Моето виждане за 21.12.2012 в брой 53

Моето виждане за 21.12.2012
Категория: Пророчества

Какво е възможно да се случи според мен

Първо искам да подчертая: няма сигурност, че пикът на промените, които стават със Слънчевата система, ще бъде на тази дата. Основание за точното споменаване на 21 декември тази година е единствено календара на маите. В него със сигурност не се говори за край и свършек на света, а единствено за край на един цикъл и започване на нов. За същото – завършване на една епоха и започване на друга по това време, но без точна дата, е писано и във ведите. За също такъв цикъл като продължителност се говори и в шумерските глинени плочки. По данни на НАСА на 21 декември Слънцето ще бъде на 6,6 градуса северно от центъра на галактиката ни, гледано от Земята. Написали са, че по това време между слънчевата система и центъра на галактиката ни ще се намира голям облак от космически прах. http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-alignment.html

Изхождайки от това, че приблизително от 1990 година има наистина видими и осезаеми промени във физическия ни свят, нормално е да се смята, че настоящите години са епоха на промени. Не само при Слънцето и планетите, а и при човека. Факт е, че хората, които чувстват, усещат и са “духовно” настроени, се увеличават с всяка изминала година. Технологичното развитие също върви с невероятна скорост. Откъдето и да погледнем, светът се променя.

Какво би могло наистина да се случи?

Изхождайки от знанията и информацията, която имам, ще опитам накратко и ясно да обясня нещата, които се случват, откъм физическата и природната им страна.

По същия начин, както Земята обикаля около Слънцето, така и то, заедно с всички планети от системата, обикаля около центъра на галактиката ни.

Както на Земята влияят положителните и отрицателни полета, през които тя преминава и които са генерирани от Слънцето ни, така и Слънчевата система като цяло, при движението си преминава през различни енергийни области, излъчвани от центъра на галактиката ни. Вече има много научни доказателства, че Слънчевата система е навлязла в много по-силно енергийно поле, отколкото то е било в началото на космическите измервания. Какви са промените, можете да видите в страницата от блога “Промените в Слънчевата система и Земята”.

Последните достижения на квантовата физика ни дават основата, за да разберем какво всъщност се случва и ще се случи.

Вече се знае, че всички атоми и елементарни частици, съставящи физическия ни свят, постоянно прескачат от състояние “частица” в състояние “вълна” и обратно. Това става постоянно и с много висока честота.

Какво се получава, когато тези частици получат допълнителна външна за системата енергия? – Ами остават за по-дълго време в състояние “вълна”.

До какво води това? – До намаляване теглото на обектите и промяна на физическите характеристики.

Вече знаем, че в наши дни Слънчевата система получава много повече външна, допълнителна енергия отколкото досега. Очаква се тя да продължава да нараства. Това води физическия ни свят до по-високо енергийно състояние на изграждащите го частици.

Какво означава това за нас и Земята?

Сигурно всеки от вас е бил на място, за което е известно, че е силно енергийно. Обикновено това са места, на които са построени светилища, оброчища и съвременни “духовни” места. Това, което сте чувствали, докато сте били там, донякъде е подобно, но по-слабо от това, което евентуално ще усетите във времето, за което става въпрос.

Но също така има и високоенергийни места на Земята, които са разположени над големи водни площи (океани). Заради свойствата на водата там действието на по-високите енергии е променено (по-мощно). При нормални условия няма никакви технически проблеми, но стига да има повишаване на енергията (от слънчеви изригвания, земетресения или други източници), и се започват “странни” събития. Реално причината е, че голяма част от елементарните частици, съставящи даден обект, попаднал във високоенергийна зона, преминават за по-дълго във вълново състояние, заради външно добавената висока енергия. Това води до ненормални показания на всички уреди, използвани за навигация. В същото време вече нищо не изглежда същото както преди. Наблюдателят вижда познатите неща по непознат начин. Околният свят е обгърнат от нещо като мъгла и има непознати светлинни отблясъци, познатите звуци изчезват, а когато някой около теб говори, то е като на забавен каданс и звучи “кухо”. Понякога има и ефект на преместване във времето, но за това са нужни по-високи енергии, огромно преместване в пространството на обекта или други специфични фактори.

Същото би могло да се случи и сега, ако достигащата Земята енергия е с много висок интензитет.

Ами това е в общи линии, което би се случило при още увеличаване на енергията, идваща от космическото пространство.

Има естествено и други аспекти. Знаем, че при много силни слънчеви изригвания има опасност за всичко, което ползва електричество. Индуцирания от високата енергия ток изгаря и разваля устройства, които в момента са включени и работят. Хубавото е, че вече от няколко години има световна мрежа за следене на достигащата Земята енергия и ранно предупреждение на всички електропроизвеждащи и пренасящи мрежи. В случай, че те се изключат преди високата енергия да достигне Земята, то нищо от тяхната структура няма да пострада. Надявам се, че такива системи за бързо аварийно изключване имат и ядрените електроцентрали.

Ако бъдат взети своевременни мерки за изключването на всички електромощности, то няма да има никакъв проблем след спадане силата на енергията, достигаща Земята, те да бъдат въведени отново в експлоатация. Все пак едно е три дни да няма ток с всички произтичащи от това последствия, а съвсем друго – да се възстановява повредено и разрушено електрооборудване.

И което е важно за всеки от нас:

- Ако наистина тръгне да се случва нещо подобно, то животните ще реагират поне ден предварително. По неизвестен начин те предусещат всичко и вземат необходимите мерки. Така че – наблюдавайте ги.

- В случай, че разберете, че се случва нещо като описаното – много е важно да запазите спокойствие. Колкото е по-стабилна една система в такава ситуация, толкова по-малко се влияе от околната енергия. (Спокойствието осигурява стабилност и ниска енергия на мозъчните вълни. Нужна е много по-висока външна енергия, за да преминат частиците, изграждащи мозъка, в състояние “вълна”.) Колкото повече се притеснявате, тормозите и мислите за какви ли не глупости, които не зависят от вас, толкова по-трудно ще преминете през този период. Пак ще го преминете, но с цената на много по-силни изживявания и преживявания. Вашият възбуден мозък е с висока вътрешна енергия и е много по-лесно да бъде нарушено равновесието му. Това ще доведе до повече необичайни и по-силни сетивни възприятия.

- Предполагам, че данните в реално време, които давам в този блог, също ще покажат вдигане на енергията предварително (неутронни монитори за космическите лъчи и данни за енергийните частици, достигащи до нас от Слънцето).

И още нещо. Според съвременните учени Слънчевата система прави една обиколка около галактиката за около 250 милиона години. Това според съвременните разбирания за образуването на Земята означава, че тя вече 18 пъти е преминавала през това място в галактиката, на което се намираме сега. Смята се, че животът на Земята е възникнал преди около 3,5 милиарда години. Това пък означава, че от тогава до сега е преминавала през това място 14 пъти. Казвам го, за да е ясно, че Земята и Слънчевата система се срещат с тези условия не за първи път, а със сигурност не и за последен.

По-обстойни обяснения на известна част от написаното тук, можете да намерите в книгата “Енергийното поле на Вселената и трансформацията на човешкото съзнание” от Дейвид Уилкок.

http://www.styleglassbg.com/wordpress/?p=711

Статията е прочетена 753 пъти
Назад към брой 53Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024