Новите прогнози на Рей Курцвейл относно бъдещето на човечеството в брой 129

Новите прогнози на Рей Курцвейл относно бъдещето на човечеството
Категория: Пророчества

Според Курцвейл, за нас бъдещето означава децентрализация на всичко: както физическото, така и психическото.

Писателят, изобретателят, компютърният експерт и учен, футурологът и директор по инженерните въпроси на Google продължава да дава 86% точни прогнози. Да си припомним някои от тях: разпадането на Съветския съюз, развитието на интернет, победата на компютъра срещу човека в шахматна партия и други.

Курцвейл продължава да споделя своите прогнози за бъдещето. Той заяви, че сингулярността – моментът, когато изкуственият интелект ще стане по-умен от хората, ще настъпи през 2045 година. Шестнадесет години преди това той ще бъде точно толкова умен, колкото сме ние. Според Курцвейл, през 2029 година изкуственият интелект ще премине теста на Тюринг и ще достигне човешко ниво на интелект.

Според Курцвейл новите технологии, като например нанороботите и неврокомпютърните интерфейси от типа Neuralink на Илън Мъск, ще повлияят на нашите физически тела и ще доведат до бъдеще, в което нашите мозъци и самите ние ще бъдем изцяло кибернизирани.

Този процес най-вероятно ще започне с изключителното развитие на виртуалната реалност на непознато към днешен ден високо ниво. Курцвейл счита, че виртуалната реалност дотолкова ще бъде усъвършенствана, че физическите работни места ще останат в миналото. Само след няколко десетилетия нашите комутации ще се превърнат просто в декорации.

Но тази смяна на парадигмата ще доведе до интересни последствия. На хората няма да се налага да живеят близо до местоработата си и това ще доведе до безпрецедентна деурбанизация. Хората ще престанат да се стичат в големите градове и да се задържат на едно място. Друг ефект от тази децентрализация е намаляване вероятността от терористични атаки. Технологията на блокчейна също ще увеличава децентрализацията.

Курцвейл добави, че технологиите не само ще променят и преосмислят работното място на хората, но и ще дадат възможност за замяната на човешката биология с по-съвършено и развито оборудване. Той предсказа, че в началото на 2030-те години вече ще можем да копираме човешкото съзнание върху електронен носител.

Това означава, че няма да има никакви плът, кръв или кости – просто копие, скан на мозъка, и човекът може да приеме всяка форма – от електронна кутия до птица. На хората няма да се налага да умират. Човешкият мозък няма да разчита на крехката биология и хората ще могат да живеят на практика вечно.

Не всички прогнози на Курцвейл са толкова радикални, а някои от тях са съвсем вероятни. Така например, неговото предсказване за появата на вездесъща Wi-Fi връзка за цялата планета постепенно се превръща в реалност. Вече знаем, че Илън Мъск има намерение от космоса да свърже цялото земно кълбо в глобалната мрежа. И още, Курцвейл счита, че повечето заболявания, така терзаещи хората, ще изчезнат към 2020 година, понеже се очаква огромен медицински пробив.

Наистина, Курцвейл предвижда бъдеще, което може едновременно да бъде и вълнуващо, и плашещо.

Статията е прочетена 4062 пъти
Назад към брой 129Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024