Квантовият преход - частица от едно енергийно ниво преминава на друго в брой 130

Квантовият преход - частица от едно енергийно ниво преминава на друго
Категория: Сърцето, душата

Промяната на водородния атом води до формирането на съвсем нови същности, структури и явления

Пророкуваният многократно квантов преход за 2012 година, все пак, се състоя. Но не на очакваното видимо ниво, а първо на атомно, на вибрационно и кристално. А сега продължава и в по-видимата част на материята.

Отдавна вече е ясно, че през януари 2013 е приключил 10-годишен небесен процес- експеримент. Атомните физици забелязали, че едноатомната форма на водорода - най-разпространеното химично вещество, формиращо около 75% от масата на Вселената, докато пулсирала, ту се смалявала, ту отново възстановявала обичайните си размери, но после получила нова стойност. Оказало се, че частицата на водородния протон се е смалила с 4%. Покрай това се променило и всичко друго - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. Това „повлякло” след себе си промяна на цялата органика, състояща се изцяло от водород. Променила се плътността на материята.

След протона се променили и останалите частици, смятаната за неизменна ядрена физика, придобила съвсем друг, непознат вид. Действащите до 2013 г. физически закони изведнъж престанали да работят, защото плътността на материята намаляла, казва биофизикът Валентина Миронова, работила в космически център.

Учените по цял свят се сплотили и свършили огромна изследователска работа, забравяйки разприте по между си. Около 10 института по ядрена физика  препокрили резултатите си за новата величина на атома на водорода. Астрофизиците потвърдили и  многомерността на нашето пространство, което вече било в друго измерение.

Всъщност, това бил и т.н. квантов преход – частица от едно енергийно ниво преминава на друго и започва да се държи като неутронна звезда – от голяма, става по-малка. Все едно, че вече живеем на друга планета, затова всички закони заработили по друг начин, а старите останали в миналото.

Времето от януари до март 2013 г. се изпълва с радикални научни открития в астрономията и астрофизиката. Немският телескоп Шпицер, много по-точен от знаменития Хабъл, открива ултрачервени  Галактики, които са 60 пъти по-ярки от обикновените. През декември 2012 г. тези Галактики не са се виждали, а през януари 2013 г. са се появили за един ден. Случило се нещо за един ден, което заставило света да се промени.

Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия, т.е. очевидни са шест октави повече. Открива ни се материя, невиждана, непроявявана до 2013 г. А физическите прибори вече я фиксират.

И още нещо - до 2013 г. учените ни плашеха, че нашата Слънчева система са движи към Черна дупка. Но колегите им от Новосибирск казали, че отиваме непредвидимо към област със съвършено непознати енергии, а черната дупка в центъра на нашата Галактика е изчезнала. Несъзнавайки какво става, учените засекретяват това откритие. Два месеца след публикациите си в сайта „Мембрана” всичко е свалено и закрито.

Сега се смята, че Черната дупка е била врата, през която сме преминали и тя се е затворила зад нас. А на мястото на Черната дупка се появил друг обект – пулсиращата звезда, не пулсар, Магнитар /научно откритие от 2014 г./. Тя разпръсквала във всички посоки течно магнитно поле, някаква субстанция, но не плазма, която е разумна и се състои от два вида гранули - малки като елементарни частици и големи  с размерите на Земята.

Магнитар първо бил чут през март 2014 г. в радиодиапазона, а през май бил и видян. Вече сме били готови да възприемем тази информация. Разбира се, че вече сме на първите етажи на Тънкия план, т.е. в „другия свят”. Че честотите и органиката вече са други, а заедно с това и нашите тела се преобразуват по свой начин. А след май 2014 г.  в един момент Магнитар започнал и да свети в син цвят.

А още през 2005 г. неврофизиолозите открили в Хипокампа на мозъка отдавна известен участък, наричан Синьо петно, но без да се знае неговото предназначение.По странно съвпадение, обаче, през лятото на 2014 г. то също започнало да свети у всички хора. Хипокампът се проектира върху точката на живота в човешкия мозък и води човека в Тънъкия план и по-нагоре. Ако присвием очи, понякога можем да видим това  ново органично тяло, този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата, защото пулсира съзвучно с Магнитар. Двете тела били свързани в единна система и с общ базов ритъм – валс, какъвто е и  базовият ритъм на Вселената, но в различно изпълнени октави. Докато октавата на Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по нова тристепенна скала.

Енергийният спектър на новия водород също е изцяло различен от спектъра на стария водород, вече е в диапазона на ултрачервения цвят и е по дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този диапазон е станал водещ, а ние възприемаме съвършено други енергийни спектри, за да можем да издигнем съзнанието си.

Сега ни предстои да опитаме по-масово, че вече, живеейки в Тънкия свят, всичко е подвластно на мисълта, всичко се материализира с нея, но когато тя добие нужната концентрация и изискуемото осъзнаване. Иначе бихме материализирали и своите кошмари, демонични видения и т.н.

В тази връзка започнаха да се проявяват и различни феномени. Досегашното златисто светене на нашите ореоли става по-меко и нежно, но и много по-здраво. Друга става и нервната ни система, не виждаме само в трето измерение – имаме други очи. През последните около 26 000 години до Прехода сме имали в очите си така нареченото „сляпо петно” /зрителният нерв, дълбоко в черепа/, закривал 3/4 от сферичното ни зрение и непозволяващ да живеем в триизмерното пространство, защото първо е било необходимо да изучим плътния план. Но сега в “другия свят” сляпото петно в очите вече се разтваря и изчезва, за да виждаме многомерността. Това е забелязано от учени от всички страни.

Тимусът също се е променил. Сега в сакралния Тимус живее пак Протей /Акаша, изначалната духовна същност и вечна мислеоснова на Вселената/ - златната структура, въплътена, насищаща новата ни нервна система, откъдето се пръска по всички наши нервни канали. Това място активира също и нашите слънчеви и лунни меридиани, които също са променени. То вече контролира и имунитета ни по нов начин, досега е бил формален, сега вече Протей следи всяка човешка мисъл, за да се научим да мислим, преди да помислим, т.е. – правилно, защото започва да се сбъдва всичко помислено.

Променя се и действието на Амигдалата, която се намира в областта на Хипокампа, част от лимбичната система, отговорна за регулиране на емоциите. Амигдалата, която до прехода беше “дом на страха” със сигнали “бий” или “бягай”, като при животните, сега се превключва на осъзнато възприятие. Тя вече се пренаписва на клетъчно ниво, със сигнали за осъзнато, разумно възприемане на ситуациите. И това се поема от новата ни органика. Нашето Висше Аз е дало разрешение за тази промяна на  текущото ни съзнание като част от божествения подарък за директно, наготово учене в новото време, за да отговаряме не само за постъпките, но и за мислите си. Признак за това разтваряне на старите пакети с невронни записи и превключване, заедно със съответната ситуация, към новите, е т.н. псевдо загуба на памет за няколко секунди, през които се изключват старите и ненужни знания, които са вече голям енергиен баласт, а на тяхно място се появяват нови – т.н. яснознание. Така че псевдо забравянето не е склероза, не е болест, а планетарен преход. И това е само първият етап.

Вече е ясно, че за всички промени в прехода на фино ниво е отговорен новият водород. Протонът на новия водород мигновено, според идващите нови небесни повели, пренастройва структурата на водата, чиято формула беше Н2О, а сега тя се колебае. Когато мислите ни са спокойни, водата приема една формула, когато съзнанието ни е активно, водата приема свойствата на друга формула. И тези бързи промени, в рамките на секунди, променят цялата биохимия, метаболизма на клетките. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга посока – в неговата енергийна мелница, където трябва, има отделяне на водород, а където не – той се поглъща. Но пък фармаколозите вече са разтревожени, защото препаратите им изведнъж стават отрова, защото с промяната на водородния протон се променя и симетрията в атомното ядро, а това води до друго молекулярно вещество. И тази вълна на промяна в молекулярния строеж тепърва започва да набира скорост. Ще се стигне до спиране производството на някои препарати, което изцяло ще промени статуквото на фармакологията и свързаната с нея икономика. Промененият водород  промени и урана. Той вече има други изотопи и се дели по друг начин, започва да живее по-малко от пред. Предишният му период на разпад беше около 235 години, а сега може да се разпадне и за две години, което се отрази на атомните станции, намаляват взривовете, намалява радиацията. Затова станциите или трябва да го презареждат по-често, или да преминат на друг вид гориво.

Всичко това доказва колко е велик е небесният механизъм на коригиране. Промяната на един микроскопичен атом – този на водорода, с маса 1,00794, променя цялата органика на живота, всичките му духовни, обществени структури и нагласи. И какво по-чудесно и успокояващо от това явление можем да желаем, щом като всичко е в ръцете на Този любящ Баща, който е създал всичко и се грижи за неговото оцеляване и видоизменяне с цел издигане към по-висока степен на съвършенство?...

Статията е прочетена 6087 пъти
Назад към брой 130Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024