какво е собствеността?

Силвио ГЕЗЕЛ, Берн, 1916 г.Ако на работодателите бъдат предложени пари-капитал при половината от сегашния лихвен процент, печалбата от всеки друг вид капитал също веднага би паднала наполовина. Ако например лихвата върху парите, заети за построява...


Автор: Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-23 15:30:42

Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари

Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари

КОЙ Е СИЛВИО ГЕЗЕЛ Биографични данни Силвио Жан Гезел е роден през 1862 г. в Св. Вит, Източна Белгия. Майка му е валонка, бащата – германец. През 1886 г. той отива в Аржентина, където успешно участва в деловия живот като търговец, фабрикант. Ч...


Автор: Превел Владимир Богданов

Дата: 2015-01-20 15:05:32

вестник Квантов преход 2011 - 2024