Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 18

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 18

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Ученикът на ПрудонС въвеждането на Свободните пари цялата ни програма бе изпълнена. Целта, към която вървяхме пипнешком, беше постигната. Това, което се надявахме да постигнем посредством усложнени, мъгляво за...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:20:12

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 17

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 17

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Застрахователна служба при безработицаСлед въвеждането на Свободните пари молбите за помощ за безработица внезапно спряха и моите помощници и аз нямаме какво да правим. Парите вече отиваха за търсене на блага...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-10 13:27:22

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 16

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 16

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Длъжникът:Ако ние, земевладелците, не принадлежим към рода на дебелокожите животни, ние не бихме били нечувствителни към злоупотребата, изобилстваща в Парламента, в пресата и в ежедневното общуване (ние сме...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-18 10:10:15

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 15

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 15

Кредиторът Никой, сигурен съм, не би ме упрекнал за това, че не съм ентусиазиран относно Свободните пари. Защото тази иновация не се ли свежда до лихвения процент и ако се приеме по целия свят, не означава ли това премахване на лихвата напълно? Но тр...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:11

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 14

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 14

КооператорътСлед въвеждането на Свободните пари популярността на нашето движение изведнъж намаля и чувам почти ежедневно за разпадането на потребителските кооперативни дружества. Това е една от непредвидените и изненадващи последици от Свободните п...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:12

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 13

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – Част 13

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Спестителят:Никое от мрачните пророчества на опонентите на Свободните пари не се е изпълнило.Беше казано, че никой не би могъл да спестява и лихвата би се вдигнала до безпрецедентни висоти, но се случи обрат...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:12

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 12 част

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 12 част

Как ще бъдат преценени Свободните пари.Спекулантът:С реформата за Свободната земя предотвратиха спекулата с местата за строеж, мините и фермерската земя, а сега с реформата за Свободните пари и нашият бизнес със застрахователни полици и производс...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-07 06:33:59

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 11 част

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 11 част

Как ще бъдат преценени Свободните пари отЛихваряНикога не се е считало за нечестно да се заеме чадър или книга. Даже ако сте забравили да върнете тези предмети, простъпката е била опрощавана, а самият ощетен е намирал някакво извинение за злоупотре...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:13

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 10 част

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 10 част

Как ще бъдат преценени Свободните пари отПроизводителяПродажби, продажби - това искаме ние, производителите - устойчиви, осигурени продажби с предварителни дългосрочни поръчки. Тъй като индустрията е зависима от редовната доставка на продукти, не м...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-05 23:23:13

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 9 част

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – 9 част

ИзносителятЗлатният стандарт е бил въведен с довода, че би улеснил международната търговия. Обаче въвеждането на златния стандарт, в съгласие с количествената теория за парите, е резултирал в остро общо падане на цените не толкова скоро, колкото си...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ 1916 г.

Дата: 2015-01-11 16:41:23

вестник Квантов преход 2011 - 2022