Сембиотичен анализ на проекта за лого на българското председателство на ЕС за 2018г. в брой 124

Сембиотичен анализ на проекта за лого на българското председателство на ЕС за 2018г.
Категория: Изкуство, култура

представен от Христо Танев – художник, с екип от специалисти от ИО „зиези каназ“
gsm: 0888 445664;
e-mail: hristotanev_43@abv.bg

Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 51
ГАЛЕРИЯ ЗА ИПИ „АЛБА-АВИТОХОЛ“

За нас, българите, един от пай-характерните символи е осмораменната инсигния - *, състояща се от кръст ✛ и диагонали ✕. Тя е застъпена с цялостното си многообразие в материалната култура на предците ни от Черноморско-Балканския географски район. Този осморен дележ сполучливо е наречен от проф. Васил Йончев (1916-1995 г.) „СВЕЩЕН КЛЮЧ-МОДУЛ“. Оказа се, че по този модул е изградена както най-древната фонетична писменост от Балканите, така и сакралната глаголическа азбука, сътворена от посветения ни мъдрец Константин-Кирил Философ! Същата свещена инсигния можем да открием и в причудливите наши шевици и гоблени, които са отражение на теософските доктрини на предците ни за ТРИТЕ СВЯТА – БОЖЕСТВЕН, АСТРАЛЕН и ЗЕМЕН!

Наши специалисти, изследващи многообразието на прочутата БЪЛГАРСКА ЕЛБЕТИЦА установиха, че случайности няма в огледалните форми от триъгълните и ромбовидни полета от този ведически знак. В тях е заложена представата за ВЕЧНИЯ КРЪГОВРАТ между НЕВИДИМИЯ и ВИДИМ СВЯТ, т.е. между КОСМИЧЕСКИЯ БОГ-СЪЗДАТЕЛ и ВЕЛИКАТА ЗЕМНА БОГИНЯ-МАЙКА и ПРИРОДА. Оказа се, че в тези огледални измерения в нашата елбетица е отразена равнопоставимостта и партньорството между двата свята, олицетворени от МЪЖКОТО и ЖЕНСКОТО НАЧАЛО.

Същото послание нагледно можем да открием и в безаналоговата БЪЛГАРСКА МАРТЕНИЦА! В нея чрез спирално пресуканите нишки от БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ ЦВЕТОВЕ можем да открием всеобщото желание за хармония и синхрон между ДУХА и МАТЕРИЯТА, КОСМОСА и ЗЕМЯТА, ЗНАНИЕТО и МОЖЕНЕТО!

В проекта за ЛОГО на Българското председателство на ЕС е вложен вариант за БЪЛГАРСКАТА ЕЛБЕТИЦА. В нея са застъпени като отражения нюансите на ЗЕЛЕНИЯ и СВЕТЛОЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ! Този подбор, в съчетание с БЕЛИТЕ и ЧЕРВЕНИТЕ ЦВЕТОВЕ не е само да се подчертаят цветовете от НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ на България, но и на нещо още по-важно!

От езотеричните познания, свързани с най-точния, но и най-древен БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР е известно, че на човешкия род му предстои необратима промяна в личните и обществените отношения след водоразделната 2002 година. Оттогава досега сме в ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, която е белязана със СВЕТЛОЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ на осъзнатата надежда за духовна трансформация и достоен живот. И както е предречено в Новия завет, очаква се т.нар. „HOMMO SAPIENS“ завинаги да се освободи от вменения му вехтозаветен егоизъм и мазохизъм. Тази нещастна диагноза, която беше белег на цялата отминала ЕРА НА РИБИТЕ, както се видя, може да бъде наречена ЕРА НА „ИЗМИТЕ“ И ИДИОТИЗМИТЕ, както и на пролятата христова и общочовешка кръв.

Затова тази разновидност на БЪЛГАРСКАТА ЕЛБЕТИЦА можем да възприемем дори и на подсъзнателно ниво като ИКОНА НА ОСЪЗНАТАТА ПРОМЯНА! В нея ТРИЕДИНСТВОТО В БОЖЕСТВЕНИЯ, АСТРАЛЕН и ЗЕМЕН СВЯТ Е ПОДЧЕПТАНО и ЗАВЕЩАНО от праотците ни. То е и еднакво полезно както за България и Балканите, така и за Европа и света!

ШЕСТДЕСЕТТЕ ЛЪЧА от 12-те златни петолъчки от логото на ЕС чрез тази свещена БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ можем да преосмислим пак чрез безаналоговия ни Календар! От него можем да се досетим, че всеки МАЛЪК ЦИКЪЛ от шестдесет години представлява съзидателното време на всеки човешки живот. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ МАЛКИ ЦИКЪЛА представляват ЕДНА ЕРА от 2160 ГОДИНИ! От времето на пречистващия потоп, описан в Библията, се оказа, че са отминали ШЕСТ ЕРИ. Тяхната последователност е свързала ЖИВОТА, СЛОВОТО, ПЕСЕНТА, ОБРАЗА, ТАНЦА и ЧИСЛАТА като осъзнати сетивности от човека. Към тези стъпала от развитието на нашата цивилизация на човека му предстои да установи, че скоростта на отминаващото ВРЕМЕ има различни измерения!

Преди 27 века прочутият китайски мъдрец Конфуций е казал: „ЗНАЦИТЕ И СИМВОЛИТЕ, С КОИТО СЕ ОЛИЦЕТВОРЯВАТ ХОРАТА И ОБЩЕСТВАТА, УПРАВЛЯВАТ СВЕТА В ДВЕТЕ ПОСОКИ НА СЪЗИДАНИЕТО И РАЗРУШЕНИЕТО!“ Тази истина едва сега се доказа, че е вярна от направени експерименти в лабораторни условия!

ВРЕМЕ Е и българският народ да се подсети, че има СЪЗИДАТЕЛНА МИСИЯ, ЗА КОЯТО, КАКТО Е ПРЕДСКАЗАНО, Е ПОДГОТВЯН ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ! ВРЕМЕ Е и българските художници да преосмислят значението на завещания ни СВЕЩЕН КЛЮЧ-МОДУЛ и с него да почистят Авгиевите обори от хералдични и семантични знаково-гербови недоразумения! ВРЕМЕ Е, както и многобройните ни политици и прочие историци да се освободят от вменените им хибридни деменции с леви и десни отклонения, за да преоткрият търсения от 22 века по нашите свещени земи КЛЮЧ КЪМ МЪДРОСТТА!

Христо Танев 27.12.2016 г. Стара Загора

Статията е прочетена 1280 пъти
Назад към брой 124Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024