Моята съкровена надежда е да работим за Възраждането на България чрез съживяване на изконната българска КУЛТУРА в брой 127

Моята съкровена надежда е да работим за Възраждането на България чрез съживяване на изконната българска КУЛТУРА
Категория: Изкуство, култура

Великденският Празник тази година за мен бе с особено значение и затова размислите ми се оформиха в седем знакови идеи, свързани пряко с Възраждането на цялата Природа, като моята съкровена надежда е да работим за Възраждането на България чрез съживяване на изконната българска КУЛТУРА.

1. Столицата на нашата Родина е единствената столица, назована с името на Иисус Христос (Прамъдрост Божия, на която са посветени, доколкото ми е известно, и храмовете в Киев и Истанбул). Не забравяйте обилния дъжд, излял се над града в съботната вечер преди Възкресението и спрял точно 10 минути преди полунощ. Какъв прекрасен знак на вътрешното пречистване!

2. Когато малкото дете изписва на кирилица думата „вода” с горно и долно ченгелче (вoga), на латиница всеки човек от западните страни ще я прочете като... „Бога”. Помислете и сами си отговорете: на кой език Творецът, Създателят на Вселените, присъстващ навсякъде, включително в междуатомните пространства, е закодирал по този необикновен начин името си (с което най-често бива назован от хората) в течността, която поддържа Живота? В нашия роден свещен език, послужил като основа и на руския език...

3. На Великден ние честваме историческия Христос, ала не са малцина хората, които усещат интуитивно и са убедени, че Христос е Вселенски жив Дух, Богът-Син (единосъщ с Бога-Отец), всемогъщ и присъстващ навсякъде в Природата и в сърцето на всеки жив човек. Луи Арагон (гениален френски поет, комунист) е казал: „Бог е и в този, който Го отрича” и е написал философско-историческия роман „Страстната седмица”.

4. Както доказва незабравимият и непрежалимият ни поет-изследовател Никола Гигов от Смолян, възродил и съхранил в 73 книги орфизма, легендарният Орфей е предсказал раждането на Спасителя (13 века преди Него) и е подготвил посяването в Родопа-планина на християнската вяра от апостолите Павел и Петър, както и от апостол Лука. През 414 г. мисионерът от Рим епископ Никита Ремесиански (чиито 6 книги и една поема за покръстването на бесите вероятно се съхраняват във Ватикана) е покръстил това единствено жреческо племе от 90-те племена на траките, като е превел на техния език богослужебните книги, които вероятно са пренесени при коптите в Древен Египет... Така Християнството е естественото продължение на Орфизма. Затова и върху иконите на Орфей е бил изобразяван и Утешителят, Спасителят, Учителят Христос.

5. Съвременният философ от Холандия Хари Салман (на български са преведени неговите книги „Изцелението на Европа”, „Невидимият град – духовна биография на руския народ” и „Европа – континент с глобална мисия (илюстрована духовна биография на Европа)”, който почти всяка година от 1997 насам идва в България и се среща с много приятели, сподели с нас през 2001 г. една удивително точна идея:

Човек се ражда и преминава през три етапа на развитие: физически до 21-та си година, душевно до 42-та си година и духовно до 63-та си година. Европа е живо същество и при нея една човешка година е равна на един век. Така преди 42 века от Древна Тракия и Елада е започнало физическото изграждане на Европа в днешните й граници. Чрез Христос-Спасителя е започнало изграждането на душата на континента, а от началото на 20 век е подготвено от идеите на Всемирното Бяло Братство изграждането на духа на Европа. Така че през следващите 2100 години ние трябва да работим за изпълнението на тази историческа задача.

6. Родена съм през 1939 г. и израснах през периода на атеизма, като преживях немалко сътресения (отвратена от лицемерие и насилие във всякакъв вид), без да губя обаче вътрешната си вяра в добротата на хората и искреното приятелство и с неизменна си нагласа да се занимавам с поезия, наука и философия. От студентските ми години нося в душата и ума си въпроса: „Защо с религиозна тематика е свързано цялото западноевропейско изкуство: музика; поезия и литература; изобразително изкуство, скулптура и архитектура?” Не мога да не спомена само трима от неизброимото мнозинство творци: Бах, Виктор Юго и Рубенс. Идеята на Хари Салман даде отговор на този въпрос: Чрез индивидуалното творчество на боговдъхновените души Творецът е обработвал душата на Европа...

7. Никола Гигов бе споменал още през 2001 г. в една своя среща с Поетическата ни работилница „Св. София, Вяра, Надежда и Любов” за тайнствата според орфизма: съпружеството между Човека и Космоса; Любовта; Дарбата; Смъртта. Тук трябва да споделя нещо съкровено поверимо. През последните три години само с най-близки приятели споделям преживяванията си, които са свързани със Светия Граал. Ала поривът ми отвътре напира да ги споделя с повече интересуващи се непознати за мен „приятели”, тъй като са свързани с бъднините на народа ни...

Интересът ми към богомилите и тяхното учение се пробуди преди 23 години с едно избликнало на Витоша стихотворение, от което ще цитирам само 3 от 12-те куплета:

Божествени скрижали
на своя род дарили,
а той не ви пожали,
пресвети богомили.

Все благото за други
за други отредили,
не дирите заслуги –
души на богомили.

В метежно смразно време,
в бури замълнили,
съдбовното ви бреме
е Дух на богомили.

За сгъстено време се родиха четири брошурки: „Блян за богомилите по пътя към себе си”, „Блян за Левски по пътя към приятелите”, „Блян за Първоучителите в пътя към Истината” и „Блян за Орфей в пътя към Светлината”, включени и във Виртуалната духовна библиотека www.spiralata.net.

От 2007 година досега преведох и издадох книгата на Мишел Муние „Катарското богомилско християнство – основа на нашите култури, основа на нашата история (в светлината на западноевропейските и славянските народни приказки)”, която също е включена във Виртуалната духовна библиотека www.spiralata.net.

...На кладите са изгорени хиляди богомили, катари и албигойци..., но зная, че съм била един от тримата богомили, които са се спуснали от Монсегюр в пещерата с многозначителното име „Сенчест бряг”, за да съхранят духовния Свети Граал чрез така наречения вълчи ритуал (за преминаване от земно измерение в небесно). Не бива да забравяме само два факта от така наречената „вълча следа” в нашата дълговековна история, които са доказателство, че вълкът е пазител пред портата за това преминаване. В краката на коня на Мадарския конник е легнал вълк, а не куче. Боян Мага се е превръщал често във вълк... Изводът е неизбежен: тази чаша има духовна структура и е заложена в сърцето на човека...

Благодарна съм на съдбата си и на постоянната подкрепа (осъществявана в безброй идеи и задачи, долавяни чрез постоянното ми общуване с многобройните ми приятели) от всемогъщия Висш Невидим Свят, наричан с най-различни имена: Божествена йерархия, Великата среда или просто БОГА), без която не бих могла да осъществя това, което е вече сторено. Не е случайност, че ми идват идеи за вътрешния смисъл на отделните думи, като например: хрумвам (Христос дава ум вам), което често става в земното ни съществуване. Затова, хрумне ли ми някаква идея, веднага се втурвам да я реализирам с всички възможни за мига начини и средства...

Мечтая все повече и повече наши сънародници да усетят в сърцата и душите си Божествения импулс да посветят ум, чувства и дела на Възраждането и съхраняването на изконните ценности на нашата българска култура.

Статията е прочетена 771 пъти
Назад към брой 127Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024