Благодарение на ДИНАМИЧНАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ ще бъде извършен истинският Квантов скок в Пространството на сърцето в брой 32

Благодарение на ДИНАМИЧНАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ ще бъде извършен истинският Квантов скок в Пространството на сърцето
Категория: Сърцето, душата

Като Сближаването ще стане Съгласие, Единение и накрая победа на Любовта

През август 1987 г. се състоя мощно активизиране на космическите тела чрез подреждането на седем планети едновременно в един и същ огнен знак. Тогава Земята достигна вибрационно ниво на духовна неутралност, при което за бъдещето са възможни различни пътища. Това уникално събитие в нашата история бе наречено „Хармонична конвергенция”, а по-късно - „11:11”. Подобен код е 12:12. Той идва от 12.12.1994 г., когато са си тръгнали последните отговорници за равновесието, наброяващи 144 000, били тук още от създаването на земната магнитна мрежа. Тръгвайки си, те са предали щафетата на 144 000 земляни, избрали пътя на извисяването, които да поемат тяхната енергия. Защото това е енергията, необходима за запазване на равновесието на цялата планета. Така че 12:12 е кодът на предаването на факела. Но въпреки това 11:11 е най-удивителното събитие за човечеството. То започна на 16 август 1987 г., когато е измерена далече по-висока от очакваното вибрация на Земята. Тези нови вибрационни стойности предизвикват огромно раздвижване в Космоса, защото поради Универсалния закон за Единството, Земята е в състояние да промени Вселената.

Пет години по-късно, на 11 януари 1992 г., се случи следващото удивително нещо в историята на човечеството. На тази дата планетата и цялото човечество получиха специален шифър, който достигна до всяко човешко същество на планетата. За човечеството бе отворена вратата към Шестата космическа област, т.нар. пето измерение, пета плътност. Този магнитен шифър е постигнат чрез магнитните мрежи на планетата и засяга нашата ДНК. Даден е на всеки човек, дори и на още неродените. Засяга също и част от животинското и растително царство. С него биологичният и магнитният модел на човешкото тяло се информира, че „вратата е отворена” и се дава едно велико пълномощно на духа на всеки един поотделно и съвместно като раса, че може да вземе участие в новото домостроителство.

Така че събитието Хармонична конвергенция може да се ознаменува като вид планетарна независимост на Земята, като освобождение от оковите на импланта, който ни е съпътствал хилядолетия, и като получаване на достъп до чудните дарове на по-високите космически сфери.

Всички Висши Аз, ангажирани със системата на Земята, вече можеха да се намесят и чрез код 11:11 да дадат друг ход на всички случайности и предсказания. Дори времето, обявено за Армагедон (1999-2001г.), дойде и отмина. Хармоничната конвергенция през 1987 г. и последвалото я Хармоничното съгласие, създадено от хората, промениха, повдигнаха енергията. Те буквално разбиха стените на „3D” реалността ни около нашето съзнание, продукт на ограничените ни възприятия. А когато започнеш да събаряш тези тримерни стени и попаднеш в системата на междупространствената реалност, в духовната сфера, всички познати досега правила се променят. И различните подходи и истини започват да се синхронизират според това, което правим, следвайки своята страст да творим новото в своя живот, откривайки интуитивно вътре в себе си светлата група, от която се състои цялото – Бог, т.е. системата от междупространствени дела, произлизаща от любовта на Бога и от състраданието на Неговия Дух, съдействащи да се реализират и най-светлите ни идеи още тук, в нашия 3D формат.

Така че най-удивителното събитие на всички времена - Хармоничната конвергенция 11:11, е повдигнала енергията на планетата ни до степен, даваща ни разрешение за единство и единомислие с природните сили, както и упълномощаване на човешкия род да се погрижи за статуса на своя дом, и то от позицията на просветен Съработник на Светлината.

През настоящата година, към 11:11 се прибавя още една двойка единици, които завършват Светата Троица.Всички богове са в Троици, в три сили – центробежна, центростремителна и уравновесяваща. Това е една велика многомерност, един велик интегритет на Душа-Аз, на Слънце-Аз и Галактическо-Аз. В този смисъл събитието може да се разглежда и като Пришествие на Светия дух, който излива енергията си и прави хората помагащи, инспириращи случващото се, с други думи, предизвикващи

Динамичната конвергенция 11:11:11.

Но При-Шест-Вие-то сме ние, тези които ще поставят началото на Шестата коренна раса. Всъщност нашата Пета раса трябваше да бъде в Петото измерение, но атлантите промениха този план. Затова пък сега готовите за промяна имат възможност по-бързо да преминат през четвъртото към шестото измерение. Според Диктовките на Л. И. Маслов, дори вече се намираме в 4D.

Това може да се познае и по блаженството, радостта, екстаза, който обхваща повечето хора. По пълната им без-метеж-ност, отсъствието на всякаква борба. По това, че имат желание да помагат, да търсят, откриват, проявяват и раздават Светлината, без да се присъединяват към организирани и ритуални форми на човешка организация. Точно това енергийно ниво на любопитство,

този порив за познание отварят вратите-портали и повишават вибрациите на планетата.

Този заряд е толкова силен, че дори само 2% (140 млн.) просветлени хора от населението на Земята са достатъчни, за да я променят завинаги. А след като те държат потенциала от Светлина, ще могат да увлекат в уникалното квантово пътешествие на Възнесението и останалите, на които сега това не им изглежда любопитно и привлекателно.

В една своя диктовка Крион казва, че Съработниците на Светлината вече нямат нужда от инструкции, защото самите те създават с майсторството си новата светла реалност. Достатъчно е да следват паметта на своята кристална решетка и тази на Земята, които вече напълно се активизират и синхронизират, в резултат на което намеренията на хората излъчват Светлина, която анулира аспектите на тримерната реалност. Особено пък след 11.11.2011 г., когато 144-ят елемент от Христовата решетка започна да поставя основите на Прехода. И тъй като магнитната мрежа резонира с кодираните послания на нашия магнитен отпечатък, това ще въздейства и на нашата биология, позволявайки й да се промени. Новите магнитни синхронизации, дадени в кода 11:11:11, ще неутрализират хормона на смъртта и ще даряват младост. Но все пак, това са само означения на форми, макар и кабалистични, тъй като още не познаваме многомерния духовен език на изразяване. Това са символи, които не са толкова времеви, колкото означаващи Великия смисъл на поведението на Божествения свят и на нас - неговите Синове. С тях се означава идеята за преход към съзнателен вечен живот. Период, през който ще се унищожи не живота, а негативните порядки в живота. Тези символи означат също, че новият живот ще се прояви първо в съзнанието на човека, което като натрупа основния жизнен ресурс на Земята – Любовта, ще успее да осъществи своята Синовност и да материализира желаното добро, което най-точно ще се изразява в думите безусловна любов и справедливост.

През време на Прехода количеството на любовта ще се увеличи милиони пъти, защото главната цел и главното съдържание на живота е Любовта. И живеейки на това най-високо ниво на хармония, хората ще спасят света от разрушение. Но условие за постигане на това ниво е човекът да се обърне към единното знание за света и човека, дадено от Христос. И неговите думи: „Който знае всичко, но не познава себе си, нищо не знае” да станат направляващи в търсенето на онова свещено вътрешно пространство, в което живее и диша Любовта. Квантовият преход ще бъде скок именно в това Пространство, а не в ума, в интелекта или някъде другаде.

В „бойното” поле на мира чрез код 11:11 хората започнаха съзнателно да се свързват с цел да подкрепят еволюционното обръщане от разделение към единство, от страх към Любов и да достигнат до повратната точка – обръщане към Духовния им първоизвор. Чрез 11:11 тръгна и една неподозирана вълна от духовни учения, книги за тях, ченълинги, семинари, курсове. Нещата така се ускориха, че дори Втората Хармонична конвергенция, насрочена за декемврийското слънцестоене през 2012 г., ще се случи няколко дни по-рано, благодарение на съвместната работа на земляните с хилядите космически братя и сестри. Изпреварването на планираното ще бъде резултат от всички извършващи се сега процеси на компресиране, защото фините тела на планетата, а заедно с тях и фините тела на хората, се променят по-бързо от очакваното. Интеграцията на фините енергии в плътното физическо тяло на човека ще се усеща под формата на дисхармония с обкръжаващия свят, физическо безпокойство, депресия. Но ако настройката ни остане позитивна, това бързо ще отмине и дори ще предизвика оздравителен ефект. А обновената по този начин Земя ще се превърне в един добре работещ сложен галактически механизъм.

Но тъй като всичко шеметно се комресира и самоорганизира, вече и числото на прочутата Дузина (12) ще се уплътни в Десетка. Единицата в нея е числото на Бога, Единствения, Единния, Уникалния, Неделимия. Символ на истинското и на хармонията във Вселената. Единицата е и атомното число на водорода, най-разпространения елемент и една от съставките на водата, която е люлка на всеки живот. Нулата пък е Празнотата, изпълнена с бъдеще, с много възможности. Тя е свободна, все още неполяризирана енергия, очакваща стойността на стоящите до нея числа. Тя увеличава, умножава и намалява поставените до нея числа до безкрайно голямото и до безкрайно малкото. А като резултат от 1 и 0, 10 става числото на реда, произтичащ от Божественото единство. Питагорейците почитали 10 като най-съвършеното число, наричали го „тетрактис” и с него символизирали Божественото. В него виждали извора и корените на вечната природа. Кабалистите пък смятали, че Божествената субстанция се изразява чрез 10 свойства, т.нар. десет Сефироти.

Докато 10 изразява духовната цялост на колективното Първосъзнание, 12 изразява друг вид цялостност и пълнота, по-скоро времева. Затова нейният принцип сега ще бъде изместен от този на десетката.

А какво показват цифрите 11.11.2011? Общият им сбор дава 8, т.е. не му достига човешката двойка единици, с други думи, това, което можем и трябва да направим ние, за да се задейства Динамичната конвергенция. Образно представено, означава, че на всяка Божествена крачка към нас трябва да съответства и нашата към Него. Тогава липсващите единици могат много лесно и бързо да запълнят очакващото Любов Пространство. И по този начин отношението на човека към Любовта ще се превърне в основен критерий за божествена човечност и в основен миров закон, водещ към безвремието на Вечността.

Статията е прочетена 3306 пъти
Назад към брой 32Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024