Изкореняване на домашното насилие над жени в брой 85

Изкореняване на домашното насилие над жени
Категория: Сърцето, душата

СТАНОВИЩЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ ОТНОСНО „ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ” – БРЮКСЕЛ, 2012г.

Още през 2006 година ЕИКС се произнесе относно домашното насилие над жени, като показа загрижеността на гражданското общество по този въпрос.

       Проблематиката на свързаното с пола насилие, включително и домашното насилие, е въпрос, който касае всички и отново потвърждава своята ангажираност в борбата срещу това зло с всички възможни средства – се казва в доклада.

      ЕИКС даде следните препоръки към европейските институции и държавите членки на ЕС:

 1. Да подходят към въпроса към свързаното с пола насилие в домашна среда като към въпрос от областта на правата на човека.
 2. Да се предприемат мерки за промяна на парадигмите на сигурността и риска, като се засили убеждението, че насилието над жени не е индивидуален, частен и изолиран проблем, а въпрос на обществена сигурност и ред.
 3. Да се провежда политика на превенция на домашно насилие, посредством създаване на мултидисциплинарни пространства за подкрепа с ресурси и специализиран персонал с междуведомствени планове за действие.
 4. Да се гарантира на жените – жертви на домашно насилие приоритетен достъп до жилищното пространство, икономическа подкрепа, обучение, труд с равно заплащане.
 5. Да се уеднаквят статистическите критерии за регистриране на насилието, свързано с пола и се съпоставят събраните данни.
 6. Да се гарантира чрез образование промяна на манталитета – да се въведат програми за обучение, включително обучение на учители и ученици, да се прекрати използването на сексистки език и непрекъснато обучение на учителите по проблематиката, свързана с домашното насилие.
 7. Медиите да спрат да представят жените в отрицателна светлина.
 8. Да се задълбочи убеждението, че домашното насилие над жени е фактор, който влияе на здравето.
 9. Да се укрепват мерките, насърчаващи съвместна отговорност.
 10. Органите на гражданското общество да подкрепят жените – жертви на домашно насилие и да насърчават дейността за повишаване информираността и обучението в борбата с домашното насилие.

 

КОНВЕНЦИЯ  НА  СЪВЕТА  НА  ЕВРОПА  ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА  С НАСИЛИЕТО НАД  ЖЕНИ И ДОМАШНОТО  НАСИЛИЕ – ИСТАНБУЛ, 2011г.

 

                 Европейският съюз определя като насилие над жени „всеки акт на свързано с пола насилие, което води или може да доведе до телесни повреди, сексуални или психологически вреди и страдания за жените, включително заплахата за извършване на такива действия, принудата или произвола, лишаването от свобода както в публичната сфера, така и в частния живот”.

      Конвенцията е подписана от 20 държави, които заявяват:

-Домашното насилие е обществен проблем, а не частен!

-Домашното насилие е престъпление, което трябва да се санкционира от закона!

В Конвенцията са включени всички видове насилие: физическо, психическо, сексуално, брак по принуда, тормоз, насилствен аборт, обрязване и др.

Отбелязва се, че „насилието върху жените се корени дълбоко в липсата на равенство между половете и продължава, благодарение на патриархалната култура и пренебрежението”.

    Статистиката е смразяваща: 45 % от жените в ЕС са обект на домашно насилие, 45% са обект на сексуален тормоз на работното място, а всеки ден в Европа 7 жени умират като жертви на подобно насилие.

 

  ХАРТА  НА  ЖЕНИТЕ /2009г./ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТОКХОЛМСКАТА  ПРОГРАМА /2010г./, СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ /2010 – 2015г./

 

     Държавите членки, макар и не всички, изготвиха Закони за криминализиране на домашното насилие, предприеха и по-драстични мерки срещу извършителите, поставиха домашното насилие сред престъпленията срещу обществения ред.

    Изясниха, че психологическото насилие е погазване правата на човека и го включиха в законодателствата относно  домашното насилие.Установиха, че жените, преживели психическо насилие често остават сериозно травмирани за цял живот и се нуждаят от подкрепа и сигурна възстановителна среда.

   Взели са следните превантивни мерки:

 • Специализирани центрове за защита на жертвите на домашно насилие със специализиран персонал, средства, методи и приложение
 • Ранно откриване и превенция на насилието
 • Възпитание и участие на момчетата и младите мъже в усилията за изкореняване на домашното насилие над жени.
 • Всеобхватни образователни кампании.
 • Проследяване и помощ  на семейни двойки след раздяла/развод поради домашно насилие, осигуряване на защита на жените, изложени на риск от преследване и тормоз, които често ескалират в смърт.
 • Терапия на извършителите на домашно насилие и потенциалните извършители на насилие.

По препоръка на ООН:

 • Преустановяване на „фемицид”-а – убийство на жена, поради факта,че е жена, продължително насилие в и извън семейството, което завършва с нейното убийство – престъпление от сферата на личния живот и от близки.
 • Дефиниция по американския стандарт на домашно насилие: „Модел на злоупотребяващо, несправедливо и малтретиращо отношение в каквато и да е връзка и взаимоотношение, което поведение е използвано от единия партньор да получи власт и контрол над друтия интимен партньор.”
 • В САЩ жертвите на домашно насилие имат спешен приоритет.
 • Най-важната цел на институциите е да работят за намаляване на агресията.

У нас: из ДОКЛАД  2010г. – „Приложението на Закона за домашно насилие изисква много пари.Държавният бюджет е 1 милион лв, преведени са 500 000 хиляди лева.Средства няма и специалистите не могат да работят по тези програми.За сравнение – правителството на Македония, която е приела по-късно от нас Закон за домашното насилие, средствата за развитие на ЗЗДН са много по-големи.”

+ из цитираните доклади, становища, конвенции – със съкращения.

Статията е прочетена 442 пъти
Назад към брой 85Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024