Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 5

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 5

Закони за обръщение на Свободните париНека сега разгледаме Свободните пари по-отблизо. Какво може да прави с тях техният притежател или държател? На 1 януари стойността на пазарите, магазините, службите за разплащане, обществените хазни и съдилищат...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:23:15

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 4

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 4

Как се управляват Свободните париСлед като Свободните пари бъдат в обръщение, а металните пари изтеглени, единствената функция на Националната парична служба е да наблюдава отношението, при което се разменят парите и благата, и чрез увеличаване и н...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:15

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 3

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” - част 3

Как държавата да пусне Свободните пари в обръщениеПаричната реформа лишава Емисионната банка от привилегията да издава банкноти. Нейното място е заето от Национална парична служба, на която е поверена задачата ежедневно да удовлетворява търсенето н...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-20 19:53:01

Описание на СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Описание на СВОБОДНИТЕ ПАРИ

1.Свободните пари са стабилизирано обръщение от книжни пари, като банкнотите се издават и оттеглят в съгласие с характерен брой цени с цел да се стабилизира общото равнище на цените. 2.Свободните пари, десетична парична единица (за Свободните пари, Б...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:26:39

СВОБОДНИ ПАРИ или ПАРИТЕ, КАКВИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ

СВОБОДНИ ПАРИ или ПАРИТЕ, КАКВИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ

Част 1 ВЪВЕДЕНИЕ Човешкият разум е объркан от абстрактното, а парите досега са били изцяло абстрактни. Няма нищо, с което да се сравнят. Наистина, има различни видове пари, метални и книжни, но по отношение на най-важните аспекти на парите, а именно...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:26:41

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 3

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2Само между тези, чиято съдба е била изключена от търговския живот, така че те знаят за търговията, спекулата и печалбата само по слухове, само между надничарите теорията за стойността е намерила посл...


Автор: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-05 23:23:17

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2

Така наречената „СТОЙНОСТ” - част 2

Така наречената „СТОЙНОСТ” част 1Изразите, използвани без определение от двамата автори върху паричния стандарт, които цитирахме в началото, в разговорния език в известна степен имат следното значение: Златото има „свойство&rdqu...


Автор: Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-08 23:17:36

Така наречената „стойност”

Така наречената „стойност”

„Германските златни пари имат пълна стойност, т.е. стойността на парите е напълно покрита от стойността на материала. Чистото сребро има стойността само на половината от монетния талер, а същото е и с нашите сребърни пари; те са подценени, т.е....


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.Превод от английски: Георги Е. АНДРЕЕВ

Дата: 2015-01-21 14:43:12

Необходимостта от пари

Необходимостта от пари

На разделението на труда дължим това, че произвеждаме повече, отколкото потребяваме. Освободени от принудата на непосредствените нужди, можем да посветим време, подготовка и работа за усъвършенстване и умножаване на средствата за производство. Без ра...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-13 13:46:47

Как се разкрива природата на парите

Как се разкрива природата на парите

Ако се предположи, че надписите върху монетите дават някаква информация за природата на парите, трябва да се допусне, че информацията е оскъдна. Надписите са „10 марки”, „10 франка” или „10 рубли” и ако не успеем д...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г

Дата: 2015-01-23 13:29:47

вестник Квантов преход 2011 - 2023