Свързващият креатив във външните реклами в брой 206

Свързващият креатив във външните реклами
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Значението на външната реклама

Безспорно това е едно от най-важните маркетингови общувания, което е от значение както за рекламния, така и за печатарския бизнес.

Причините за това са, че външната реклама:

• акумулира немалка част от рекламните бюджети;

• е важна част както от всяка рекламна кампания, така и от интегрираните маркетингови комуникации на съответния продукт;

• се осъществява в много и различни форми, което я прави универсална и незаменима в ред случаи;

• е с не по-малко творчески заряд от останалите реклами и други маркетингови комуникации;

• както и останалите маркетингови общувания, може да се дигитализира и да става интерактивна, и т.н.

Свързващата креативност на аутдора

Синтаксисът е филологическата наука, която изследва свързванията в изреченията. Вероятно някои от четящите тази статия имат лоши спомени в това отношение. Учителките по български са им щавили ушите, защото не са различавали подлога от допълнението и сказуемото от сказуемното определение.

Всъщност тази наука е значително по-интересна. Просто трябва я интерпретираме от гледната точка на свързванията изобщо, а не само на структурата на изречението. Свързваме всичко – доматите със сиренцето в салатата; салатата с ракийката на трапезата; свързваме се по „специфичен“ начин и с прекрасни представител(к)и на другия пол и т.н.

Благодарение на синтактичните принципи рекламистите създават потресаващ креатив. Той вдига продажбите, а от това са доволни и печатарите.

Може да открием творческите аспекти на свързванията в три насоки – връзките:

• в самите аутдори;

• между два и повече аутдора;

• между външните реклами и обкръжаващата ги среда.

Свързванията между аутдорите

Можем да подредим свързаните аутдори в две основни групи:

• „естествено” свързани;

• контрапунктово свързани.

1. „Естествено” свързани аутдори

В случая действието от едната реклама по естествен и логичен начин преминава във втората.

2. Контрапунктово свързани аутдори

Контрапунктът (контрастът) е стилова фигура. При нея създаваме хомогенни текстове, като съединяваме неща с противоположни значения.

Идеята е ясна – вместо да сме невежи, е по-добре да четем. Така рекламистите са противопоставили по оригинален начин невежеството на знанието.

3. Свързванията на външната реклама с обкръжаващата я действителност

При този подход рекламистите мислят още по-напрегнато. Причината е, че те трябва да се съобразяват не само със самите реклами, а и със заобикалящите ги артефакти и природни обекти.

Най-често интегрираме рекламите с различните артефакти.

Заключение

Живеем в трудни времена. Печатарският и свързаният с него рекламен бизнес закъсват непрекъснато. Някои се жалват и потъват, а други успяват да оцелеят.

Спасителен пояс в това отношение ни дава и външната реклама. Тя не е само набор от печатници и билбордове. Много важен е творческият потенциал на рекламистите и на печатарите. От тяхната прецизна и креативна работа зависят в немалка степен позитивните решения на рекламодателите.

Източник: списание Полиграфия
Предоставено от Аутдор Медиа Тийм

Статията е прочетена 728 пъти
Назад към брой 206Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024