ПАНЕВРИТМИЯТА Танцът на новото човечество в брой 5

ПАНЕВРИТМИЯТА Танцът на новото човечество
Категория: Сърцето, душата

Отново е пролет. Бяла, жадувана пролет! Пролет на физическо и духовно пробуждане, на промяна, кактоотново се променя, обновява всичко в Природата.

В ранните часове на първия ден на пролетта, първия ден на радостта - 22 март, отново заиграваме Паневритмия. Танцът - „космичен висш ритъм”, танцът на „разумна обмяна със силите на живата Природа”. Движенията на Паневритмията са извлечени от самата Природа и затова те са мощни, силни, обновителни. Законите на паневритмичните движения са написани в целия Всемир. Седемте херметически принципа, на които се основава Паневритмията: принцип на разумността, съответствието, вибрацията, полярността, ритъма, принцип на причини и последствия и принципа на единство или сродство, са характерни за цялата Вселена. Те са основани на дълбокото познаване на силите, действащи в човешкия организъм и в цялото Битие.

Земята се движи около слънцето. Слънчевата система като цяло се движи към известни съзвездия. Земята и другите планети, слънцето и всички други небесни тела се движат по законите на Паневритмията. Земята има повече от 10 вида движения. Ако си ги представим съчетани в едно, ще видим каква красива форма на движение се получава. Това има отражение върху земния живот – в проявените форми и процеси, които срещаме около нас; например в спираловидното движение на стебления връх при неговия растеж нагоре – „нутационно движение” – виждаме отражение на спиралния път, който прави Земята из космичното пространство. Има хармония и ритъм в цялото Битие. Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. Това именно е Паневритмията.При движението на небесните тела от тях излиза тъй наречената хармония на сферите – една музика, която пълни космичното пространство.

И движението на светлината е Паневритмия. В нея има движение, ритъм и музика. Доказано е от физиката, че светлината, която излиза от слънцето, пулсира, т.е. в нея има една ритмичност, каквато има и в човешкото сърце.

Чрез съответствието между идея, дума, музика и движение, Паневритмията изразява Божественото пробуждане на Живота, четирите годишни времена, радостта от даването и всички ония състояния, през които човек минава в своя живот. Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените процеси в човека. Тя тонира човека, организира и хармонизира вътрешните му сили и ги насочва към разумен живот. Затова можем да кажем: Паневритмията е метод за самовъзпитание и възпитание на разумните същества.

Идва нова епоха, която ще представлява космична пролет. Земята и цялата Слънчева система сега влизат в нова космична област, която представлява благоприятни условия за събуждане на красивото, вложено в човешкото естество. Иде една слънчева култура.

Паневритмията е израз на тази нова култура. Идеите на Шестата раса са включени, вградени в нейната музика и в нейните движения. И когато те се правят, в човека се събуждат силите и идеите на новата култура и се пращат в света.

Да пожелаем на участващите в живия кръг на Паневритмията и на всички хора: Изпращайте красив зов към себе си, към света, за промяна, обнова, подем и възход!

Ползвана литература: Беинса Дуно „Паневритмия”,
Изд. „Бяло Братство”, София, 2004

Статията е прочетена 804 пъти
Назад към брой 5Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024