Неутрална България поиска страната ни да излезе от НАТО в брой 212

Неутрална България поиска страната ни да излезе от НАТО
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

На 18 март тази година съвсем официално изтича договорът на България с НАТО. В устава на организацията се отбелязва, че след изтичане на 20 години  от влизането на Договора в сила, всяка от държавите може да престане да бъде страна по него, след като подаде едногодишно предизвестие и информира официално САЩ. България стана член на НАТО през 2004 година.

В тази връзка коалиция „Неутрална България” внесе в деловодството на парламента официално искане за излизане на страната ни от НАТО. Предложението е заведено в Народното събрание с входящ номер ПГ-49-423-00-8 от 15 март.

В своите мотиви вносителите отбелязват, че дейността на НАТО е в остро противоречие със собствения устав на организацията. В член 1 на този документ се казва, че целта на съюза на първо място е да уреди с мирни средства всеки международен спор, в който се окажат въвлечени и да се въздържат от употреба на сила по какъвто и да е начин.

Експозето продължава с припомнянето на думите  на първия генерален секретар на НАТО барон Хастингс Лайънел Исмей, който формулира съвсем различни цели: „Русия извън (Eвропа), американците – вътре, а германците – на колене“.

„Не само общоизвестен, но и документиран е фактът, че НАТО е военен и репресивен апарат на САЩ, не и на равнопоставени със САЩ държави-членове, но и финансиран не само от САЩ, но и от държавите, държани в подчинение“, се казва още в мотивите и се припомня, че както присъединяването, така и напускането на организацията се администрира единствено и само от САЩ.

„В наши дни членството на Република България в НАТО е не само вредно, но и все по-опасно“, категорични са от „Неутрална България“.

Като аргументи за това от коалицията дават включването на страната ни в инициативата „Триморие“, в противоречащите на международното право опити на САЩ за едностранно овладяване на Черно море и за всестранното подпомагане на една страна, която участва във военен конфликт. „Всичко това превръща Република България в съучастник във военни конфликти, което не хармонира с българските национални интереси“, са казва още в мотивите на вносителите. „Да се превръща България в мишена на военните противници на НАТО не е в българския национален интерес“, убедени са от „Неутрална България“.

Въз основа на техните аргументи те предлагат на народните представители да гласуват денонсиране на договора на България с НАТО, приет през 2004 г. и официално да уведомят САЩ за това.

Коалиция „Неутрална България” е съюз между партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, Българската комунистическа партия, Комунистическа партия на България, Партия на българските комунисти, партия „Нова сила“.

Статията е прочетена 997 пъти
Назад към брой 212Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024