Дори Хитлер бил възмутен от Бандеровците в брой 102

Дори Хитлер бил възмутен от Бандеровците
Категория: Сърцето, душата

Украйна се готви да гради фашистка държава. Нейният  фундамент заложи още Хитлер през 1939 г. с помощта на украинските националисти; през 2014 г. Евросъюзът даде команда да се разконсервира строежът на фашистка Украйна. За 75 години нищо не се е променило. Строителният материал, както тогава, ще бъде кръвта. Защото бандеровците, които в Украйна смятат за герои, друго, освен да проливат кръв, не умеят.

Историята  на украинския бандеро-фашизъм

На 12 септември 1939 г. на съвещание във влака на Хитлер началникът на военното разузнаване и контраразузнаване Канарис получава задачата да подготви „украинските организации за унищожаването на поляци и евреи”. Под „украински организации” се има предвид Организация­та на украинските националисти (ОУН). 

След два месеца 400 украи­нски националисти започват да се обучават в лагерите на абвера в Закопане, Комарно, Кирхендорф и Хакещайн. През 1941 г. тези националисти се превръщат в ядрото на Украинската въстаническа армия, която от 30 юни 1941 г. влиза във война на страната на Германия (на базата на „Акта за провъзгласяване на украинската държавност”). В деня, в който е приет „Актът”, нахлулият заедно с немски части в Лвов украински батальон „Нахтигал” под командването на Роман Шухевич разстрелва повече от три хиляди лвовци поляци, между тях и 70 световни учени. За една седмица избива още около седем хиляди евреи, руснаци и украинци.

Докато разчистват Лвов от труповете, в двора на Святоюрския събор митрополит Андрей Шептицки извършва богослужение в чест на „непобедимата немска армия и нейния вожд А. Хитлер”. С благословението на главата на Украинската гръко-католическа църква започва масово унищожение на мирно население в Украйна от бандеровци, нахтигаловци и дивизията „Галичина”.

Националистите така се вживяват в кървавото си дело, че на 5 юли 1941 г. Хитлер е шокиран от докладите за зверствата им и заповядва на Химлер да „въведе ред в тази банда”. Немците разгонват главатарите на Украи­н­ската въстаническа армия, а Степан Бандера за две години е изпратен да „си почине” в лагера Заксенхаузен, разбира се, в луксозен блок за привилегировани затворници. Пуснат е в средата на войната, когато Червената армия преминава в настъп­ление. Тогава Украинската въстаническа армия, останала без немски контрол, проя­вява пълната си сила.

Хиляди украинци умират ежедневно в страшни мъки. Националистите превръщат всяко убийство в садистко изтезание, сякаш се съревновават в зверствата. По-късно, когато следствените бригади в НКВД разследват престъпленията на бандеровците, съставят списък със 135 най-често използвани от Организацията на украинските националисти и Украин­ската въстаническа армия изтезания: забиване в черепа на дебел гвоздей, пробиване на главата от ухо до ухо с дебела тел, размазване на главата с менгеме; разпаряне на корема и наливане на гореща вода вътре, обесване на дърво с краката нагоре и опалване на главата с огън, забиване на дъбови колове между ребрата...

Разказите за зверствата на Украинската въстаническа армия са издадени в пълен обем, но никой в Русия, Украйна и Полша вече не си спомня за тях.

Две момчета се опитали да потърсят помощ от партизаните. Бандеровците разп­рали коремите им, отсекли ръцете и краката им, посипали раните със сол и ги оставили да умрат в полето.

От село Волковия една нощ бандеровците изкарали в гората цяло семейство и дълго издевателствали над него. Разпрали корема на една от жените, която била бременна, извадили плода и вместо него тикнали в утробата й жив заек...

... Дойдоха бандеровците, хванаха баща ни и с брадва отсякоха главата му... майка ни почина от разрив на сърцето.

През есента на 1943 г. „армията на безсмъртните” убила 40 полски деца в село Лозовая, Тернополски уезд. 

Ние бяхме свидетели как оуновците изклаха цели болници с червеноармейци, които бяха оставени в тила без охрана. Те изрязваха на телата им звезди, режеха ушите, езиците и половите им органи...

Бандеровците влизат в Киев на 23 септември 1941 г., на 28 септември разстрелват в Бабий Яр 350 хиляди киевчани, сред които 50 хиляди деца! В наказателните отряди от 1500 души се подвизават 1200 полицаи от ОУН и само 300 немци. 

В Украйна от ръката на фашистите загиват 5 милиона и 300 хиляди мирно население, сред които 850 хиляди евреи, 220 хиляди поляци, 500 хиляди украинци, 450 хиляди съветски военнопленници.

Парадоксално е, но Сталин се оказва човекът, който цивилизовано решава нацио­налния въпрос в Западна Украйна. Без рязане на глави и разчленяване на деца. Новата комунистическа власт, установена в Полша, не позволява да се устроят акции на отмъщение срещу украинците. На 6 юли 1945 г. между Съветския съюз и Полша е сключено съглашението „За обмяната на население”. Един милион поляци се върнали от Съветския съюз в Полша, 600 хиляди украинци – в обратното направление; 140 хиляди полски евреи тръгнали за Палестина.

На 17 март 1951 г. Украинската въстаническа армия се обърнала с призив към САЩ да й окажат помощ в борбата срещу Съветския съюз.

Статията е прочетена 5807 пъти
Назад към брой 102Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024