ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ в брой 49

ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ
Категория: Пророчества

Казва Христос: „Да не се смущава сърцето ви!”.  И аз казвам: Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща.

Из беседите на Учителя

Тези последни години ще бъдат години на земетресения, на наводнения, на големи циклони, на войни и разногласия между хората. Ако съвременните народи не се откажат от своята алчност, ако не разрешат правилно мъчнотиите и противоречиата на своя народ и не изпълняват Волята Божия, те ще минат през големи изпитания и страдания.

Сега Небето стяга всички народи и това стягане, тези събития, тези страдания, които идат, ще причинят колективно събуждане на хората, а не само единично. И тогава народите, обществата ще разберат, че едничкият път е духовният, че няма друг път освен духовният! И тогава ще тръгнат в духовния път.

***

Ако не се примирят народите, ще дойдат глад, студ, големи земетресения, мор и ще се примирят. Ако не се примирят, ще дойдат страшни работи, които ще ги заставят да се примирят. Но заради избраните страданията ще се прекрепят. Тези избрани крепят живота.

Времето е назряло. Ако европейските народи не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия катастрофални.

***

За да се оправят нещата, светът се нуждае от гениални учители, гениални свещеници, гениални майки и бащи, които живеят за Бога, а не за себе си. На първо място те имат предвид благото на другите хора, а после своето. Този е начинът, по който човечеството може да се избави от голямата катастрофа, която виси над главата му, както и над цялата Земя.

От вас зависи изправянето на света. От всички краища на Земята добрите хора трябва да си подадат ръка, да се обединят в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и да внесат между хората новата култура с всички нейни блага и придобивки. Велико е бъдещето на Земята! И затова старите да казват: „Ние ще се подмладим!”. Младите да казват: „Ние ще вършим Волята Божия!”. Слабите във вярата да казват: „Нашата вяра ще се засили!”. Онези, на които сърцата са празни, да казват: „Нашите сърца ще се напълнят с живот!”. Бог се проявява в света. Няма да мине много време и вие ще Го опитате. Кога ще бъде това, аз не определям, никакъв срок не давам.

***

Първият член на новата конституция гласи: Ще обичаш хората без пари!

Вторият член на новата конституция гласи: Ще учиш хората без пари!

Третият член на новата конституция гласи: Ще работиш на хората без пари!

Възможно ли е това? – Възможно е. Колко плащаш на малката рекичка, която полива твоята градина? Ако малката рекичка може да ти направи една услуга без пари, защо и човек да не направи същото?

***

Ако светът не се оправи, няма да мине дълго време и той заедно със своето богатство ще се разруши и ще се намери на дъното на морето. Затова именно Бялото братство работи усилено, приготвя хората за новата култура, за новия живот.

***

Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Слънцето ще започне по-силно да грее и ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще започнете да потъвате... Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете – оста на земята се изправя. Вие живеете върху ледено море, закъснеете ли да промените живота си, скоро време ще се намерите на дъното на морето.

Оста на Земята ще започне да се изправя постепенно от 2002 г. По-чувствително изправяне на оста ще стане през 2029г., в резултат на което ще се стопят белите шапки на Северния и Южния полюс и Земята в ниските си части ще бъде залята от големи количества вода. От Европа, Африка, Австралия и Азия ще останат като острови най-високите и непристъпни сега планински вериги. Англия ще остане като малък остров. Водата ще залее и остави 1\10 част от сушата. Населението от 5-6 милиарда, в 2080 г. ще бъде около 120 милиона. Това са големите бедствия, които предстоят за хората от Земята.

Тоя, Непознатият, говори на целия свят, говори и на вас. Той ще разтопи къщите ви и основата, на която седите, ще изчезне. Ще се намерите върху водна повърхност.

***

Понеже цялата Земя е оцапана и по нея няма и една педя, на която да не се е проляла човешка или животинска кръв, а и ние живеем върху костите и остатъците на миналите култури, за идващата шеста светеща раса се създава нов континент с абсолютно чиста земя и вода. Новият континент ще се образува между Азия и Америка и ще се издигне от водите на Великия океан. Островите, на които живеят сега японците, ще бъдат върховете на планините на новия континент, които ще достигнат повече от 9000 метра височина. Този конитинент ще се покрие с най-хубавите извори. Той ще бъде с планински местности. За да се издигне една планина от известни сили на няколко хиляди метра височина, какъв напор ще има? Няма ли да се отрази това на Европа и Азия? Казва писанието: „Земята ще се тресе като пиян човек”.

Ще настъпят големи промени – духовни, умствени, физически. На Слънцето и Луната съща ще настъпят промени. Този живот си отива, за да стори път на новия. Материята ще се измени. От Слънцето идат грамадни магнетични течения, които повдигат континента и го озонират.

Водата на Великия океан ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от живущите хора на Земята ще се преселят на негова почва. Сегашна Европа ще бъде един остров – остров на белите. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът.

***

Климатичните условия ще се изменят. Чрез земетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо. Средиземно море ще се влее в Каспийско. Сахара ще се наводни – ще стане море, около което ще възникнат култури. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. От Слънцето се дирижира как трябва да се преустрои Земята, кое място да се издигни и кое да потъне.

***

Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде Новото. Нов свят се твори сега. Не се страхувайте, но уповавайте на Бога и кажете като псалмопевеца: „Тисящи ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти, но при тебе няма да се приближи!”. Работете върху ума и сърцето си съзнателно, да бъдете от онези праведни, добри и разумни хора, за които възвишените и напреднали братя са готови всякога да воюват. Вие ще работите за доброто на своята душа и за доброто на своите ближни, а други ще воюват за вас.

***

Всички човешки банки ще фалират. Животът на хората ще се обезсмисли. Затова Христос казва: „Събирайте съкровищата си в Небето, дето крадец не влиза, нито молец разяжда, нито ръжда разваля.”. Те не знаят, че ще дойде ден, когато парите ще се обезценят толкова много, че с милиони не ще могат да си приготвят един обяд.

Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад по земята. Кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще се намали, ще се дава дневно по 200-300 грама на човек. Може да се случи и да гладувате 2-3 дни. Животът ще стане непоносим.

Страданията ще обърнат хората към Бога. Няма да остане страдание, което човечеството да не изпита. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите услиовия, а светските хора и материалистите ще се лутат, ще бягат по Земята, покой няма да имат.

***

Ще дойдат граждански войни. Те ще бъдат ужасни. Ще се събуди голяма омраза между класите. Масите ще се повдигнат, ще станат големи кръвопролития. Тогава и самата Природа ще се възмути и ще дойдат големи земетресения. Където е било сухо, ще стане вода. И където е било вода, ще стане сухо. Тези, които ще се спасят, ще влезнат в Царството Божие, дето ще бъде небивала красота. Бъдете будни вие, защото нито косъм няма да падне от главата на праведния. Всички ще минат през изпитания. Будни бъдете, защото които издържат на всички изкушения и изпитания, те ще влязат в Царството Божие. В най-големите страдания човек да има мир, вяра и любов, да не се обезкуражава!

***

Бъдете тихи и спокойни и знайте, че времето, в което сега живеете, е най-доброто. Вие ще гледате да придобиете духовно богатство, да бъдете силни духом. Силните духом ще издържат.

Каквито и времена да дойдат, не се страхувайте! Ще станете по-разумни, ще се сближите повече.

Излючителни явления, изключителни събития идват. Това не трябва да ви плаши, но будни трябва да бъдете. Професорите на Светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването й ще стане с огън. Ако хората не приемат учението на Любовта, огънят ще дойде и помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да има от нея. Греховете, престъпленията на хората ще изгорят. Които издържат на този огън, те ще светнат както свети златото, което е минало през огъня на златаря. Които минат през този огън и издържат, те ще сложат началото на новата култура.

следва

Статията е прочетена 40336 пъти
Назад към брой 49Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024