Зародишите-кванти - връзката ни с Първоизвора в брой 3

Зародишите-кванти - връзката ни с Първоизвора
Категория: Сърцето, душата
Всички сме квантови воини и нашето оръжие е просветеният ум и будното сърце

Всичко в космоса и в нашия свят е проникнато от Духа, носещ квантите, зародишите на живота, дошли от Слънцето, което е една Микровселена в рамките на Макровселената. Тези зараждащи живота микроцивилизации около звездите в Библията и в Корана са наречени Светия Дух. Всички зародиши-Духове се преселват във всеки един последен биологичен вид и така оставят стария вид без технологии и информация за развитие. Така изчезват едни видове и се появяват нови. Сега настъпва един такъв историческият момент за проявление на новия вид Хомо Галактикус, а Хомо Сапиенс ще остане поредното животно без духове-зародиши, без развитие, без логическо мислене. Затова, ако новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще загине от безпросветни катаклизми... Затова повечето нови хора трябва да осъзнаят, че са всъщност едни квантови воини. Така както заявява за себе си канадският мислител, писател и лектор, автор на световния бестселър „Подсъзнанието може всичко‛ – Джон Кехоу. Аз съм квантов воин, казва той за себе си, което означава доверие в своите възможности за вътрешна промяна, която после ще се реализира и в света около нас. Неслучайно и една от главите в новата му книга „Квантово време“ ще се казва „Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят“, която ще излезе у нас през втората половина на годината. Тя ще разглежда доказателството за квантова реалност, а именно, че нещата се случват по едно и също време. Айнщайн също е знаел, че минало, настояще и бъдеще се случват в един и същ момент, но тъй като живеем в двуизмерния свят на време и пространство, ни се струва, че нещата се случват в линейна последователност. Но времето, казва Кехоу, не е абсолютна величина и то се забавя, когато нещата се случват със скоростта на светлината, както се случва сега.
Аз се лекувам в бъдещето, казва той, връщам се в миналото и му влияя. Всички можем да го правим, защото сме квантови воини. Можем много повече, отколкото се виждаме и в най-смелите си представи! И то благодарение на това, че сме атлети в съзнанието си. Макар това и да означава, че можем да поддържаме и градивната, и деструктивната мисъл еднакво силни. Оръжията на квантовия воин са просветеният ум и будното сърце, твърди Джон Кехоу. Не е достатъчно само да знаем, но и да усетим себе си, да усетим Земята, да усетим мъдростта. Когато събудим сърцето си и го научим да усеща дълбоко, тогава разбираме връзката си с всичко останало. Защото най-напред човек трябва да изгради връзки и отношения със самия себе си – с тялото си, ума си, подсъзнанието, сърцето, душата, а така се гради връзката и със самия живот и с всеки един човек.
Така осъзнаваме, че сме част от Цялото, че сме в единение с всичко останало в него. И тогава това цяло спира да е философско понятие, защото ние го чувстваме, усещаме в цялата му пълнота.
В новата си книга Кехоу обединява четирите „елемента“ на човека – ума, тялото, подсъзнанието и душата, защото те са създадени, за да съществуват в хармония. А ние обикновено отделяме много време за съзнанието си, повече върху чувствата, усещанията, инстинктите, мъдростта на тялото.
Но можем спокойно да използваме подсъзнанието си, за да създаваме реалност. Защото то не прави разлика между реално и въображаемо.
И тъй като вече се усеща един силно изразен процес на еволюция на човешкото съзнание, вече е дошло време да се говори за възможностите на духовността, за които още Исус е говорил: „Не знаете, че вие сте божествени същества. Това, което аз мога да правя, можете и вие. Можете и повече, защото имате връзка с Баща Ми“. И всичкото това става чрез безкрайно малките „порции“ светлина, наричани кванти, духовни зародиши, проникващи целия пространствено-времеви континеуум. Чрез онези енергийни еманации кондензирана светлина, които са изграждали съзнанието дори и преди големия взрив.
Последните открития на науката в областта на лъчите "X" на радиоелектрическите вълни, на космическите и други видове лъчи дойдоха да потвърдят схващането, че съществува неразривна връзка между светлината и механичната енергия. Че тя, последната, не е нищо друго, освен кондензирана светлина. Айнщайн установи, че всяка светлина представлява поток от фотони, светлинни кванти, което беше и експериментално доказано. Бе установена и изчислена и енергията им. Тя се увеличава с намаляване на дължината на вълната. Материята може да премине във фотон, като отдели известно количество енергия, и обратно - при разбиването на материята, на атома, се освобождава енергия. По този начин фотоните добиват характер на материални частици. Едно от доказателствата за преминаване на съществото във фотони е изпускането на светлина от атомите, което е в зависимост от възбуждането им. За увеличаване на възбуждането на атомите е необходимо те да погълнат определено количество кинетична енергия и обратното, при намаляване на възбуждането им до нормалното равнище, се излъчват светлинни кванти.
Подобни лъчеизпускания имат и растенията, и животните, и хората. Всичко се къпе в океан от светлини и еманации с различна дължина на вълните. Живата клетка базира живота си върху своето ядро, което изпуска светлинни клетъчни радиации, които идват много отдалече, от космичните вълни. Атмосферата, в която живеем, е изпълнена с множество радиации от познати и непознати източници и с различни дължини на вълните. А слънчевата светлина е само една от тези радиации, тя заема само една малка част от цялата тази гама на вибрации, чийто източник вероятно е слънцето, а може би и други звезди от Галактиката и отвъд нейните граници. Приливите и отливите, причинявани от комбинираното действие на Луната и слънцето, не доказват ли също, че най-голямата механична работа има звезден произход. Защо тогава Земята да не възприема радиациите, изпускани от далечни звезди, и множеството радиации с различна дължина на вълните, кръстосващи се в земната атмосфера да не идват от междупланетното пространство? Подобни лъчеизпускания идват от всички същества и тия радиации играят огромна роля във всички жизнени процеси. А болестите не са друго, освен едно изменение на радиациите в организма.
В тази посока предстоят много съществени промени. Биосферата ни ще се отвори за екстремното въздействие на Космоса, ще изчезне озоновият слой около Земята, нейната кора ще се уплътни. Оцеляването на планетата ни ще се осъществява в условията на жестока радиация, единствено способна да обнови природните условия. И в шестата цивилизация ще преминат само успешно преминалите космическите мутации хора.
Апокалипсисът ще означава тотално пречистване и преобразуване, началото на Новата ера. Защото, както е напомнял Исус, „нищо нечисто няма да влезе в Царството Божие“. Ние можем да помогнем на този процес, като започнем веднага своето прочистване и с вяра и упование преодоляваме трудностите, които ни очакват. Както и да започнем незабавно да изграждаме новия си духовен потенциал, да издигаме вибрациите си в съответствие с тези, при които ще се наложи да живеем в новата бъдеща среда. И тъй като всичко в нашата вселена работи в съответствие със законите на електромагнитната и холографската проекция, и нашето обкръжение и хората около нас ще са проекции на нашата собствена енергия, е много важно какви мисли, чувства и ситуации ще привличаме по магнитен път. И какви ДНК-структури ще проектират нашите вярвания, за да създадем физическата реалност, която искаме и заслужаваме.
Статията е прочетена 1248 пъти
Назад към брой 3Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024