Чрез управляване на времето се контролират ценностите и желанията на хората в брой 87

Чрез управляване на времето се контролират ценностите и желанията на хората
Категория: Сърцето, душата

Изкуствената честота за време като средство за манипулация

Нашето биологично време е естествено, натурално, защото животът ни е воден от ритмични цикли, които ни позволяват да еволюираме в хармония с духовната Цялост. Носи в себе си естествените закони на космичния ред. Но когато ги нарушим чрез изкуствени умствени построения, променяме и усещането, осъзнаването за реалната действителност.Учените направили опити, като оставяли хора-доброволци да живеят в пълен пещерен мрак и забелязали, че те се нагласяват да усещат времето по биологичната, естествена честота 13:20. Затова, неслучайно в човешкото тяло има 13 основни сгъвки, стави, 20 пръста на краката и ръцете. 13 са и Лунните цикъла в един Слънчев цикъл /365 дни), жената има 13 менструални цикъла на всеки 28 дни. 20 са и слънчевите вибрации.

Изкуствената времева честота е изобретена от човека да ни откъсва от нашата природа, да провокира сблъсъци с естественото време вътре в нас и околната среда. Повечето календари, като Григорианския, действат на принципа на механичния часовник. Създават изкуствената честота 12:60 /12 месеца и 60 минути за един час/.

Мъчат се да уравновесят биологическите с галактическите цикли, да настроят всички шаблони с Универсалното време,  да назоват една честота, която е в измерението на психиката, да измерят чрез кръгово разделяне на 12 части елептичното изместване на земята около Слънцето. Така се стига до едно механизирано, програмирано отношение към духовните пространства. До изкуствена организация на съзнанието и изкуствени шаблони на времето.

   Почти във всички календари мерните единици са  неточни и изкуствено наложени. Времето в тях се разбира като линейно, като функция вътре в пространството на триизмерността. И ефектите-последици от него са конфликти, неточности, разделение, индивидуализъм, неравенство, забързване, стрес. Философията на това изкуствено време е пари, пари и предимно пари. Докато при календара на 13-те Луни времето е универсално, с еднакви  мерки , естествени и хармонични /13 месеца по 28 дни/.

В него има една центрирана вертикалност, радиалност и синхроничност. Има усещане, че времето е функция на съзнанието, на четвъртото измерение. Ефектите и последиците от него са доверие, хармония, точност, интегриране, обединено съзнание, припомняне и развитие на телепатията. Усещане за вечното сега, за времето като изкуство.

   Един от големите гласове на разума в наши дни, известният американски лингвист, философ и когнитивен изследовател  Ноам Чомски, съставил списък на „10 начина за манипулиране“, вижда проблемите на съвремието именно във времевото объркване на човешкото съзнание. Вместо да му се създаде органично усещане за времето, на човека се предоставят всички други неважни и консумативни радости. Отвлича се вниманието му така, че да няма време да мисли правилно и да няма занимания против статуквото. А неговото нормално състояние да е апатия, подчинение, неведение, посредственост. За да не се изплъзва от ръцете на заинтересованите контрола върху развитието на събитията и най-вече чрез управляване на времето да се контролират ценностите и желанията на хората.

Статията е прочетена 840 пъти
Назад към брой 87Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024