Кандидати на НБ за 50 Народно Събрание в брой 214

Кандидати на НБ за 50 Народно Събрание
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

МИР 1 – БЛАГОЕВГРАД

1. Пирин Асенов Несторов

2. Димка Василева Попстоянова

3. Спас Владимиров Спасов

4. Георги Димитров Пармаков

5. Спас Христов Попов

6. Виолета Йорданова Ерменкова

7. Христо Венецков Божков

8. Елен Иванова Янкова

Пирин Несторов – водач на листата в 1 МИР – Благоевград. Роден в Благоевград. Завършил ВХТ , София – „Органичен синтез“ и ВМЕИ „В. И. Ленин“ – „Микроелектроника и автоматика“. Работил е в НХК - Бургас, СЗ „Кл. Ворошилов“, КЦХ - Разлог, Хим. завод в Либия и мн. др.

МИР 2 – БУРГАС

1. Николай Симеонов Малинов

2. Женя Димитрова Илиева

3. Станчо Вълканов Павлов

4. Кирил Тодоров Куртев

5. Димитрина Росенова Петрова

6. Веселина Тодорова Димитрова

7. Велико Киряков Великов

8. Георги Стоянов Димитров

9. Трани Стоянов Транев

10. Димитър Марков Марчев

11. Василка Димитрова Петрова

12. Станьо Георгиев Стоев

13. Васил Йорданов Ангелов

14. Станимир Недялков Станков

15. Митко Алексиев Митев

Николай Малинов – водач на листата във 2 МИР – Бургас. Висше образование, специалност „История“. Избран за генерален секретар на Международното движение на русофилите на конгрес в гр. Москва, Руската федерация, от делегати от 77 страни, от 5 континента. Председател на НД „Русофили“, почетен председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 3 – ВАРНА

1. Николай Илиев Петков

2. Генко Господинов Тенев

3. Диана Любомирова Белинова

4. Владимир Любенов Стойнев

5. Ваня Страхилова Попова

6. Иван Милков Тонков

7. Надежда Костадинова Парушева

8. Илия Димитров Въчев

9. Ивайло Тодоров Георгиев

10. Стоян Костадинов Балков

11. Йордан Димитров Манавски

Николай Петков - водач на листата в 3 МИР – Варна. Роден 1954 г. гр. Варна, образование висше - ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна. Инженер корабен механик - Корабостроителен завод гр. Варна; Първи секретар на Градски комитет на ДКМС, гр. Варна, Корабостроителен завод гр. Варна; Председател на общински съвет на БСП гр. Варна;  общински съветник 1991-1999 г. община Варна. Работник в частни фирми. Член на ЦК на БКП.

МИР 4 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. Владимир Цеков Христов

2. Петър Любомиров Савов

3. Пламен Йорданов Пеев

4. Йото Борисов Йотов

5. Любомир Петров Любомиров

6. Христо Йотов Йотов

7. Милка Кирилова Петрова

Владимир Христов – водач на листата в 4 МИР – Велико Търново. С висше икономическо образование. Председател на ЦК на БКП.

МИР 5 – ВИДИН

1. Станислав Добчев Василев

2. Георги Тодоров Петров

3. Емил Венков Николов

4. Емил Стефанов Владимиров

Станислав Добчев Василев – водач на листата в 5  МИР – Видин. Магистър, ВМЕИ Варна. Експерт в сектор „Медии“, висше управленско ниво.

 

МИР 6 – ВРАЦА

1. Ивайло Любенов Иванов

2. Христо Венецков Божков

3. Георги Тодоров Петров

4. Валери Николов Маршалов

5. Альоша Ангелов Андреев

6. Стоян Валентинов Цековски

Ивайло Иванов – водач на листата в 6-и МИР – Враца. Висше образование – специалност „Психология“. Бивш кмет на с. Мрамор. Член на Националния съвет на НД „Русофили“, член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Национален координатор за София област.

МИР 7 – ГАБРОВО

1. Асен Денков Асенов

2. Николай Марианов Николов

3. Стойко Пелов Стойков

4. Йонита Цветанова Курданска

5. Пламен Борисов Йончев

6. Альоша Ангелов Андреев

Асен Асенов – водач на листата в 7 МИР – Габрово, с висше образование, специалност „История“. Представител на 12 руски телевизионни канала в България, секретар на ИБ на ППРВО, член на НД "Русофили".

МИР 8 – ДОБРИЧ

1. Мария Стефанова Атанасова

2. Върбан Антонов Върбанов

3. Иван Георгиев Андреев

Д-р Мария Стефанова Атанасова, водач в 8 МИР – Добрич, е родена през 1966 г. МАГИСТЪР - ХТМУ - София Европейска диплома по опазване на околната среда и устойчиво развитие 1996 - 1997 г. Докторска степен - ХТМУ, София. Диплома за докторска степен по органична химия 1999-2003 г. (Партия на българските комунисти).

МИР 9 –  КЪРДЖАЛИ

1. Галина Вескова Николова

2. Емил Венков Николов

3. Калин Викторов Божков

4. Стефчо Атанасов Стефанов

Галина Николова – водач на листата в 9 МИР – Кърджали. Завършила ЮзУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград - „Магистър”. Началник канцелария в „Адвокатска кантора”. Председател на териториална организация на ППЗПБЗ; областен координатор в НС „Защита”; член на екип на Делегираното представителство на ППЗПБЗ в Европейската Зелена партия и в Европейския парламент.

МИР 10 – КЮСТЕНДИЛ

1. Здравко Стойнев Милев

2. Иго Боянов Игов

Здравко Милев, водач на листата в 10 МИР – Кюстендил. Роден в Кюстендил. Завършил Университет за Национално и световно стопанство “УНСС”, София, специалност „Международни икономически отношения“. Работил е в Concord Promotion Energy Виена, Австрия - консултант, в SE South East Business Consult Виена, Австрия, директор.

 

МИР 11 – ЛОВЕЧ

1. Стойко Пелов Стойков

2. Румен Стоянов Йорданов

3. Пламен Георгиев Александров

4. Йонита Цветанова Курданска

5. Тодор Атанасов Тодоров

6. Ивайло Тодоров Ценов

Стойко Стойков – водач на листата в 11 МИР – Ловеч. Роден в село Дерманци, Ловешко. Завършил езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. Добрич. С висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“. Кмет на с. Дерманци през периода 2007-2011 г. от КПБ. В момента е в частния сектор.

МИР 12 – МОНТАНА

1. Румен Иванов Ерменков

2. Росен Фидосиев Риджолски

3. Румен Любенов Илиев

4. Иван Иванов Кънчев

5. Валери Борисов Павлов

6. Емил Стефанов Владимиров

7. Валентин Панайотов Евгениев

8. Виолета Йорданова Ерменкова

Румен Ерменков – водач на листата в 12 МИР – Монтана. Завършил Икономически институт “Д. А. Ценов” - гр. Свищов, и ветеринарна медицина в гр. Ловеч. Общински съветник в гр. Монтана (2011 - 2015 г.). Сътрудник към съюзна организация за хора с увреждания. Член на на ИБ на ППРВО.

МИР 13 – ПАЗАРДЖИК

1. Андриан Димитров Атанасов 

2. Стефан Димитров Попов

3. Калин Димитров Владов

4. д-р Добринка Антимова Генчева - Атанасова

5. Благой Любомиров Босаков

6. инж. Диана Минева Георгиева 

7. Георги Красимиров Първанов

8. Стоименка Трендафилова Владова

9. Тодор Куртев Цоков

10. Латинка Миткова Петкова

11. Спас Цветанов Шиков

Андриан Атанасов – водач на листата в 13 МИР – Пазарджик. Роден през 1962 г. в гр. Пазарджик. С висше образование - агроинженер. От 2015 г. е Областен кординатор на НД „Русофили“ за Пазарджишка област, а от 24.07.2021 - общински председател на НД „Русофили“ - гр. Пазарджик. От 2020 г. координатор за Пазарджишка област и на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 14 – ПЕРНИК

1. Станислав Асенов Асенов

2. Ивелина Валентинова Ахмед

3. Петър Любомиров Савов

Станислав Асенов, водач на листата в 14 МИР – Перник. Роден е през 1994 г. Висше образование по специалността „Стопанско управление“ от Софийския университет. Член на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“. Национален координатор на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ за Югозападен район (области  Благоевград, Кюстендил, Перник).

 

 

МИР 15 – ПЛЕВЕН

1. Пламен Георгиев Александров

2. Пламен Борисов Йончев

3. Тотка Димитрова Конова

4. Тодор Атанасов Тодоров

5. Ивайло Тодоров Ценов

6. Стефан Димитров Цветков

7. Ивалина Петкова Стаменова

8. Никола Асенов Бенчев

9. Красимир Георгиев Кузманов

10. Стефчо Атанасов Стефановв

Пламен Александров, водач на листата в 15  МИР – Плевен. Председател на Областния съвет НД „Русофили“ – Плевен, председател на ППРВО – Плевен, национален координатор на ППРВО за Северозападен район (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), секретар на ППРВО.

МИР 16 – ПЛОВДИВ град

1. Иван Пенчев Пенчев

2. Марко Христев Петров

3. Максим Александров Тополов

4. Александър Петров Трендафилов

5. Валерий Благоев Бръмбаров

6. Методи Иванов Спасов

7. Вълю Раев Илиев

8. Даниела Георгиева Кузмова

9. Елена Павлова Петрова

10. Здравка Георгиева Шишкова

11. Христо Димитров Шишков

12. Димитър Павлов Шишков

13. Кръстьо Запрянов Цветков

14. Иванка Господинова Хаджиева

15. Гошо Петров Дамянов

16. Петко Ангелов Петков

17. Стоян Крумов Мирчев

18. Васил Петров Пачалиев

19. Иван Тотев Стоянов

Проф. д-р инж. Иван Пенчев – водач на листата в 16 МИР – Пловдив град. Ръководител катедра „Инженерна химия“ при ХТМУ. Преподавал е в Парижкия университет „Сорбоната“. Главен секретар на Партията на българските комунисти.

МИР 17 – ПЛОВДИВ област

1. Марко Христев Петров

2. Димитър Павлов Шишков

3. Кръстьо Запрянов Цветков

4. Иванка Господинова Хаджиева

5. Гошо Петров Дамянов

6. Петко Ангелов Петков

7. Иван Тотев Стоянов

8. Валерий Благоев Бръмбаров

9. Методи Иванов Спасов

10. Стоян Крумов Мирчев

11. Васил Петров Пачалиев

12. Вълю Раев Илиев

13. Христо Димитров Шишков

Марко Петров, О.р.полк. инж. – водач на листата в 17  МИР – Пловдив област. Завършил Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов. ВА „Г.С. Раковски“ - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва армия. Директор на бежански център - гр. Харманли.

МИР 18 – РАЗГРАД

1. Иван Пенчев Пенчев

2. Владимир Николаевич Жбанов

Проф. д-р инж. Иван Пенчев – водач на листата в 18  МИР – Разград. Ръководител катедра „Инженерна химия“ при ХТМУ. Преподавал е в Парижкия университет „Сорбоната“. Главен секретар на Партията на българските комунисти.

МИР 19 – РУСЕ

1. Иво Стоянов Иванов

2. Дилян Иванов Данев

3. Иван Драгомиров Михов

4. Милена Цветкова Христова

5. Илиян Димитров Игнатов

6. Юлиан Ангелов Шопов

7. Тодор Трифонов Чубуров

8. Стефан Атанасов Бабачев

9. Дарина Петрова Занева

10. Камен Николов Колев

11. Галина Петкова Йорданова

12. Лъчезар Иванов Лунчев

13. Ивелина Стефанова Керчева

14. Марин Иванов Георгиев

Иво Иванов, водач на листата в 19 МИР – Русе.  Завършил СПТУ по Автотранспорт „Дянко Стефанов“. Работи в транспортна фирма по специалността си.

МИР 20 – СИЛИСТРА

1. Валентин Груев Григоров

2. Петър Георгиев Георгиев

3. Владимир Любенов Стойнев

4. Никола Стойчев Николов

Валентин Григоров – водач на листата в 20 МИР – Силистра. Има висше техническо образование – Национален технически университет ХПИ – Харков.  Главен секретар на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 21 – СЛИВЕН

1. Владимир Цеков Христов

2. Дамян Атанасов Начев

3. Васил Йорданов Ангелов

4. Василка Димитрова Петрова

5. Васил Христов Узунов

6. Петър Тодоров Чолаков

7. Митко Алексиев Митев

8. Димитър Славов Димитров

Владимир Христов – водач на листата в 21 МИР – Сливен. С висше икономическо образование. Председател на ЦК на БКП.

МИР 22 – Смолян

1. Петър Георгиев Георгиев

2. Калин Викторов Божков

3. Тотка Димитрова Конова

4. Стоян Валентинов Цековски

Петър Георгиев – водач на листата в 22 МИР – Смолян. Магистър по „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Първи вицепрезидент на световна шампионска лига по футбол за хора с ограничени възможности „Равни възможности“. Член на ИБ на НПС на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Национален координатор за Североизточен регион.

МИР 23 – СОФИЯ град

1. Александър Димитров Паунов

2. Румен Николов Георгиев

3. Галина Вескова Николова

4. Радослав Петров Пешлеевски

5. Красимир Георгиев Кузманов

6. Калин Недев Еников

7. Юлиана Веселинова Матеева

8. Владимир Николов Жиянски

9. Виктория Добромирова Добрева

10. Стоян Маринов Божков

11. Тодор Атанасов Кънев

12. Людмил Александров Костадинов

13. Румен Иванов Ерменков

14. Милчо Петков Александров

15. Христо Йотов Йотов

16. Любомир Славов Георгиев

17. Милка Кирилова Петрова

18. Анка Пенева Ганчева

19. Богомил Върбанов Върбанов

20. Росен Фидосиев Риджолски

21. Пламен Йорданов Пеев

22. Веско Иванов Паунов

Александър Паунов – водач на листата в 23 МИР – София град, български икономист и политик от Комунистическата партия на България. Първи секретар на ЦК на Комунистическата партия на България. Народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в XXXIX, XL, XLII и XLIV Народно събрание. Зам.-председател на ПГ на КБ в XL НС.

МИР 24 – СОФИЯ град

1. Румен Николов Георгиев

2. Спас Владимиров Спасов

3. Александър Димитров Паунов

4. Елен Иванова Янкова

5. Болеслав Марков Павлов

6. Донка Иванова Александрова-Бубняк

7. Калин Недев Еников

8. Анна Пламенова Димитрова

9. Пламен Йотов Братанов

10. Добриян Симеонов Малинов

11. Никола Стойчев Николов

12. Максим Александров Тополов

13. Любомир Петров Любомиров

14. Виктория Добромирова Добрева

15. Любомир Славов Георгиев

16. Донка Йотова Братанова

17. Ана Райчева Димчева

18. Тодор Атанасов Кънев

20. Владимир Николов Жиянски

21. Румяна Георгиева Райнова

22. Йото Борисов Йотов

23. Веселин Митков Иванов

24. Веселин Димитров Панов

25. Валери Николов Маршалов

Румен Георгиев – водач на листата в 24 МИР – София град. Завършил УНСС, Маркетинг и мениджмънт, магистър; Аграрен Университет – полевъдство, Лесотехнически Университет – Растителна защита – магистър. Общински съветник СОС – 2011-2015 г., Народен представител в 44 и 45 Народно събрание, член на Комисията по Земеделие и храни и Комисията по околна среда и води. Зам. кмет район „Красно село“ - 2023 г. Председател на градските организации на Национално движение Русофили и Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 25 – СОФИЯ град

1. Николай Симеонов Малинов

2. Ивайло Любенов Иванов

3. Радко Любенов Ханджиев

4. Радослав Петров Пешлеевски

5. Ивайло Стефанов Маринов

6. Добриян Симеонов Малинов

7. Никола Асенов Бенчев

8. Донка Иванова Александрова-Бубняк

9. Анна Пламенова Димитрова

10. Димка Василева Попстоянова

11. Асен Денков Асенов

12. Богомил Върбанов Върбанов

13. Светлана Георгиева Димитрова

14. Правда Димова Цанкова-Кънева

15. Анка Пенева Ганчева

16. Мария Методиева Александрова

17. Веселин Стоянов Веселинов

18. Румяна Георгиева Райнова

19. Ивелина Валентинова Ахмед

20. Безат Безат Ахмед

21. Веселин Димитров Панов

22. Ваня Атанасова Георгиева

23. Пламен Стефанов Петров

24. Стефан Ненов Панчев

25. Румен Стоянов Йорданов

Николай Малинов – водач на листата в 25 МИР –  София град. Висше образование, специалност „История“. Избран за генерален секретар на Международното движение на русофилите на конгрес в гр. Москва, Руската федерация, от делегати от 77 страни, от 5 континента. Председател на НД „Русофили“, почетен председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 26 – СОФИЯ област

1. Радко Любенов Ханджиев

2. Веско Иванов Паунов

3. Стоян Маринов Божков

4. Ивайло Стефанов Маринов

5. Болеслав Марков Павлов

6. Правда Димова Цанкова - Кънева

7. Мария Методиева Александрова

8. Николай Марианов Николов

9. Милчо Петков Александров

10. Станислав Асенов Асенов

11. Валери Борисов Павлов

12. Атанас Стефанов Петров

13. Иван Иванов Кънчев

Радко Ханджиев, водач на листата в 26 МИР – София област. Научен работник, доктор по история. Председател на правозащитната неправителствена организация Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“, член на НС на ППРВО.

МИР 27 – СТАРА ЗАГОРА

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Михаил Минчев Минчев

3. Милен Петров Петров

4. Йорданка Димитрова Петкова

5. Красимир Минков Ботев

6. Кольо Пенев Бобчев

7. Анелия Атанасова Ваклинова

8. Деян Пейчев Гутев

9. Гочо Димов Жеков

10. Стоил Сребрев Авуски

11. Петър Господинов Петров

12. Румен Георгиев Стамов

13. Юлиана Веселинова Матеева

Д-р Атанас Панчев - водач на листата в 27  МИР – Стара Загора. Роден е през 1965 г. Има висше образование по специалността “Право”. Работи като адвокат към САК. Магистър и доктор по “Защита на културно-историческото наследство”. Член на Председателството на гражданско обединение “Свети Георги Софийски”. Избран за посланик на мира на Международна лидерска конференция в гр. Сеул, Южна Корея на 7.04.2008 г. Председател на предизборния щаб на Коалиция „Неутрална България“.

МИР 28 – ТЪРГОВИЩЕ

1. Валентин Груев Григоров

2. Азис Азизов Мехмедов

3. Безат Безат Ахмед

4. Пламен Стефанов Петров

5. Атанас Стефанов Петров

6. Веселин Стоянов Веселинов

Валентин Григоров – водач на листата в 28 МИР – Търговище. Има висше техническо образование – Национален технически университет ХПИ – Харков.  Главен секретар на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

МИР 29 – ХАСКОВО

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Йорданка Димитрова Петкова

3. Станислав Василев Добчев

4. Ваня Атанасова Георгиева

5. Димитър Славов Димитров

6. Веселин Митков Иванов

Атанас Панчев - водач на листата в 29  МИР – Хасково. Роден е през 1965 г. Има висше образование по специалността „Право”. Работи като адвокат към САК. Магистър и доктор по „Защита на културно-историческото наследство”. Член на Председателството на гражданско обединение „Свети Георги Софийски”. Избран за посланик на мира на Международна лидерска конференция в гр. Сеул, Южна Корея на 7.04.2008 г. Председател на предизборния щаб на Коалиция „Неутрална България“.

МИР 30 – ШУМЕН

1. Ивайло Петров Иванов

2. Петър Иванов Синджирлиев

3. Корнелия Тодорова Цонева

4. Любомир Здравков Пашов

5. Мирослав Николаев Кацаров

6. Илиян Димитров Янакиев

Проф. д-р Ивайло Петров, водач на листата в 30 МИР – Шумен. Роден  през 1948 година в с. Горно Пещене, Врачански окръг. Завършил СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал „Руска литература на ХХ век” в Ленинградския университет - Русия. С второ висше образование специалност „Теология“. Преподавал в Шуменския университет,  Великотърновския университет, в Пловдивския университет и неговия филиал в Кърджали.  Директор на издателство „Аксиос” и на издателството на Международния съюз на писателите „Св. Св. Кирил и Методий”.

МИР 31 - ЯМБОЛ

1. Женя Димитрова Илиева

2. Мариян Димитров Манолов

3. Пламен Иванов Петков

4. Красимир Иванов Цветков

5. Димитър Стефанов Бояджиев

6. Димитрина Росенова Петрова

7. Румен Димов Проданов

8. Трани Стоянов Транев

Женя Илиева – водач на листата в 31 МИР – Ямбол. Председател на НД „Русофили“ – Бургас област, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ – Бургас, национален координатор на ППРВО за Югоизточен район, секретар на ИБ на ППРВО.

Статията е прочетена 1768 пъти
Назад към брой 214Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024