Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

Платформа за социална и солидарна икономика като контрапункт на периферийното неоколониално развитие на България

Платформа за социална и солидарна икономика като контрапункт на периферийното неоколониално развитие на България

В периода на т.нар. преход икономиката на България претърпя качествени изменения. В резултат на проведените „Шокова терапия“, ликвидационни мероприятия по унищожаване на колективните земеделски стопанства, реализираните „масова&ldqu...


Автор: Нако Стефанов

Дата: 2021-02-26 23:40:27

Квантовият генератор на българския изобретател Кирил Чуканов - революция в световната икономика

Квантовият генератор на българския изобретател Кирил Чуканов - революция в световната икономика

БЪЛГАРСКИЯТ изобретател Кирил Чуканов създаде прототип на квантов  генератор, който е в състояние да произвежда електрическа енергия буквално от Нищото. „Квантовият генератор" работи на съвсем различен принцип от познатите досега изоб...


Автор: 168 часа

Дата: 2019-09-02 22:07:01

Всички се намираме в Ерата на парите

Всички се намираме в Ерата на парите

„Това е едно съвсем ново, революционно изобретение, от което всички трябва да се боим като от дявола” - Шалом РОЗЕН, банкер.Образът на нова парична система трепти в меката светлина на компютърните екрани. Парите се изобретяват за поре...


Автор: webstage.bg

Дата: 2017-09-28 23:23:06

Ето защо бедните си остават бедни

Ето защо бедните си остават бедни

Джак Ма е един от най-успешните предприемачи в света. Неговата компания за електронна търговия – Алибаба привлича 100 милиона купувачи всеки ден. Състоянието на Ма е оценявано на $20 милиарда. Но… Преди да стане най-богатият човек в Кита...


Автор: Квантов преход

Дата: 2017-09-28 23:27:20

Пътят към разрухата

Пътят към разрухата

Тревожна камбана бие сред глобалните елити. Знаците за предстояща световна финансова криза вече са съвсем видими. Този път обаче те имат план как да защитят себе си: да натрупат колкото може повече парични средства, докато това е възможно, а след тов...


Автор: Джеймс Рикардс

Дата: 2017-08-06 15:48:45

САЩ искат да се отърват от хартиените долари, за да въведат парите на Гезел. Кой ще получи дивиденти от новия Бретън-Уудс?

САЩ искат да се отърват от хартиените долари, за да въведат парите на Гезел. Кой ще получи дивиденти от новия Бретън-Уудс?

През първата половина на ноември мина едно от най-важните събития, което обаче беше игнорирано от българските СМИ. Всъщност това беше преломният момент  в глобалната финансова система. На конференцията на МВФ която се провежда всяка година, б...


Автор: Владимир Богданов

Дата: 2015-01-25 22:01:37

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 24

Международна търговия3. Стабилизиране на международните размени: Практика.Международното валутно сдружение1.Страните, желаещи да се присъединят към Международното валутносдружение (МВС), приемат единицата МВС за паричен стандарт.2. Новата еди...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-24 03:09:01

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 23

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 23

Международна търговия2. Стабилизиране на международните размени: ТеорияНякои факти1. Сребърна петфранкова монета е циркулирала преди войната в страните от Латинския паричен съюз* (Франция, Италия, Швейцария, Белгия и Гърция). Тези петфранкови мон...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-16 12:59:40

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 22

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 22

Международна търговия1. Механизмът на размянатаЧесто се твърди, че външната търговия не може да продължава с книжни пари, че за тази цел е необходимо злато. Но в действителност външните плащания могат да се извършват с книжни пари, а механизмът н...


Автор: Силвио Гезел, 1916 г.

Дата: 2015-01-10 22:34:59

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 21

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ” – част 21

Как ще бъдат преценени Свободните париТеоретикът на надниците:Днес железницата, параходството и правото за свободно придвижване са предоставили на разположение на работниците широки пространства с плодородна почва в Америка, Азия, Африка и Австрали...


Автор: Силвио ГЕЗЕЛ, 1916 г.

Дата: 2015-01-15 12:49:55

вестник Квантов преход 2011 - 2024