Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

САЩ искат да се отърват от хартиените долари, за да въведат парите на Гезел. Кой ще получи дивиденти от новия Бретън-Уудс?

САЩ искат да се отърват от хартиените долари, за да въведат парите на Гезел. Кой ще получи дивиденти от новия Бретън-Уудс?

През първата половина на ноември мина едно от най-важните събития, което обаче беше игнорирано от българските СМИ. Всъщност това беше преломният момент  в глобалната финансова система. На конференцията на МВФ която се провежда всяка година, б...


Автор: Владимир Богданов

Дата: 2015-01-25 22:01:37

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24

Международна търговия3. Стабилизиране на международните размени: Практика.Международното валутно сдружение1.Страните, желаещи да се присъединят към Международното валутносдружение (МВС), приемат единицата МВС за паричен стандарт.2. Новата еди...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-24 03:09:01

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 23

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 23

Международна търговия2. Стабилизиране на международните размени: ТеорияНякои факти1. Сребърна петфранкова монета е циркулирала преди войната в страните от Латинския паричен съюз* (Франция, Италия, Швейцария, Белгия и Гърция). Тези петфранкови мон...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-16 12:59:40

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 22

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 22

Международна търговия1. Механизмът на размянатаЧесто се твърди, че външната търговия не може да продължава с книжни пари, че за тази цел е необходимо злато. Но в действителност външните плащания могат да се извършват с книжни пари, а механизмът н...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-10 22:34:59

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 21

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 21

Как ще бъдат преценени Свободните париТеоретикът на надниците:Днес железницата, параходството и правото за свободно придвижване са предоставили на разположение на работниците широки пространства с плодородна почва в Америка, Азия, Африка и Австрали...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-15 12:49:55

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 20

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 20

Как ще бъдат преценени Свободните париТеоретикът на икономическите кризи:Свободните пари ме ощетиха точно толкова, колкото ощетиха и моя колега, автора на теорията за лихвата; те сведоха цялата ми сбирка от теории до отпадъчна хартия.Изглежда пра...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:20:12

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 19

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 19

Как ще бъдат преценени Свободните париТеоретикът на лихвата:Свободните пари ограбват целия мой интелектуален капитал. Моите най-изискани теории бяха отхвърлени чрез тази омразна иновация. Лихвата, която от дълбините на историята винаги е оставала н...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-13 13:46:31

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 18

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 18

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Ученикът на ПрудонС въвеждането на Свободните пари цялата ни програма бе изпълнена. Целта, към която вървяхме пипнешком, беше постигната. Това, което се надявахме да постигнем посредством усложнени, мъгляво за...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:20:12

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 17

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 17

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Застрахователна служба при безработицаСлед въвеждането на Свободните пари молбите за помощ за безработица внезапно спряха и моите помощници и аз нямаме какво да правим. Парите вече отиваха за търсене на блага...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-10 13:27:22

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 16

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 16

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Длъжникът:Ако ние, земевладелците, не принадлежим към рода на дебелокожите животни, ние не бихме били нечувствителни към злоупотребата, изобилстваща в Парламента, в пресата и в ежедневното общуване (ние сме...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-18 10:10:15

вестник Квантов преход 2011 - 2023