Сакралното българско Слово и неговата окултна сила в брой 150

Сакралното българско Слово и неговата окултна сила
Категория: Сърцето, душата

Скъпи приятели и почитатели на Словото на Учителя Петър Дънов, ще ви припомня някои факти от думите Му, които вие добре познавате, но не и навързани в логична последователност, която сега ще ви изложа.

Вземайки космическите данни, които Учителят изнася, виждаме, че Господ, чрез Святата Небесна Йерархия извършва формиране, контрол, стимулиране и въздигане на звездни системи и цивилизациите върху тях при „100 милиона слънчеви системи в нашата Вселена”. (т. „Двата природни метода” , Н.Б. VІ г., с. 207)

„Това са КУЛТУРИ, КУЛТУРИ, КУЛТУРИ, това са същества, Йерархии”, както казва той. И от тази невероятна с мащабите си космична висота, Господ насочва вниманието си към нашата Слънчева система – една прашинка сред другите 100 милиона слънчеви системи. И не само това, от Слънчевата ни система Той избира нашата планета Земя – атомче от прашинката, а от нея избира нашата малка България – електронче от атома, като я подготвя от 5400 години за момента, когато може да даде Словото си на българския народ. Това е невероятна привилегия, чест и слава за българите! Такава слава, каквато не сме мечтали и не сме имали за цялата си многовековна история – ето друг факт, който убягва от полезрението на историци, лингвисти, философи, богослови, физици, астрономи, психолози, политици, юристи и редови учители. Никой от тях досега не е осъзнал този уникален избор, този върховен късмет за народа ни! Защо? Коя е причината за подобен избор?  И тук на помощ ни идва Боян Боев, който в разговор с Учителя е записал думите му:

„Водихме разговори с Щайнер, който ми каза:  –  Учителю, чудя се как можете в толкова малко и обикновени слова, в един обикновен човешки език, да изразите такива велики идеи и истини? Казвам:  – Само че този език не е обикновен език. ТОЗИ ЕЗИК Е НАЙ-ТОЧНИЯТ ЕЗИК НА ЗЕМЯТА и единствено с него могат да се предадат окултните истини! Затова се родих и дойдох в българския народ, защото той е НАЙ-СТАРИЯТ ОКУЛТЕН НАРОД НА ЗЕМЯТА!” (Изгревът, т. 1, с. 248)

Виждаме, че българският език печели на „кастинга”, проведен от Господ измежду стотиците други човешки езици да бъде носител на новото Божие Слово, дадено на човечеството в епохата на Водолея. Българският език е достатъчно окултен, фин, свещен, да оправдае доверието на Небесната Йерархия на светлината! Окултен език е този, който притежава речников фонд за предаване на трансцендентални истини, невидими явления, свръхсетивни усещания, скрити, тайнствени действия от невидимия свят.

Преди да се възгордеем, нека се запитаме кой български език се вписва в тази номинация:

Старобългарският език от Х – ХVІІІ век?

Новобългарският език от края на ХІХ и началото на ХХ век?

Съвременният български език от средата на ХХ и ХХІ век? 

Ето тук е проблемът, драги приятели: не знаем кой български  

език е свещен. Не знаем, че има три български езика, които претендират за титлата „свещен”. Дали може и трите да са свещени? Старобългарският език до голяма степен се покрива с черковно-славянския език, на който е написана черковно-славянската Библия. Тя достойно е предавала библейските послания, била е първият свещен духовен български език, но Светият Дух не е дал новото слово на този стар език. Светият Дух на Истината е диктувал Божието Слово на новобългарски език, който в историята на езика ни има по-широки граници. Аз умишлено съм ги стеснил, очертавайки само периода на даване на Словото Божие. Този период също има езикови нюанси: например новобългарският език, на който е написана Цариградската българска Библия от 1871 г. съществено се различава от четвъртото издание на тази Библия – Виена, 1885 г., и още по-съществено от Библейското издание от 1912 година. Но личната Библия на Учителя Петър Дънов е от 1885 г. Този факт говори за предпочитанието на Небесната Йерархия – коя е най-точната езиково и енергийно най-силната редакция на Библията, с която е трябвало да работи новият Миров Учител. На този език Светият Дух е диктувал на Петър Дънов най-силните и най-важните молитви в периода 1900 – 1906 години.

Днес усилено се настоява Словото на Учителя Беинса Дуно да се печата на съвременен български език. Да – практично и удобно е за четене, но така ще получим само половината от силата на Небесното Слово! Защо? Защото съвременният ни език е най-малко достоен за титлата „свещен”. В окултно отношение той е най-беден, същевременно е най-богат в технологично отношение. Вярно е, че българският език в началото на ХХІ век е с десеторно по-богат речников фонд от езика ни преди два века, но това не означава, че е станал по-духовен, че може да предаде мислите на Ангелите за човешкото спасение, благоденствие, извисяване и възкресение!

Как смятате, може ли съвременната българска лексика от рода: ексклузивен, ризорт, бартер, лидер, тийнейджър, сървайвър, кастинг, интралогистика, иновации, преференции, номинации, импланти, аксесоари, сертификат, супервизия, спайдермен, лицензиране, вайбър чат, биткойн, уебсайт, дистрибутор, туроператор, мениджър, лайф коуч, онлайн, трилър, екшън, хайлайф, джендър индентичност, гей активизъм и хиляди други подобни, да отрази висшата духовност, с която Ангелският свят ни поучава за духовното ни усъвършенстване? Абсурдно!

Да българският език се развива и ще продължава да се развива в бъдеще, но как? В каква посока? В момента българският език се латинизира, обогатява се с термини от английски, немски, френски и италиански езици в сферата на технологиите, шоубизнеса, компютрите, психологията и бизнес отношенията. Така нашият език става много богат, но в светска посока, в бизнес посока и след 100 години ще бъде един светски, европейски бизнес език без никаква духовност. И днес думи като: въздигам, възлизам, възлюбвам, възхвалявам, възтържествувам, озарявам, благоволявам, възкресявам, окрилявам, уповавам, възпея, прославям, превъзмогвам, избавям, въдворявам, уяквам, подвизавам, ухищрения, прозябвам, възродявам, възвисявам, възвещавам, възрастявам, възсиявам, дохождам, пребъдвам, съсъд, уд,  виделина, изцеление, повеление, моление, начатък, здравие и пр. звучат като архаизми, които редица именити издателства веднага редактират, защото не били актуални. Защото младите нямало да разберат Словото на Учителя. Вярно ли е?

Първо, истината е точно обратна: без тези думи Словото на Учителя няма да бъде разбрано и осмислено! Защото само с тази привидно „архаична” лексика „могат да се предадат окултните истини”, както казва самият Миров Учител. Точно такива думи съставят ядрото на окултния български език. Например: „въздигам” означава издигам на духовно , невидимо ниво; „възлюбвам” – любя с душата си, за разлика от „обичам” със сърцето си;  „възхвалявам” – хваля на ментално ниво; „възтържествувам” – тържествувам на астрално, ментално, причинно и будическо ниво; „възпея” – пея на астрално ниво, пея с душата си; „възвисявам” – извисявам на астрално ниво; „възрастявам” – растеж в духовния свят; „прозябвам” – разцъфтявам и се развивам на духовно ниво; „виделина” – астрална светлина, която се усеща и вижда в съзнанието; „здравие” – духовно здраве, свързано с чистотата в мисли, чувства и действия, светлина в душите, пълнота в сърцата и сила на духа; и стотици други подобни.

Второ, това, както виждате, не са светски, а окултни думи, тях ги е диктувал самия Свети Дух на Учителя! Може ли някой да се осмелява да редактира Светия Дух? Може да коригираш, редактираш думите на който и да е лектор, проповедник, професор и изследовател, но да изменяш думите на Светия Дух е престъпление!

                Трето, автентичното Слово Божие е предадено в новобългарски езиков вариант със специални старобългарски гласни – идеограми: ѣ  и ЬІ (е-двойно и еры). Те концентрират в себе си „страшни окултни сили”! В действителност всички гласни съдържат подобни сили, но гласните „а”, „у” и тези две идеограми – най-вече. (виж Вангелов, П. „Значение, История и сила на Цариградската българска Библия от 1871 г., с. 34) 

- „ѣ (е-двойно) е знамето на Славянството. Той е кардинален космически знак, печатът на Славянството в скрижалите на Бога.    

- ѣ (е-двойно) е създадена от числата 1 и 7. Тя е сатурнов знак, образуван от съвпада на Сатурн и Слънцето. Действа поразяващо като светкавица и мълния във времето и пространството, върху живота на Земята.   ѣ (е-двойно) е знамението на Ангел Елохил, който е ръководител на България и на целокупното Славянство. Това е звездата, която държи в десницата си и от която излиза Сила и Мощ от Небето и раздава Светлина за Земята...” (цит. Вергилий Кръстев, по Учителя П. Дънов.)

Когато Словото на Учителя се лиши от тези идеограми и лексически единици, то става слабо, непълно, ощетено. Истинските окултисти никога няма да се лишат от тях!

Мислите ли, че Светия Дух, който вижда и знае всичко в миналото и бъдещето, не е знаел за днешното състояние на езика ни? И ако е считал, че съвременният български език е достатъчно сакрален, защо не е дал новото Божие слово в началото на ХХІ век, а не в началото на ХХ век? Защото знае, че днес езикът ни е загубил голяма част от своята духовна дълбочина, изказ и сила.

Освен това не е без значение дали Словото Божие ще се даде на 5400-ната година от подготовката на българите, или 5500-ната. Числото 5400 е завършен цикъл, защото дава девятка (5+4). И когато ние сме завършен цикъл от своята духовна подготовка, тогава идва и Словото! И този цикъл от 5400 години завършва в края на ХІХ век.

Следователно, българският език в края на ХІХ  и началото на ХХ век не е архаичен, а духовен! След като чрез него се изразява Светият Дух, ТОЙ СТАВА ДУХОВНИЯТ ЕЗИК на българите. А днешният е светски език на българите. Този факт не е упрек, не е трагедия за българската култура. В много езици съществува подобна двойственост: латинският е духовният език, а италианският – светският език на италианците; арамейският език, на който е говорил Иисус Христос, е духовният език, а съвременният иврит е светският език на евреите.

Виждате от историята, че Божият Син – Иисус Христос поднася Божието Слово на духовния арамейски език. По същата причина и Мировият Учител Беинса Дуно предава на българите и света новото Божие Слово на духовният новобългарски език от края на ХІХ и началото на ХХ век. Езикът на Учителя е СВЕЩЕН! Той е съвсем различен от днешният език. Оттук произтичат два извода:

Първо, когато преди 8 – 9 десетилетия са питали Учителя как да контактуват с чужденците, как да им преведат Словото му на техен език, Учителят казва:

„Ще контактувате, когато чужденците научат български език и четат Словото ми на български. ДРУГ НАЧИН НЯМА! Този път ТЕ ЩЕ УЧАТ БЪЛГАРСКИ! Това е решение на Небето! Българският език в бъдеще ще бъде езика, който ще изучават ВСИЧКИ НАРОДИ по света, за да могат да четат в оригинал Словото на Бога!

...Аз съм дошъл за българите и за българският народ. Словото на Бога днес се предава чрез български език. Това е решение на Бога, а не мое! И аз не мога да променя и не искам да променям нито на йота Волята на Бога. Всемировият Учител е дошъл между българите и предава Словото на Всемирното Велико Бяло Братство на български!” (Изгревът, т. І, с. 304)

Следователно, когато Учителят казва, че в бъдеще всички народи ще изучават български език, не е визирал бъдещия български бизнес  език, а ДУХОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, на който е говорил Светият Дух в началото на ХХ век!

Второ, не трябва да забравяме, че вече България притежава ДУХОВЕН ЕЗИК и е наша отговорност да предадем на бъдещите поколения този ДУХОВЕН ЕЗИК в автентичен вид с духовната си лексика и гласни – идеограми! По този начин целият свят ще знае кой е точно българският език, който трябва да изучават, „за да четат в оригинал Словото на Бога.”

Завършвам с думите на Учителя: „Слушам често да цитират думите ми и намирам, че са много преувеличени. Смисълът на думите ми е изцяло изменен! Всяко нещо, което се превежда има съвсем друго значение от онова,  което е вложено в него. Всеки пример, който съм дал, е метод за изправяне на известна погрешка. Разбиране е нужно на човека!” („Ликвидация на века”, у. с. VІІ г. 1 т., С.,1998 г., с. 219)

„Не изопачавайте ИСТИНАТА! Не изопачавайте и моите думи! Не лъжете в мое име, не позволявам това! Помнете: Който лъже в мое име, нищо няма да остане от него! – Тъй каза Учителят! Десет пъти проверете това, което съм казал, но не лъжете в мое име! НЕ ЛЪЖЕТЕ В ИМЕТО БОЖИЕ!” („Абсолютна Истина”, у.с. 1 г. С., 1949, с. 7)

Статията е прочетена 1427 пъти
Назад към брой 150Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024