МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност на НДР със Сдружение „Бесарабски приятели“ в брой 196

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност на НДР със Сдружение „Бесарабски приятели“
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

На 17.11.2022 г., водени от стремежа за обединяване на българската нация и постигане на всестранен напредък на България, в гр. София се сключи Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност, между: Национално Движение Русофили, представлявано от Николай Малинов – председател на Националния съвет на Движението и Сдружение „Бесарабски приятели“, представлявано от Валери Делибалтов – председател на Управителния съвет.

Страните декларираха своята воля и ангажираност да обединят усилията си за осъществяване на сътрудничество за постигане на по-високо ниво на взаимно опознаване и интеграция на компактните български общности зад граница и българското общество.

Страните се споразумяха да си сътрудничат в следните области:

1. Съвместно организиране на различни масови инициативи, посветени на взаимното опознаване на българите, живеещи в и извън България – събори, фестивали, спортни мероприятие, екскурзии, регионални срещи и др.

2. Организиране на различни културни прояви: художествени, етнографски и фотоизложби, документални и художествени прожекции, творчески срещи, концерти – от и в компактни български общности, други мероприятия в духовната сфера.

3. Съдействие за изграждане и поддържане на връзки и взаимодействия с академични среди и научни институции и организации в България, Украйна, Молдова, Русия и др., с цел опазване и обогатяване на културните традиции, разработване на съвместни изследователски проекти и научни експедиции, развитие на музейното и библиотечното дело и др.

4. Подкрепа на българските училища извън България при изучаването на българската история, език и литература. Оказване на съдействие на ученици и студенти за обучение в български специализирани средни училища и висши учебни заведения.

5. Съдействие за включване в програмите на българските училища на теми, предмети и инициативи, свързани със запознаване на младите хора с историята, културата, традициите и достиженията на българската диаспора по света.

Статията е прочетена 796 пъти
Назад към брой 196Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024