Евангелие на Мирана Иисус Христос от ученика Йоан - част 2 в брой 44

Евангелие на Мирана Иисус Христос от ученика Йоан - част 2
Категория: Сърцето, душата

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)

(Евангелие на Мирана Иисус Христос от ученика Йоан)

И много болни и нечисти последваха думите на Исуса и се отправиха към брега на реката. Те свалиха обувките и дрехите си, приеха пост и отдадоха телата си на ангелите на въздуха, водата и слънчевата светлина. И ангелите на Земната майка ги приеха в своите обятия, завладяха телата им както отвътре, така и отвън. И те видяха как цялото зло, всички грехове и всички нечистотии бързо ги напуснаха.

И дъхът на някои от тях стана зловонен като газове от черво, някои плюеха слюнка и повръщаха мръсотии и зловония. Всичката тази нечистотия излизаше от устата им. У други през носа, а у други - през очите и ушите. И много се потяха с воняща, отвратителна пот, покриваща цялото тяло, цялата кожа. На много по крайниците се появиха циреи, от които с ужасно зловоние излизаше нечистотия. И урината обилно се изливаше от телата им, и у много урината беше почти изсъхнала и гъста като пчелен мед, а урината на други беше почти червена или черна и суха като речен пясък. И от много излизаха зловонни газове, като дъх на дяволи. И зловонието им стана толкова ужасно, че никой не можеше да го понесе.

И когато приеха кръщението, Ангелът на водата влезе в телата им и от тях изтече всичко отвратително, всичката нечистотия на миналите им грехове и като планински водопад от техните тела изригна поток от мерзости. И земята, където изтичаха техните води, беше толкова замърсена, и зловонието бе така ужасяващо, че никой не можеше да остане повече там. И дяволите напуснаха телата им във вид на многобройни червеи, гърчещи се от безсилен гняв, след като Ангелът на водата ги изгони от вътрешностите на човешките синове. И след това върху тях слезе силата на Ангела на слънчевата светлина, и червеите загинаха в своята отчаяна агония, изгорени от Ангела на слънчевата светлина. И всички трепереха от ужас, гледайки цялата тази мерзост на сатаната, от която ги избавиха ангелите. И те отдадоха благодарност на Бога, който им изпрати своите ангели, за да ги спасят.

Но имаше и такива, измъчвани от непоносими болки, които не ги напускаха. И незнаейки какво да правят, те решиха да изпратят едного от тях при Иисус, защото страстно желаеха той да бъде с тях.

И когато двама тръгнаха да Го търсят, те видяха Иисус да се приближава по брега на реката. И сърцата им се изпълниха с надежда и радост, когато чуха неговия поздрав:

- Мир Вам.

И многобройни бяха въпросите, които искаха да му зададат, но за свое изумление, те не можеха да започнат, тъй като нищо не им идваше на ума. Тогава Иисус им каза:

- Аз дойдох, защото съм ви нужен. Един от тях извика:

- Учителю, ти действително си ни нужен, ела и ни избави от нашите болки!

И Иисус им говори с притчи:

Вие сте като блудния син, който дълги години ял и пил, и прекарвал дните си в разгул и разврат с приятели. И всяка неделя без знанието на своя баща той правел нови дългове, харчейки всичко за няколко дни. И лихварите винаги му давали пари, защото баща му имал големи богатства и винаги търпеливо плащал дълговете на сина си. Той напразно увещавал сина си - защото той никога не слушал съветите на баща си - като го умолявал да изостави безкрайния разврат и да се заеме с надзираване работата на неговите слуги в полята. И синът всеки път обещавал всичко, ако му плати старите дългове, но на следващия ден се започвало пак отначало. И така повече от седем години синът продължавал своя разгулен живот. Но, в края на краищата, бащата изгубил търпение и престанал да плаща дълговете на сина си към кредиторите. „Ако продължа да плащам - казал си той, - греховете на моя син няма никога да свършат.” И тогава измамените кредитори в гнева си взели сина в робство, за да може с ежедневния си труд, с пот на лице да върне парите, които дължал. И тогава той престанал да яде и пие без мяра. От тъмно до тъмно с пот на челото си работел на полята и всички крайници го болели от непривичната работа. И се хранел със сух хляб, и вече нямал нищо освен сълзи, с които да го навлажни. И след три дни той така се измъчил от горещината и умората, че отишъл и казал на стопанина:

- Повече не мога да работя, всички членове на тялото ми са премалели от болка. Още колко ще ме мъчите?

- Дотогава, докато с труда на собствените си ръце не ми изплатиш всичките си дългове. Като минат седем години, ще бъдеш свободен.

Отчаян, синът отвърнал през сълзи:

-       Но аз не мога да издържа и седем дни. Смилете се над мен, всичките ми членове ме болят и горят.

Злобният кредитор в отговор закрещял:

- Продължавай да работиш! Щом си могъл седем години да прекараш всичките си дни и нощи в гуляи, сега си длъжен седем години да работиш! Няма да ти простя дълговете, докато не ги изплатиш всичките, до последната драхма.

И синът, чиито удове изнемогвали от болка, се върнал отчаян на полето, за да продължи своята работа. Той едва се държал на краката си от умора и болка, когато настъпил седмият ден - събота, в който никой не работи на полето. Тогава синът събрал всичките си останали сили и залитайки, се отправил към дома на своя баща. Той се хвърлил в нозете му и казал:

- Татко, прости ми за последен път! Прости ми всички обиди, които съм ти причинил. Кълна се, че повече никога няма да водя разгулен живот и във всичко ще ти бъда послушен. Избави ме от ръцете на моя притеснител. Татко, погледни моите изранени крайници и не ожесточавай сърцето си.

Тогава в очите на бащата се появили сълзи, той притиснал сина си в своите обятия и казал:

- Да се радваме, сине мой, защото днес ми е дадена голяма радост - днес намерих своя възлюбен син, когото бях изгубил.

И той го облякъл в най-хубави дрехи, и цял ден се веселили. А на следващата сутрин дал на сина си сребро, с което той да изплати на своите кредитори всичко, което им дължи. И кога­то синът се върнал, той му казал:

- Виждаш ли, сине мой, колко е лесно с разгулен живот да се натрупат дългове за седем години, а колко е трудно те да бъдат изплатени със седем години тежък труд!

- Татко, действително е трудно да се изплатят даже и за седем дни!

И бащата го увещавал, говорейки му:

- Този път ти бе позволено да си изплатиш дълговете за седем дни вместо полагащите се седем години; останалото ти се прощава. Но внимавай в бъдеще да не правиш повече дългове! Защото истина ти казвам, че никой освен твоя баща няма да ти прости дълговете, тъй като ти си негов син. При останалите ще ти се наложи да работиш тежко в продължение на седем години, както е отредено от нашите закони.

- Татко, отсега аз ще бъда твой любящ и послушен син и няма да правя повече дългове, защото зная, че изплащането им е тежко.

И той отишъл на полето на баща си и всеки ден надзиравал работата на неговите слуги. И никога не принуждавал своите работници да извършват непосилен труд, тъй като помнел собственото си тегло. Годините минавали и владенията на неговия баща все повече и повече се увеличавали под неговата ръка, тъй като работата била благословена от баща му. И постепенно той дал на своя баща десет пъти повече от това, което пропилял за седем години. И когато бащата видял, че синът се разпорежда разумно с всичките му владения и работници, той му казал:

- Сине мой, виждам, че моята собственост е в добри ръце. Давам ти всичкия си добитък, дома си, земите си и парите си. Нека всичко това бъде твое наследство. Продължавай да го увеличаваш, така че да мога да се гордея с теб.

И когато синът получил наследството от своя баща, той простил дълговете на всички свои длъжници, които не можели да ги изплатят, тъй като не бил забравил, че неговият дълг му е бил простен, когато не е бил в състояние да го изплати. И Бог го благословил с дълъг живот, много деца и големи богатства, защото той бил добър към всичките си слуги и към животните.

След това Иисус се обърнал към болните и казал:

- Аз ви говоря с притчи, за да можете по-добре да разберете Божиите дела. Седемте години ядене и пиене и разгулен живот - това са греховете на миналото. Злобният кредитор -това е сатана. Дълговете - това са болестите. Тежкият труд - това са страданията. Блудният син - това сте самите вие. Изплащането на дълговете - това е изгонването на дяволите и болестите и изцелението на вашето тяло. Среброто, което ви е дал баща ви, това е силата на ангелите, която носи свобода. Вашият баща - това е Бог. Владенията на бащата - това са земята и небесата. Слугите му - това са ангелите. Полето на бащата - това е светът, който се преобразява в Небесно царство, ако човешките синове работят на него заедно с ангелите на Небесния Отец. Истина ви казвам, по-добре е синът да послуша своя баща и да наглежда неговите слуги в полето, отколкото да стане длъжник на злобния кредитор и да работи като роб с пот на челото, за да изплати всичките си дългове. Също така е по-добре за човешките синове да се подчинят на законите на Небесния Отец и да работят заедно с ангелите му над Неговото царство, отколкото да станат длъжници на сатана, владетеля на смъртта, на всички грехове и всички болести, и да страдат от болка и да леят пот, докато изкупят всичките си грехове. Истина ви казвам, големи и многобройни са вашите грехове. Дълги години сте се поддавали на изкушенията на сатана. Вие сте преяждали, опивали сте се и сте прелюбодействали и вашите минали грехове са се умножили. И сега сте длъжни да ги изкупите, а изкуплението ще бъде тежко и трудно. Затова не губете търпение още след третия ден, както блудния син, но чакайте търпеливо до седмия ден, който е осветен от Бога, и тогава ще се явите пред лицето на вашия Небесен Отец, за да може Той да прости всичките ви грехове и всичките ви дългове от миналото. Истина ви казвам, безгранична е Любовта на вашия Небесен Отец към вас, защото той дори ви позволява да изплатите за седем дни дългове, натрупани в продължение на седем години. На тези, които имат грехове и болести от седем години, но ги изкупят честно и стоически изтърпят всичко до седмия ден, нашият Небесен Отец ще прости дълговете за всичките седем години.

- А ако ние сме грешили седем пъти по седем години? - попитал един болен, чиито страдания били ужасни.

- Даже и в този случай Небесният Отец ви прощава всички ваши грехове за време, равно на седем пъти по седем дни.

Щастливи са тези, които твърдо изтърпят докрай, защото дяволите на сатана записват всичките ви лоши постъпки в книга - книгата на вашето тяло и вашия дух. Истина ви казвам, всичките многочислени греховни деяния са записани от началото на света и за всички тях е осведомен нашият Небесен Отец. Вие можете да се изплъзнете от законите, издадени от царете, но никой от Човешките синове не може да избегне от законите на вашия Небесен Отец. И когато застанете пред лицето на Бога, дяволите на сатаната ще дойдат да свидетелствуват против вас за вашите постъпки и Бог ще види вашите грехове, записани в книгата на вашето тяло и вашия дух, и сърцето му ще се натъжи. Но ако се разкаете за греховете си и с пост и молитва се устремите към божиите ангели, то за всеки ден пост и молитва ангелите на Бога ще зачеркнат една година от вашите лоши постъпки от книгата на тялото и духа ви. Когато и последната страница бъде зачертана и изчистена от всички ваши грехове, вие ще се явите пред лицето на Бога и Бог ще се възрадва в сърцето Си и ще забрави всичките ви грехове. Той ще ви избави от ноктите на сатана и от страданията, той ще ви въведе в своя дом и ще заръча на всичките си слуги, на всичките си ангели, да ви служат. И ще ви дари с дълъг живот, и вече никога не ще видите болест. И ако от този миг, вместо да грешите, вие прекарвате дните си в добри постъпки, тогава Божиите ангели ще запишат всичките ви добри дела в книгата на вашето тяло и вашия дух. Истина ви казвам, ни една добра постъпка от началото на света не е останала незабелязана и незаписана от Бога. Вие можете суетно да очаквате награди от вашите царе и управници, но за благодеянията си никога не се налага да чакате възнаграждение от Бога.

И когато вие се явите пред лицето на Бога, неговите ангели ще свидетелствуват за вашите добри постъпки. И Бог ще види вашите благодеяния, записани във вашите тела и във вашия дух, и ще се възрадва в сърцето Си. Той ще благослови вашето тяло, вашия дух и всичките ви добри дела и ще ви даде в наследство своето Земно и Небесно царство, за да имате в него вечен живот. Щастлив е този, който може да влезе в Божието царство, защото той никога не ще види смърт.

При тези думи настъпи гробна тишина. И тези, които бяха отчаяни, се изпълниха с нова сила от неговите слова и продължиха да постят и да се молят. И този, който беше говорил пръв, му каза:

- Аз упорито ще търпя до седмия ден. И вторият също му каза:

- Аз също ще упорствам седем пъти по седем дни.

Иисус им отвърна:

- Щастливи са тези, които изтърпят дoкрая, защото те ще наследят Земята.

Сред тях имаше много болни, измъчвани от ужасна болка, и те едва успяваха да допълзят до нозете на Иисус. Тъй като вече не можеха да вървят изправени на краката си. Те казаха:

- Учителю, нас ни измъчва страшна болка, кажи ни какво да правим.

Те показаха на Иисуса стъпалата си, чиито кости бяха изкривени и обезобразени от възли, и казаха:

- Нито Ангела на въздуха, нито Ангела на водата, нито Ангела на слънчевата светлина не можаха да облекчат нашите болки, въпреки че ние приехме кръщенето и постихме, и се молихме, и следвахме всички Твои напътствия.

- Истина ви казвам, вашите кости ще бъдат изцелени. Не се предавайте на отчаянието, а потърсете целителя на костите, Ангела на земята. Защото откъдето са били взети вашите кости, там и ще се върнат.

И той посочил натам, където течащата вода и топлината на слънчевите лъчи бяха размекнали земята така, че тя се бе превърнала в мека глина.

- Потопете стъпалата си в тази кал, за да може Ангела на земята в своите обятия да изтегли от вашите кости всичката нечистота и всичката болка. И вие ще видите как от обятията на Ангела на земята ще се отделят сатана и вашите болести. И възлите на краката ви ще изчезнат, и костите ви ще укрепнат, и всичките ви болки ще си отидат.

И болните последвали неговите съвети, защото знаели, че ще бъдат изцелени.

Там имало и други болни, които много страдали от своите болести, но въпреки това продължавали упорито да постят. А силите им вече ги напускали и жегата ги измъчвала. И когато се опитвали да се надигнат от местата си, за да се приближат до Иисуса, получавали световъртеж, като че ли порив на вятър ги събарял, и всеки път, когато се опитвали да се изправят на крака, те падали отново на земята.

Тогава Иисус се приближил до тях и им казал:

- Вие страдате, защото сатаната и болестите изтощават телата ви. Но не се бойте, защото скоро те няма да имат вече власт над вас. Сатана е като човек с лош нрав, който се е промъкнал в дома на съседа си в негово отсъствие, за да му отмъкне вещите и да ги присвои. Но някой е казал на съседа, че крадец безчинства в дома му, и собственикът се е втурнал към къщата си. И когато лошият човек, който бил събрал на купчина всичко, което си харесал, видял бързащият към дома си собственик, той се разгневил страшно затова, че не успял да отнесе със себе си плячката, и започнал да руши и да чупи всичко наоколо, за да го унищожи. След като не успял да заграби тези вещи, той решил да не ги оставя на собственика им. Но домакинът влязъл в този момент и преди негодникът да успее да осъществи своя замисъл, го хванал и го изхвърлил вън от дома си. Истина ви казвам, точно така е влязъл сатаната във вашите тела, които са обител на Бога. И той е завладял всичко, което е искал да открадне: вашия дъх, вашата кръв, вашите кости, вашата плът, вашите вътрешности, вашите очи и вашите уши. Но с пост и молитва вие върнахте собственика на вашите тела и неговите ангели. Сега сатаната вижда, че истинският собственик на вашето тяло се завръща и идва краят на неговата власт. И ето - в гнева си той събира всичката си сила, за да разруши вашите тела, преди да се е върнал собственикът. Именно по тази причина сатаната тъй жестоко ви мъчи, защото усеща, че е дошъл неговият край. Но не позволявайте на вашите сърца да трепнат, защото скоро ще се явят Божиите ангели, за да заемат своята обител и отново да я превърнат в храм на Бога. Те ще хванат сатана и ще го изхвърлят от вашите тела заедно с всичките му болести и нечистотии. И вие ще бъдете щастливи, защото ще бъдете възнаградени за вашето упорство и никога повече не ще видите болест.

Сред болните имало един, когото сатана измъчвал повече от другите. И неговото тяло било толкова изсъхнало, че приличало на скелет, а кожата му била жълта като есенен лист. Той бил толкова слаб, че даже и на ръце не можел да пропълзи към Иисус и успял само да му извика отдалеч:

- Учителю, смили се над мен! От сътворението на света ни един човек не е страдал като мен. Аз знам, че Ти наистина си изпратен от Бога и знам, че ако ти пожелаеш, можеш незабавно да изгониш сатана от моето тяло. Нима ангелите няма да се подчинят на Божия пратеник? Ела, Учителю, и изгони сатана от мен, защото той беснее от гняв вътре в мен и ме измъчва непоносимо.

И Иисус му отвърна:

- Сатана те измъчва така ужасно, защото вече постиш дълги дни и не му даваш неговия данък. Ти вече не го храниш с всички тези отвратителни неща, с които досега си осквернявал храма на духа си. Ти изтощаваш сатана с глад, а в своя гняв той те измъчва. Не се предавай на страха, защото - истина ти казвам - сатана ще бъде унищожен, преди да бъде разрушено твоето тяло. Докато ти постиш и се молиш, Божиите ангели пазят твоето тяло, за да не може да те погуби властта на сатана. И неговият гняв е безсилен срещу ангелите на Бога.

След това те всички се приближили към Иисус и със силен плач започнали да го умоляват:

- Учителю, смили се над него, защото той страда повече от всички нас, и ако ти сега не изгониш сатаната от него, ние се боим, че той няма да доживее до утре.

А Иисус им отвърна:

- Голяма е вашата вяра. Нека бъде според вярата ви и скоро ще видите очи в очи мерзкия облик на сатаната и властта на човешкия син. Аз ще изгоня от теб могъщия сатана със силата на невинния Божи агнец, най-слабото от всички Господни същества. Защото Святият Божи дух прави най-слабия по-силен от най-могъщия.

И Иисус Взе мляко от една овца, която пасяла наблизо, на тревата. И поставил млякото на нагретия от слънцето пясък с думите:

- Вижте, силата на Ангела на водата е влязла в това мляко. А сега в него ще влезе и силата на Ангела на слънчевата светлина.

И млякото се сгорещило на слънцето.

- А сега ангелите на водата и слънцето ще се обединят с ангела на въздуха.

И ето че изпаренията от горещото мляко започнали бавно да се издигат във въздуха.

- Ела и вдъхни през устата си силата на ангелите на водата, слънчевата светлина и въздуха, за да може тя да влезе в твоето тяло и да изгони сатаната.

И болният човек, когото така силно измъчвал сатана, дълбоко вдъхнал издигащата се бяла пара.

- Незабавно сатаната ще напусне твоето тяло, защото той вече три дни гладува, като не намира храна в теб. Той ще излезе от теб, за да утоли глада си с горещото мляко, защото тази храна е желана за него. Той ще усети този мирис и не ще може да устои на мъките на глада, които го терзаят вече три дни. Но Човешкия син ще разруши неговото тяло, за да не може той повече да мъчи никого.

И ето че тялото на болния бе обхванато от гърчове и му прилоша, но не можеше да повърне. Той се бореше за глътка въздух, защото не му стигаше дъхът. И той припадна в ръцете на Иисуса.

- Ето че сатаната напуска неговото тяло, погледнете - и Иисус посочи към отворената уста на болния.

И всички с изумление и ужас видяха сатаната, излизащ от устата му във вид на отвратителен червей, който пропълзя направо към топлото мляко. Тогава Иисус взе в ръце два остри камъка, с тях разби главата на сатаната и изтегли от болния цялото тяло на чудовището, което бе дълго почти колкото човешки бой. Когато ужасният червей излезе от тялото на човека, той начаса започна да диша и всичките му болки се прекратиха. И всички с ужас гледаха отвратителното тяло на сатана.

- Погледни какъв гнусен звяр си носил в себе си и си хранил дълги години. Аз го изгоних от теб и го убих, за да не може повече да те мъчи. Въздай благодарност на Бога за това, че неговите ангели те освободиха, и не греши повече, иначе сатана отново ще се върне в теб. Нека отсега нататък тялото ти бъде храм, отдаден на твоя Бог.

И всички бяха изумени от неговите думи и от неговата сила. И казаха:

- Учителю, ти наистина си пратеник на Бога и знаеш всички тайни.

- И вие - отвърна Иисус - ще бъдете истински синове на Бога и ще имате неговата сила, и ще знаете всички тайни. Тъй като Мъдростта и Силата могат да дойдат единствено от любовта към Бога. Затова обичайте вашия Небесен баща и вашата Земна майка с цялото си сърце и с всичкия си дух. И им служете, за да могат техните ангели също да ви служат. Нека всички ваши дела бъдат посветени на Бога. И не давайте храна на Сатана, защото възмездието за греха е смърт. При Бога е наградата за доброто - Неговата Любов, която е знание и вечна жива сила.

И те всички коленичиха и благодариха на Бога за Неговата Любов.

Като си тръгваше, Иисус каза:

- Аз пак ще се върна при всеки, който е настойчив в молитвата и поста до седмия ден. Мир Вам!

И болният човек, от когото Иисус изгони Сатана, стана на крака, защото силата на живота отново се върна в него. Той пое дълбоко дъх и очите му се проясниха, тъй като болката напълно го отпусна. И той се просна на земята, където бе стоял Иисус, и целуваше следите от неговите нозе, и сълзи се лееха от очите му.

 

Следва

Статията е прочетена 431 пъти
Назад към брой 44Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024