Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ

ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ

Металната монета днес е съществено нещо, идентично на парите, с които са обменяли продуктите в античността. Златните пари, изравяни от развалините на Атина, Рим или Картаген, са приемани повсеместно и циркулират свободно заедно с парите на съвременни...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1911 г

Дата: 2015-01-15 00:05:51

Прудон: Какво е собствеността?

Прудон: Какво е собствеността?

Силвио ГЕЗЕЛ, Берн, 1916 г.Ако на работодателите бъдат предложени пари-капитал при половината от сегашния лихвен процент, печалбата от всеки друг вид капитал също веднага би паднала наполовина. Ако например лихвата върху парите, заети за построява...


Автор: Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-23 15:30:42

Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари

Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари

КОЙ Е СИЛВИО ГЕЗЕЛ Биографични данни Силвио Жан Гезел е роден през 1862 г. в Св. Вит, Източна Белгия. Майка му е валонка, бащата – германец. През 1886 г. той отива в Аржентина, където успешно участва в деловия живот като търговец, фабрикант. Ч...


Автор: Превел Владимир Богданов

Дата: 2015-01-20 15:05:32

вестник Квантов преход 2011 - 2022